Hybride Techniekopleider

De technische sectoren zijn op zoek naar vakmensen met een technische opleiding (drempelloze instroom, geen mbo 4 diploma vereist) en werkervaring met een hbo werk- en denkniveau én vooral passie voor het mooie techniek-vak.

Vanuit het project ‘Hybride Techniek Opleider’ worden vakmensen uit de techniek opgeleid om in deeltijd les te geven in het vmbo of het mbo. Ruim 70 mensen in de regio Zuid-Holland deden al mee aan dit project. Het traject heeft inmiddels een landelijke dekking. We starten twee keer per jaar met een nieuwe groep. De eerstvolgende groep start in september/oktober 2022.

Heb je tips voor mogelijke kandidaten voor dit traject? Neem dan contact op met de projectleider voor Zuid-Holland, Rian van Noord rianvannoord@live.nl. Bekijk dit inspirerende filmpje: Word hybride docent: combineer je vak met parttime docentschap.

Health Innovation School: de zorg van morgen begint vandaag

Zo’n 50 innovatiemanagers deden mee aan de Rotterdamse editie van de Health Innovation School (HIS). Tijdens de HIS Rotterdam leerden zij innoveren en impact te maken met zorginnovaties, de toekomst van de gezondheidzorg. Inmiddels is de HIS afgerond en zijn van de 10 problemen oplossingsrichtingen geformuleerd. De deelnemers nemen alle opgedane kennis en ervaringen mee naar hun (zorg)organisaties om daar innovatie te bewerkstelligen.
 
Bureau deRotterdamseZorg is een van de organisatoren van de Health Innovation School (HIS). Innovatie speelt immers een grote rol bij het behalen van onze ambitie een gezond zorglandschap met voldoende capabel zorgpersoneel. Er zijn veel ontwikkelingen en er is veel technologie beschikbaar die bij kunnen dragen aan verbetering en innovatie van zorg. Hiervoor is het van belang dat zorgmedewerkers en studenten nu, straks en later beschikken over de juiste skills. Passend bij de actielijn van werk-naar-werk is een programmatische aanpak opgezet om hen voor te bereiden op de toekomst. Zorgmedewerkers en studenten passend dit direct in de praktijk toe met de HIS een van de projecten onder deze actielijn.
 
In deze video hoor je hoe de deelnemers deze Rotterdamse editie van de HIS hebben ervaren, waarom de gemeente Rotterdam dit heeft gestimuleerd en vertelt Jacqueline Stuurstraat (directeur van deRotterdamseZorg) waarom het belangrijk is om met innovatie aan de slag te gaan in de zorg.

Iedereen blijft altijd leren

Schrijf je in voor de kennissessie op 3 juni!
 

In september 2020 is, voortvloeiend uit het Leerwerkakkoord, het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) gestart. Met input van inspirerende sprekers zijn de afgelopen periode zes online kennissessies georganiseerd. Marita Dogterom, de projectleider van het platform, licht toe.

 
We hoorden verhalen van andere regio’s, die actief bezig zijn Leven Lang Ontwikkelen te faciliteren. Nieuwe (financiële) regelingen rondom LLO en SI zijn behandeld. Daarnaast kwamen de thema’s duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, toekomstgericht beroepsonderwijs en de gevolgen van schuldenproblematiek en verminderde taalvaardigheid in de verschillende kennissessies aan de orde. Een aantal lessons learned en best practices van deze kennissessies hieronder op een rijtje.
 
Samenwerking loont
Samenwerking tussen partijen loont; dit blijkt uit voorbeelden elders in het land, zoals Upgrade jezelf. Samenwerking tussen werkgevers en opleiders leidt tot verbetering, in dit geval van het scholingsaanbod voor organisaties en hun medewerkers. Werkgevers en opleiders onderzoeken welke ontwikkelingen er zijn in de branche (denk aan digitalisering, robotisering, verduurzaming) en ontwikkelen hiervoor scholing op maat. Deze moderne, innovatieve opleidingsmethoden worden in samenspraak ontwikkeld.
 
