Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek; meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam gaan voor een gecombineerde aanpak.
 
Binnen dit Leerwerkakkoord is eind 2022 focus aangebracht binnen de projecten. Voor de projecten Nieuwe Energie voor de Bouw en Techniek, Hybride Techniekopleiders en Van Bank naar Bouw en Techniek, zal de transitie van het LWA geen grote consequenties hebben: deze projecten blijven ‘zelfstandig’ voortbestaan. Het project LLO-desk Techniek bevindt zich echter nog in de opstartfase. Aangezien het doel en de activiteiten van dit project aansluiten bij de ambities die zijn neergelegd in de actielijn Gouden Poort van het (landelijke) Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie van 5 technische sectoren, zal in Q1 2023 worden bekeken of dit project in de regio een pilot kan zijn en aangestuurd kan worden door dezelfde regionale partijen (samenwerkend in een ander reeds bestaand verband).

In de Bouw en Techniek worden de komende vijf jaar 3000 mensen begeleid naar werk en scholing in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Dat is de ambitie van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek dat vandaag getekend wordt door meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties, UWV en gemeente Rotterdam. De gecombineerde aanpak op 3 pijlers van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van bouw en techniek aanpakken. De ondertekening vindt toepasselijk plaats op nieuwbouwlocatie Little C in Rotterdam.

Video afspelen

Werkgevers ervaren uitdagingen met betrekking tot de arbeidsmarkt en de werving en ontwikkeling van potentiële werknemers voor bouw en techniek. Het vervullen van de vacatures blijkt lastig. Met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek willen de partijen zorgen voor meer continuïteit.

Wat levert dit op?

De ondernemers, opleiders en gemeenten in de arbeidsmarktregio investeren gezamenlijk en verbinden beschikbare oplossingen aan elkaar. Tegelijkertijd werken studenten, werkzoekenden en werknemers aan hun arbeidsontwikkeling. Per doelgroep wordt afgestemd welke instrumenten worden ingezet, zoals leerwerkplekken, begeleiding en scholing.

Wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard Moti: “Aan de ene kant zijn er veel vacatures in de bouw en techniek, aan de andere kant hebben we nog veel te veel mensen in onze stad die geen werk hebben en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Het is zo belangrijk om juist in deze mensen te investeren. Mensen bloeien weer op en kunnen zich ontwikkelen tot prima arbeidskrachten. Ik ben dan ook blij om te zien dat zoveel partijen mee willen tekenen met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek en hen een kans willen geven op een duurzame baan.”

Van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk

In drie thema’s gaan de partijen concreet samenwerken. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 100 mensen van werk naar werk gaan, 300 mensen weer aan het werk gaan en 200 mensen extra instromen in de opleidingen.

Aan het werk: Het project “Nieuwe energie voor de bouw: leren en werken aan een nieuwe toekomst” is een van de voorbeelden. Hier worden vanuit verschillende organisaties jongeren begeleid naar werk in combinatie met scholing. Minimaal 40 jongeren uit de bijstand of uitgevallen uit het onderwijs en zonder werk, krijgen een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Een combinatie van werken met een onderwijsprogramma op maat bij Techniek College Rotterdam, waar ze deelcertificaten kunnen halen.

Van school naar werk: Studenten toekomstbestendig opleiden en ze een zo concreet mogelijk perspectief op werk in de bouw en techniek sector bieden. Ook spannen de partners zich in om de sector aantrekkelijker te maken en verleiden studenten om de keuze voor de bouw en techniek te maken. Bijvoorbeeld via de carrièrestartgarantie aan 200 studenten die hun opleidingen met goed gevolg afronden. Met het project ‘Hybride Techniekopleiders’ gaan vakmensen, naast hun werk in bouw en techniek, lesgeven op (v)mbo-scholen. Een praktijkgerichte oplossing voor het lerarentekort, terwijl tegelijkertijd de kloof tussen school en beroepspraktijk kleiner wordt

Wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving, Bas Kurvers: “Met dit Leerwerkakkoord kunnen we meer jonge mensen en Rotterdammers zonder baan opleiden om de vele vacatures in bouw en techniek te vullen. In onze stad hebben we veel handen extra nodig voor het versnellen van de bouwproductie. Tot 2040 komen er minimaal 50.000 nieuwe woningen bij.’’

Van werk naar werk: Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van huidige werknemers in de bouw- en technieksector op de arbeidsmarkt. De partners werken gezamenlijk aan oplossingen voor problemen bij de inzet op de arbeidsmarkt voor onder andere 55+ werknemers en laagopgeleide jongeren zonder startkwalificatie. Bijvoorbeeld via collegiale in- en uitleen en coaching-trajecten. Daarnaast worden zij-instromers uit bijvoorbeeld de financiële sector omgeschoold naar bouw en techniek.

Samenwerking

De partners in het Leerwerkakkoord Bouw & Techniek zijn: Endenburg Elektrotechniek, Meerbouw Rotterdam, ERA Contour/TBI, Breman, Willems Vastgoedonderhoud, G&S Vastgoed, Bresser Groep, Croonwolter&dros/TBI, Maasmond, Dura Vermeer, BAM Wonen, IBB Kondor/Volker Wessels, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Techniek College Rotterdam, Rijnmond Bouw, Stichting Haagbouw, Bouwpower/VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam.

“Als ik zie met hoeveel trots de vakmensen werken aan Little C gun ik dat iedereen. Het is een geweldig vak en goed dat we samen de schouders eronder zetten om te zorgen dat meer mensen voor dit vak gaan kiezen,” zegt Job van Zomeren, directeur bij TBI-onderneming ERA Contour.”

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Bouw en Techniek (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

shape_detailpage