Nieuwsbrief juni 2021

Hoe dragen we samen verder bij aan het beroepsonderwijs van de toekomst? In de kennissessie van 8 april j.l. van het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie stond dit thema centraal.

 

Vijf inleiders hebben ons geïnspireerd en geïnformeerd over het thema. Het filmpje bevat enkele quotes, die de boodschap goed overbrengen:
“Samen = de weg naar toekomstgericht beroepsonderwijs”, zo vertelt Jan-Willem Tijl van Zadkine ons. En elkaar begrijpen is belangrijk.

“De mismatch tussen het huidige MBO en het bedrijfsleven is er onmiskenbaar”, zo luidde de stelling van Martin Brandenburg van Technicom. En wat is nodig om dit op te lossen?
“De up-to-date kennis moet in de klas, door duurzame inzet van hybride experts”, meldde Lucy Saxton, van de STC Group En zij schetste de randvoorwaarden hiervoor.

Ook hoorden we wat de kenmerken zijn van effectieve publiek-private samenwerkingen: “je moet elkaar kunnen vertrouwen en allemaal bereid zijn erin te investeren” stelde Thomas Boekhoud, Katapult. Ook vertelde hij waar de kansen liggen voor Leven Lang Ontwikkelen.

Afsluitend: “Leren en ontwikkelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is belangrijk om te delen dat dit niet altijd in de klassieke vorm hoeft te zijn”, zo leerden wij van Petra Kemper (Randstad).

 

Agenda

Volgende kennissessie, digitaal, van 14 – 16 uur
23 september 2021 – thema: Vitaliteit en mentale gezondheid in organisaties
Aanmelden kan via de website van het Leerwerkakkoord: https://www.leerwerkakkoord.nl/kennis-sessies/