Gezond, enthousiast en flexibel door de loopbaan
Om met plezier te kunnen (blijven) werken, is het belangrijk aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. De medewerkers hebben hierin zelf de verantwoordelijkheid. Werkgevers hebben een rol om hun medewerkers te stimuleren om na te denken over het werk nu en in de toekomst en wat er nodig is om gezond met pensioen te gaan. Organisaties kunnen ook inzetten op sociale innovatie. Denk aan flexibel organiseren en slimmer werken. De productiviteit en omzet groeien en medewerkers worden meer tevreden en enthousiaster. De Sociale Innovatie Academie ontwikkelt met het LWA leergangen, om in de diverse sectoren een actieve basis op de werkvloer te krijgen voor sociale innovatie.
 
Steun medewerkers persoonlijk en professioneel ontwikkelen
Medewerkers kunnen door schuldenproblematiek en verminderde taalvaardigheid in de professionele ontwikkeling belemmerd worden. Het kost immers veel energie, omdat het stress en onzekerheid oplevert. Werkgevers wordt geadviseerd een actieve rol op te pakken, door bij signalen in gesprek te gaan en door de betrokken medewerkers te informeren over de aanbieders van gratis taalcursussen en de ondersteuning door onder meer de gemeente Rotterdam bij schuldenproblematiek.
 
Blijf deelnemen aan de kennissessies.
We hopen je als lezer te hebben geprikkeld om deel te (blijven) nemen aan deze sessies.
De volgende digitale kennissessie vindt plaats op 3 juni, van 14.00 – 16.00 uur. Het thema is arbeidsmobiliteit, toegespitst op de regio. Een actueel onderwerp in deze crisistijd.
 
Aanmelden voor de komende sessies kan eenvoudig via de volgende link: leerwerkakkoord.nl
Marita Dogterom (projectleider Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie)

Stedin kan via HalloWerk meer vrouwen in de techniek aannemen

Volgens Stedin teamleider Marloes van Diffelen zijn we sociaal geprogrammeerd om te denken dat monteurs mannen zijn. “Vaak denken mensen dat het werk in de techniek zwaar is voor vrouwen en dat het continue fysieke inspanning vereist. Terwijl er in de techniek sprake is van vergrijzing en het erg moeilijk is om technisch personeel.

In de doelgroep Banenafspraak zijn er voldoende waardevolle handen te vinden die nu aan de slag kunnen bij Stedin. “Voor het leerwerktraject klas van januari wilde ik daarom een klas vol met dames. Op dit moment doen zeven dames mee aan dit leerwerktraject.

Video afspelen

Via uitzendbureaus lukte het niet om geschikte vrouwelijke deelnemers te vinden. Daarom besloot Marloes in te loggen op online matchingsplatform HalloWerk. “Ik heb gezocht naar voornamen van vrouwen en gefilterd op profielen waarbij ze aangaven dat er interesse is voor technische beroepenen de vacature van Stedin met hen gedeeld. HalloWerk leverde een match met twee kandidaten.” Zij vertellen in bijgaande video waarom werken in de techniek wèl iets voor vrouwen is.

Perspectief in de facilitaire dienstverlening voor jongeren uit Rijnmond

Jongeren uit de regio Rijnmond die anders niet zo makkelijk aan werk komen, krijgen nu tóch een kans. Via het Leerwerkakkoord smeden Facilicom en Zadkine hen tot ‘werknemers van de toekomst’. Door een gezamenlijke praktijkgerichte opleiding zijn ruim 100 studenten geslaagd en doorgestroomd.
 
