Home

Conferentie Leerwerkakkoord groot succes!

De leerwerkakkoorden

In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten. Dit doen zij voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio, waar plek is voor iedereen. Dat is hard nodig. In de nabije toekomst ontstaan nieuwe beroepen en banen door technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de energietransitie. Tegelijk zullen ook banen verdwijnen..

Een andere uitdaging is dat er nog veel mensen aan de kant staan. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking of die langer werkeloos zijn.

Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting (nieuw) werk. Dit kan ook gericht zijn op behoud van eigen baan. Zo maken wij werk van de arbeidsmarkt van de toekomst.

Blijf op de hoogte

In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten. Dit doen zij om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Dat is hard nodig, want de arbeidsmarkt verandert snel. In de nabije toekomst ontstaan nieuwe beroepen en banen door technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld door de energietransitie. Hierdoor zullen ook banen verdwijnen. Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk. Zo maken zij werk van de arbeidsmarkt van de toekomst!

Aktueel

shape_detailpage