Leerwerkakkoord Midden- en kleinbedrijf

Samen met gemeente Rotterdam gaat MKB Rotterdam zich vooral sterk maken voor mensen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt. In het Leerwerkakkoord MKB zijn verschillende afspraken gemaakt die bijdragen aan bemiddeling, begeleiding naar werk en werkervaringsplekken.

Eén van de afspraken is dat minimaal 400 tot 600 Rotterdamse werkzoekenden de komende vier jaar aan de slag gaan op een arbeidsplaats bij MKB-bedrijven in Rotterdam-Rijnmond. Verder krijgen zoveel mogelijk schoolverlaters o.a. door stageplaatsen en startgaranties een concreet perspectief op werk aangeboden. Daarnaast worden nieuwe mogelijkheden onderzocht om MKB-personeel te stimuleren zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld met scholingsvouchers. Op die manier richt het akkoord zich op de duurzame inzet van werknemers.

Pieter van Klaveren, Voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond: “Ik ben verheugd dat er een vervolg gegeven kan worden aan het succesvolle MKB Werkoffensief waarin we de afgelopen jaren reeds vele werkzoekenden aan een baan binnen het MKB hebben kunnen helpen door goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.”

Kijk voor meer informatie over werkoffensief op: https://mkbwerkoffensief.nl/

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord MKB (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

    shape_detailpage