Als ėėn van de grootste werkgevers van Rotterdam heeft Facilicom ook een sociale rol, omdat zij zich nauw betrokken bij de stad en bewoners voelt én nieuwe generaties kansen wil bieden. Al in 2015 is een samenwerking tussen dochteronderneming Gom en Zadkine Startcollege opgezet, door een praktijkgerichte opleiding te starten op mbo-niveau 1 (entreeopleiding). Gom kende al heel wat stageplaatsen voor een opleiding op niveau 2 en wilde bijdragen om jongeren in een kwetsbare positie vooruit te helpen. Nu, een aantal jaar later, is het initiatief uitgegroeid tot een waar succesverhaal waarbij studenten zijn geslaagd en uitstroomden naar werk of naar een volgend niveau.
 
Daarnaast werd binnen de onderwijsinstelling Zadkine al op verschillende mbo-niveaus samengewerkt met Facilicom. Door de samenwerking te intensiveren en het gezamenlijk doel vast te leggen in een LWA, is het duidelijk dat beide organisaties jongeren in regio Rijnmond praktijkgericht opleiden op alle mbo-niveaus, waardoor werknemers van de toekomst daadwerkelijk een kans krijgen!

Peter-Smit-voorwoord

Voorwoord Peter

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,
Welkom bij weer een nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord. Het is inmiddels voorjaar, maar terwijl ik dit schrijf en omkijk naar buiten lijkt het daar nog niet op. Maar betere en warmere tijden komen eraan! Ik kan niet wachten om weer eens normaal te winkelen en weer op een terras te zitten met wat lekkers voor me! Ik weet zeker dat we dat allemaal willen.
 
Inmiddels blijkt uit berichten in de media en diverse rapporten, dat we weer op eenzelfde werkgelegenheidsniveau zitten als voor corona. Veel sectoren draaien erg goed, maar er zijn ook veel ondernemers die hopen het eind van de maand te halen. Als Leerwerkakkoord werken we aan een meer duurzame arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Samen werken aan een betere werkwereld, maar aan de andere kant ook gewoon overleven. Het is allemaal erg dubbel.
 
Ik nodig jullie van harte uit eens op RijnmondInZicht te kijken waar veel data uit onze regio beschikbaar is. Het geeft een goede kijk in waar de uitdagingen zitten en hoe we er in onze regio voorstaan. Het zijn hele interessante tijden op de arbeidsmarkt. We hebben heel wat uitdagingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te verbinden.
 
We werken hard aan een betere monitoring van al onze initiatieven, deze zullen op termijn ook in RijnmondInZicht komen. Je kan dan met één druk op de knop zien waar we staan. In deze monitoring gaan we ook per cluster (samenwerkende sectoren binnen het Leerwerkakkoord) een arbeidsmarktdashboard opnemen met daarin de uitdagingen waar we samen voor staan. Dat helpt met keuzes maken en koers houden. Hoe mooi is het om dat op één plek voor iedereen beschikbaar te hebben!
 
In deze nieuwsbrief weer interessante artikelen uit de verschillende samenwerkingsverbanden. Zo is er weer een update vanuit het platform kennisdeling leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Vanuit dit platform zijn we ook hard bezig samen met MKB Rotterdam Rijnmond met de voorbereiding voor de SLIM-aanvraag (Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB) waarin we samen met verschillende MKB-ondernemers veel gaan leren waar en hoe we ontwikkeling van hun medewerkers kunnen stimuleren.
 
Daarnaast een mooi artikel over hybride techniekopleiders. Een goed voorbeeld hoe onderwijs en arbeidsmarkt beter verbonden worden. Ook krijgen we een kijkje in de keuken van de innovatie binnen de zorg. Er is meer en meer een belangrijke rol weggelegd voor technologie en dat vraagt nogal wat van de medewerkers en studenten om daar ook mee te kunnen werken. Als laatste artikel een kijkje in de keuken van de opleiding tot leidinggevende in de schoonmaak. Goed om te zien hoe samengewerkt wordt aan verbetering van deze opleiding.
 
