Nieuwsbrief juni 2021

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord, welkom bij weer een nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord. Inmiddels schijnt de zon en ook de zomervakantie nadert snel. De terrassen zitten weer vol en de restaurants zijn ook weer open. Afgelopen weekend ook weer eens naar een museum geweest, dat geeft mij altijd weer creatieve inspiratie en dan doel ik op onze gezamenlijke uitdagingen en niet mijn schilderkunst. Waar halen jullie je creativiteit vandaan? Vast net als ik ook uit mensen; en dat is waar onze samenwerking over gaat. Samenwerken voor werk en ontwikkeling voor iedereen!

In mijn voorwoord bij de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de arbeidsmarkt weer op het niveau zat van voor corona. Je ziet deze stijging doortrekken. De vacaturestijging in april in onze regio op MBO 1 en 2 niveau is bijvoorbeeld 10 procent (dat hebben we afgelopen jaar niet eerder gezien), op MBO-niveau 3 en 4 is dat 6 procent en HBO 8 procent. Een goede ontwikkeling.

Ook zie je het bestand van mensen in de WW en Participatiewet (bijstand) dalen. Het verschil over een jaar is fors. In een jaar tijd is in Rijnmond het aantal uitkeringen met 10,4 procent gedaald en in Rotterdam alleen is dit een daling van 13,6 procent. Niettemin zijn er nog 74.000 mensen die een uitkering hebben in onze regio. Ook zie je het aantal jongeren zonder baan fors afnemen, maar tegelijkertijd ziet het Jongerenloket in Rotterdam een stijging van 50 procent van het aantal jongeren die hulp nodig hebben ten opzichte van begin 2020. Niet al deze jongeren hebben een uitkering, maar hebben wel hulp nodig bij andere soorten problemen dan werk vinden. Je ziet dat corona deze doelgroep hard raakt. Daar moeten we echt de focus op blijven houden, want iedereen verdient gelijke kansen, maar vooral jongeren. Ik heb deze cijfers overigens uit de Monitor van Rijnmond Werkt Door. Deze monitor geeft eens per twee maanden inzicht in de impact van corona op onze economie en arbeidsmarkt in Rotterdam-Rijnmond. Meer informatie kan je vinden op www.rijnmondinzicht.nl.

Er speelt veel binnen het Leerwerkakkoord. Er is bijvoorbeeld een scala aan Experiences vanuit de verschillende sectoren gepland en de eerste zijn al geweest. Deze Experiences zijn bedoeld voor werkzoekenden uit alle pijlers (school naar werk, werk naar werk en aan het werk) en kennis willen maken met de verschillende beroepen binnen onze focus sectoren waar kansen liggen. Het aantal deelnemers mag nog wel omhoog en het is ook de uitdaging om studenten die nog geen werk hebben of mensen die van werk naar werk willen, te bereiken. Dat kan best nog slimmer met elkaar en daar werken we hard aan.

Ook zie je nu de interesse vanuit werkgevers terugkomen voor de zogenaamde opstapbanen en zij-instroom trajecten in combinatie met opleiding en begeleiding. Een erg goede ontwikkeling, maar ook makkelijker gezegd dan gedaan. Veel is maatwerk en dat vraagt flexibiliteit van alle partners (werkgevers, onderwijs en overheid). Niets doen is geen optie en we zijn het allemaal eens dat we elkaar hierin nodig hebben. We blijven dus sleutelen aan slimme constructies, maar belangrijk is ook gewoon te starten. Ik zeg altijd ‘durf groot te denken maar begin klein en een beetje rap’. Het gaat om samen leren en vooral door te doen.

We kijken ook terug op succesvolle bijeenkomsten met bijvoorbeeld het haven-industriële complex (Havenmonitor) en de partnerbijeenkomst energietransitie gebouwde omgeving, bouw en techniek. We hebben veel uitdagingen met elkaar dus er is werk aan de winkel. Ook zijn er recentelijk twee bijeenkomsten geweest in het licht van leven lang ontwikkelen. Je ziet de interesse groeien en dat is goed om te zien. Goed om te weten dat we na de zomer starten met de SLIM-aanpak gericht op het MKB. Het gaat immers niet om interesse, maar om er ook wat mee te doen! Heb je als MKB-organisatie hulp nodig om zicht te krijgen waar de ontwikkeling van de mensen nu in moet zitten en/of hoe je dat op gang krijgt, laat het ons dan weten. Hier gaan we een speciaal programma voor starten met een groot aantal partners vanuit MKB regio Rotterdam Rijnmond en we gebruiken hier ook de SLIM subsidie voor.

In deze nieuwsbrief aandacht voor een prachtig project: Nieuwe energie voor de bouw. Eigenlijk gaat het om bouw en techniek maar dat terzijde. We hebben daar veel van geleerd en doel is deze effectieve werkwijze overdraagbaar te maken voor andere sectoren en beroepen. Na de zomer willen we daar mee starten.

Tenslotte aandacht voor het deel LWA facilitaire dienstverlening. Ook in deze sector zie je de baankansen weer stijgen en werken de partners aan verschillende initiatieven zoals bijvoorbeeld participatiebanen en opleidingstrajecten naar werk.

Veel leesplezier, pas goed op elkaar en succes met samen doen én leren!

Groet,
Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord