Kennis- en werksessies

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Kennis sessies - schrijf je in

Samen toewerken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is op 23 september 2020 gelanceerd. Het Platform is onderdeel van het Leerwerkakkoord en heeft de wens de kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen.  Er is sprake van een overgang naar een nieuwe economie, door o.a. technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering.

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond wil, vanuit het Leerwerkakkoord en de diverse deelakkoorden in kansrijke sectoren, met ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid, een regionale aanpak opzetten en een effectief arbeidsmarktbeleid realiseren, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast.

Kennissessies en werksessies

Het Platform is gericht op kennisdeling over de thema’s Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van kennissessies en werksessies.

Hieronder kan je je inschrijven voor één of meerdere kennissessies en binnenkort wordt de eerst volgende werksessie bekendgemaakt.

Aanmelding kennissessies en werksessies:

Geen evenementen gevonden!

Note: Voor meer achtergrond informatie over het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO & SI), vind je hier Platform LLO & SI (pdf).

shape_detailpage