Over samenwerkingsverbanden en opleiding gesproken. Stedin is in januari een klas begonnen met zeven vrouwen die allemaal een opleidingstraject volgen tot assistent monteur volgen. Tweetal kandidaten zijn gevonden via online matchingsplatform HalloWerk. LWA ging op bezoek bij Stedin om de kandidaten te spreken over hun leertraject.
 
Ik sluit graag af met mooie woorden van Bibian Mentel, een heldin van velen van ons. “Ga iets met je leven doen wat je echt leuk vindt. Verzamel herinneringen i.p.v. bezittingen en wees een beetje lief voor elkaar.” Laten we elkaar blijven helpen met het mooier maken van onze arbeidsmarkt, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
 
Groet,
Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord

Portrait of smiling nurse sitting with doctor in hospital

Rotterdamse zorg

We hebben tevreden en goed toegerust medewerkers nodig in de zorg en welzijn. Nu, straks en later om burgers van zorg te kunnen blijven voorzien wanneer dat echt nodig is. In Rotterdam Rijnmond werken we daarom samen met onderwijs, zorg en de gemeente aan het oplossen van de tekorten. Dat noemen we hier RAAT + DAAD. Het onderwijs, de zorg en welzijnsinstellingen zijn verenigd in werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. In het LWA Zorg wordt samengewerkt met deRotterdamseZorg. In 2021 willen we van resultaat naar impact. Lees ons jaarplan welke stappen we nemen om de zorg in onze regio sterk te maken. Dit jaarplan plan vind je op onze website (www.derotterdamsezorg.nl) Het Leer Werk Akkoord is een versnelling op dit jaarplan.
Zorg en welzijn: geleerde lessen uit de coronacrisis
De Rijksoverheid heeft een Actieprogramma opgesteld om de tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen: Actieprogramma Werken in de Zorg. Onderdeel van dit actieprogramma is de commissie Werken in de Zorg. Zij heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. In 2020 lag de focus op de coronacrisis en welke lessen daaruit geleerd konden worden. De commissie heeft in 2020 vier adviezen uitgebracht op de deelthema’s. Niet alleen interessant voor de zorg en welzijn, wellicht ook voor de andere sectoren/ branches om lessen uit te leren.
Actie Leer Netwerk
Het actieleernetwerk is ook een onderdeel van het actieprogramma. Ze faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk andere betrokken partijen om initiatieven te starten en om succesvolle initiatieven van anderen over te nemen. Wil je hier meer over weten of dit ook interessante initiatieven kunnen zijn voor jouw sector/ branche? Kijk op: https://www.actieleernetwerk.nl/.
Mentale steun voor zorgprofessionals door extra coaching voor de zorg
De afgelopen tien maanden hebben meer dan tweehonderd professionals in zorg en welzijn mentale ondersteuning ontvangen. Er werd met name hulp gevraagd bij het omgaan met (angst) gevoelens en stress. De werknemers die zich dagelijks inzetten voor een ander, hebben de ruimte ervaren om hun verhaal te kunnen doen. Ondanks de goede respons is gekozen om de individuele en onafhankelijke coaching elders onder te brengen. Veel zorg- en welzijnsorganisaties pakken mentale vragen goed zelf op, waarbij ook teamcoaching steeds meer wordt ingezet. Voor individuele en onafhankelijke coaching buiten de organisatie kunnen zij vanaf nu terecht bij ‘Samen sta je sterker’. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht https://lnkd.in/gzpaW5r
Onboarding Toolbox
De uitstroom onder startende zorgprofessionals is hoog. Dat is zorgwekkend en een knelpunt in vrijwel alle zorgorganisaties. Er is een toolbox ontwikkeld boordevol praktische instrumenten die bijdragen aan een betere onboarding en zachtere landing van de startende zorgprofessional in de sector zorg en welzijn. Wil je meer weten over de toolbox voor jouw sector/ branche? Laat het ons weten. We delen onze ervaringen graag. Wellicht kunnen we bij voldoende animo een kennissessie/ werksessie met elkaar organiseren.

