Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening

In de Facilitaire Dienstverlening wordt het mogelijk meer uren te werken binnen een bestaand contract en komen er persoonlijke budgetten om bij- of om te scholen. Jaarlijks kunnen 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag in deze branche.

Dat zijn enkele maatregelen uit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening. Het Leerwerkakkoord is 31 oktober 2019, ondertekend door Facilicom Group, Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam. Met het Leerwerkakkoord krijgen studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de Facilitaire Dienstverlening. Ook wordt de mismatch tussen vraag en aanbod in de sector hiermee aangepakt.

Video afspelen
 

‘De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden.’

Richard Moti – wethouder

Meer jongeren en minder uitval

De maatregelen uit het Leerwerkakkoord moeten er onder andere toe leiden dat jaarlijks 50 extra jongeren kiezen voor een opleiding in de Facilitaire Dienstverlening, dat uitval uit de sector met 5% vermindert en dat jaarlijks 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag worden geholpen. Wethouder Richard Moti (o.a. Werk & Inkomen): ‘Er staan veel vacatures open in de regio, maar invulling ervan blijkt lastig. De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden.’

(De tekst gaat verder onder de foto).

Combinatiebanen

Een baan in schoonmaakbranche is vaak parttime. Om uit een uitkeringssituatie te komen, hebben mensen behoefte aan een contract met meer uren. Via combinatiebanen (ook wel ‘stapelbanen’ genoemd) kunnen werknemers zich binnen een bestaand arbeidscontract ontwikkelen en meer uren maken. Gewerkte uren van twee (parttime) functies kunnen worden gecombineerd, dat kan bij de eigen werkgever zijn en straks mogelijk ook bij een andere werkgever. Dit kan ook een werkgever zijn uit een andere branche binnen de sector dienstverlening, bijvoorbeeld beveiliging, catering of hospitality (gastvrouw/heer).

Opleiden

Tegelijkertijd gaan de bedrijven en onderwijsinstellingen intensiever samenwerken, door gezamenlijk opleiden via vakscholen en leerroutes. Bedrijven leiden de toekomstige werknemers op terwijl ze gebruik kunnen maken van de expertise van de scholen en bieden huidige werknemers meer perspectief als leermeester binnen het bedrijf. Scholen kunnen door samenwerking tussen docenten en leermeesters meer onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Naar voorbeelden zoals Topacademies en Entree Werk worden meer concepten ontwikkeld. Daarnaast wordt niet alleen meer gekeken naar een afgeronde opleiding, maar ook naar (deel)certificaten in het beroep. Hiermee is het mogelijk om aan het werk te gaan zonder dat de gehele opleiding al is afgerond.

Verbeteren taalvaardigheid

Ook het verbeteren van de taalvaardigheid en het terugdringen van laaggeletterdheid komen aan bod. Emel Kocher, vakdocent dienstverlening en facilitair bij het Startcollege van Zadkine: ‘Ik ben er trots op dat het onderwijs op deze manier een bijdrage levert aan dit leerwerkakkoord. Door intensieve samenwerking met het bedrijvenleven ontstaan nieuwe kansen voor de jonge generatie. Zo werken wij samen aan een betere toekomst.’

Vierde Leerwerkakkoord

Dit is het vierde Leerwerkakkoord dat is afgesloten. Eerder zijn er afspraken gemaakt met de haven, het MKB en inzake de energietransitie (gebouwde omgeving). Telkens is het doel de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken, door afspraken tussen ondernemers onderwijs en overheid. In voorbereiding zijn page voor Zorg, Bouw; en Transport & Logistiek.

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

shape_detailpage