MKB Werkoffensief #10 Interview WerkXL-Brigitte1

Werkoffensief, Slagvaardig naar Werk! Ook in 2021!

Met het MKB-Werkoffensief zet MKB Rotterdam-Rijnmond zich samen met de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Nissewaard, actief in om MKB ondernemers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Door jobcoaching, omscholing en bijscholing een fundamenteel onderdeel te laten zijn binnen dit MKB Werkoffensief, wordt de kans op een duurzame plaatsing vergroot en wordt de mismatch op de arbeidsmarkt aangepakt.
Succesvolle aanpak
Sinds de start op 14 mei 2019 hebben zich inmiddels meer dan 50 partners aangesloten bij het MKB Werkoffensief en gaan we gestaag richting de 200 werkzoekenden die dankzij het MKB Werkoffensief een plaats hebben gevonden op de arbeidsmarkt.
Het succes van het MKB Werkoffensief ligt besloten in gekozen nauwe samenwerking tussen de (regio)gemeente(n), de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. En natuurlijk het feit dat wij echt met de MKB-ondernemers in gesprek gaan. En dat gaat verder dan het alleen in kaart brengen of het invullen van de vacatures.” aldus Peter Nagelkerke, projectleider LWA MKB , “Wat we ook willen horen is welke ondersteuning of begeleiding de ondernemer verder nodig heeft om de vacatures duurzaam in te vullen, maar ook welke groeimogelijkheden ze voor zichzelf als ondernemer zien in de regio en hoe we hen daarbij kunnen assisteren. En dit continueren we ook in 2021, want de coronacrisis en de huidige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een structurele en gecoördineerde aanpak om werkloosheid te bestrijden.”

Werk XL
Een van de aangesloten werkgevers bij het MKB Werkoffensief is Werk XL uit Rotterdam. Werk XL is de werving-, selectie- en opleidingsspecialist voor verkeer en veiligheid in Rotterdam. Van verkeersregelaars tot beveiligers. Hun doel is om zoveel mogelijk mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt. En als het nodig is, geven zij mensen ook graag een tweede kans en bieden maatwerkoplossing voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt eventueel via het invullen van SROI of de banen-afspraak. Dankzij de beste opleiders, een uitgebreid zakelijk netwerk en een eigen opleidingsruimte, kunnen zij het hele jaar door kandidaten opleiden en een arbeidscontract bieden. Werk XL is sinds juli 2019 aangesloten bij het MKB Werkoffensief en maakt daarbij gebruik van het matchingsplatform HalloWerk. Reden voor Peter Nagelkerke om weer eens langs te gaan bij Frank van Haren, directeur Werk XL, om de ervaringen tot nu toe te peilen.
Wij bemiddelen en leiden zelf werkzoekenden op voor vacatures in de regio Rijnmond. Dat doen we al ruim 15 jaar. Jaarlijks bemiddelen we 60 mensen naar werk. In dit corona jaar – waar alles even stil lag – toch ook nog 40 werkzoekenden. We hebben ons gespecialiseerd in “100% invullen van SROI” voor werkgevers in de regio. Daarnaast heb ik dit jaar ook een deelname genomen in een eigen uitzendbureau “Mijn Uitzendpartner” met een SNA erkenning. Hierdoor kunnen we werkgevers nog beter en flexibel bedienen” aldus Frank, ”De aanpak van het MKB Werkoffensief spreekt ons erg aan. Een eigen contactpersoon, korte communicatielijnen, duidelijkheid vooraf en het gebruik van het matchingsplatform HalloWerk zijn voor ons erg belangrijk geweest in onze keuze voor het MKB Werkoffensief.”
Sinds deelname aan het MKB Werkoffensief heeft Werk XL meer dan 10 kandidaten kunnen opleiden als verkeersregelaar. Voor 2021 hopelijk nog meer kandidaten omdat Werk XL ook zal uitbreiden naar andere branches en weer twee opleidingsgroepen verkeersregelaars per maand op zal leiden!
Brigitte Mers is een goed voorbeeld van iemand die de kans heeft gekregen én gegrepen om opgeleid te worden als verkeersregelaar. Werk dat ze nooit eerder had gedaan, maar uitstekend bevalt. “Leuke collega’s, afwisselend werk en zorgen dat bestuurders mijn bevelen opvolgen “ grapt de goedlachse Brigitte.
Brigitte is alleenstaande moeder en heeft lang voor haar zoontje gezorgd en vrijwilligerswerk gedaan voordat ze bij Werk XL kwam. Veertien jaar zonder betaald werk maar nu een opleiding met een baangarantie. Ze is nu al meer dan 1 jaar in dienst bij Mijn Uitzendpartner en ze gaat voorlopig niet meer weg. Elke dag gaat ze met plezier aan de slag en heeft door haar werk al heel veel plaatsen in Nederland gezien. Ze is ervan overtuigd dat veel meer vrouwen dit werk kunnen doen. Dat is ook haar drijfveer: om dit dagelijks te laten zien.
Reactie kandidaat
“Meer vrouwen kunnen dit werk ook!”
Brigitte haar ambitie is om nog verder te groeien en meer certificaten te halen om nog beter in haar werk te worden. Gelukkig kan dat bij Mijn Uitzendpartner / Werk XL. “Ze helpen mij ook met van alles. Bij mijn schulden of als ik even krap zit. Dat is fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat.”
Meer weten over Werk XL? Neem dan contact op met Frank van Haren van Werk XL op 010 420 66 22 of via fvh@werkxl.nl
Ook geïnteresseerd in het MKB Werkoffensief en HalloWerk? Neem gerust contact met ons op! Kijk voor meer informatie op mkbwerkoffensief.nl en hallo-werk.nl

Peter-Smit-voorwoord

Voorwoord Peter Smit

Welkom bij de 1e post van het Leerwerkakkoord in 2021. Vorige week was de wereld nog mooi wit. Een welkome afwisseling in deze coronatijd mag ik wel zeggen. Alhoewel ik erg van sneeuw houd, ben ik ook blij dat het voorjaar zich nu aankondigt. 
Ook in deze post weer mooie verhalen waar we mee bezig zijn. Jammer genoeg is er in de post altijd te weinig plek om te laten zien wat we allemaal doen. Ons jaarplan laat een grote diversiteit aan projecten en acties zien en we willen jullie meer meenemen in de voortgang van een aantal mooie samenwerkingsverbanden. We werken daarom aan een betere communicatie naar de partners en andere geïnteresseerden. Het blijft belangrijk dat we blijven delen waarom we dit doen en andere organisaties en mensen inspireren.
Laatst was ik bij weer een bijeenkomst van ons platform kennisdeling LLO en SI (Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie) vanuit de studio bij Watertalent in Spijkenisse. Mooi om te zien hoe we werken aan verdere professionalisering van onze kennisdeling. Deze opzet is erg bevallen en we gaan hier meer mee doen. De eerstvolgende kennis sessie staat gepland op donderdag 4 maart van 14 tot 16 uur en heeft als thema de inzet van sociaal maatschappelijke instrumenten: ”Als persoonlijke problematiek professionele ontwikkeling in de weg staat”. Reserveer dit alvast in je agenda en meld je aan via Kennis-Sessies.
Er wordt ook hard gewerkt aan een betere monitoring van de voortgang van alle acties. De monitoring zal voortaan in drie delen zijn, met een sectoraal arbeidsmarktdashboard en een kwalitatieve en kwantitatieve rapportage van de stand van zaken van alle acties binnen de verschillende clusters. Zo hebben we met z’n allen meer beeld en geluid hoe we ervoor staan en wat we leren.
We hebben vanaf dit jaar een kleinere stuurgroep van zes leden met een goede vertegenwoordiging van ondernemers, onderwijs en overheid. Daarnaast zijn alle partnergroepen bemenst en hebben we ook per (clustering van de) deel LWA de governance op orde voor een betere sturing op alle activiteiten. We werken nog aan het inrichten van een expertplatform voor een betere verbinding tussen alle deelnemende partijen en de thema’s van het Leerwerkakkoord.
Veel leesplezier maar vooral veel succes en plezier in de samenwerking die we hebben. Op naar een meer duurzame arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Corona zorgt voor veel arbeidsmarkthobbels, maar de kansen zijn er ook! Laten we ons daar vol voor blijven inzetten.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
Groet,
Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord

stc praktijk havenoperaties 1

‘Gouwe en trouwe handen zijn altijd nodig in de haven’

Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) is één van de partners van het Leerwerkakkoord Haven. Met hun mbo 1 opleiding ‘Entree tot de haven’ leiden ze jongeren zonder startkwalificatie op voor een baan in de haven of de logistiek. Maar ze kunnen natuurlijk ook doorstromen naar een vervolgopleiding.
De meeste jongens en meiden die aan de opleiding ‘Entree tot de haven’ beginnen, hebben om allerlei redenen nog geen diploma behaald. De één moet zorgtaken van de ouders overnemen en bij de ander spelen er financiële- of leerproblemen. ‘Deze jongeren hebben geen optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten of de hun geboden kansen’, legt STC-directeur Begeleiding Manon Olde Monnikhof uit. ‘Wij zien dat het meestal hele praktische jongeren zijn, die graag iets met hun handen doen, maar die niet drie uur lang naar een docent kunnen luisteren. Hier kunnen ze leren door te doen. Veel studenten kiezen specifiek voor deze opleiding omdat ze trots zijn op de Rotterdamse haven. Ze weten vaak niet eens wat ze er precies willen doen, maar ze kennen het beeld van de grote containerschepen, overslagterminals, sjorders en laders en vinden het supercool om daar aan de slag te gaan.’
Handjes nodig
Met een diploma op zak hebben de jongeren als assistent logistiek medewerkers letterlijk entree tot de haven. Ze kunnen er bijvoorbeeld laden en lossen op de heftruck, orders verzendklaar maken of de werkvloer opruimen. Klussen waarbij ze dus hun handen laten wapperen en die, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet door robots worden overgenomen. ‘Gouwe en trouwe handen zijn altijd nodig in de haven’, aldus Manon. ‘Er blijven altijd handelingen waar robots niet geschikt voor zijn. En er zijn ook altijd mensenhanden nodig om de robots te onderhouden. We zien overigens dat meer dan 80 procent hierna nog kiest voor een mbo 2 opleiding.’
Corona
Vanwege corona hebben veel havenbedrijven hun werkprocessen aangepast. Dat heeft ook gevolgen voor de stages en leerwerkplekken van de studenten. Opeens is het veel lastiger om iets te vinden. Het STC is zich bewust van dit probleem. ‘Zo’n stageplaats is essentieel voor onze studenten’, benadrukt Manon. ‘Natuurlijk begrijpen we ook dat het voor bedrijven in deze tijd wat ingewikkelder is om te werken met studenten die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. We zijn deze opleiding nog volop aan het ontwikkelen en corona gooit daar een flinke schep complicaties bij. Daarom blijven we hierover ook in gesprek met bedrijven en de mensen van het Leerwerkakkoord.’
Stapje extra
Manon is ervan overtuigd dat bedrijven die willen investeren in de werkrelatie met deze studenten er hardwerkende, trotse en loyale werknemers voor terugkrijgen. ‘Maar om als werkgever dat stapje extra te kunnen doen, moet je wel goed geïnformeerd worden over de problemen van een student. Daar stoppen we samen met onze docenten en werkbegeleiders dan ook veel energie in. Want uiteindelijk is het streven voor al onze studenten natuurlijk een duurzame loopbaan.’