stc praktijk havenoperaties 1

‘Gouwe en trouwe handen zijn altijd nodig in de haven’

Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) is één van de partners van het Leerwerkakkoord Haven. Met hun mbo 1 opleiding ‘Entree tot de haven’ leiden ze jongeren zonder startkwalificatie op voor een baan in de haven of de logistiek. Maar ze kunnen natuurlijk ook doorstromen naar een vervolgopleiding.
De meeste jongens en meiden die aan de opleiding ‘Entree tot de haven’ beginnen, hebben om allerlei redenen nog geen diploma behaald. De één moet zorgtaken van de ouders overnemen en bij de ander spelen er financiële- of leerproblemen. ‘Deze jongeren hebben geen optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten of de hun geboden kansen’, legt STC-directeur Begeleiding Manon Olde Monnikhof uit. ‘Wij zien dat het meestal hele praktische jongeren zijn, die graag iets met hun handen doen, maar die niet drie uur lang naar een docent kunnen luisteren. Hier kunnen ze leren door te doen. Veel studenten kiezen specifiek voor deze opleiding omdat ze trots zijn op de Rotterdamse haven. Ze weten vaak niet eens wat ze er precies willen doen, maar ze kennen het beeld van de grote containerschepen, overslagterminals, sjorders en laders en vinden het supercool om daar aan de slag te gaan.’
Handjes nodig
Met een diploma op zak hebben de jongeren als assistent logistiek medewerkers letterlijk entree tot de haven. Ze kunnen er bijvoorbeeld laden en lossen op de heftruck, orders verzendklaar maken of de werkvloer opruimen. Klussen waarbij ze dus hun handen laten wapperen en die, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet door robots worden overgenomen. ‘Gouwe en trouwe handen zijn altijd nodig in de haven’, aldus Manon. ‘Er blijven altijd handelingen waar robots niet geschikt voor zijn. En er zijn ook altijd mensenhanden nodig om de robots te onderhouden. We zien overigens dat meer dan 80 procent hierna nog kiest voor een mbo 2 opleiding.’
Corona
Vanwege corona hebben veel havenbedrijven hun werkprocessen aangepast. Dat heeft ook gevolgen voor de stages en leerwerkplekken van de studenten. Opeens is het veel lastiger om iets te vinden. Het STC is zich bewust van dit probleem. ‘Zo’n stageplaats is essentieel voor onze studenten’, benadrukt Manon. ‘Natuurlijk begrijpen we ook dat het voor bedrijven in deze tijd wat ingewikkelder is om te werken met studenten die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. We zijn deze opleiding nog volop aan het ontwikkelen en corona gooit daar een flinke schep complicaties bij. Daarom blijven we hierover ook in gesprek met bedrijven en de mensen van het Leerwerkakkoord.’
Stapje extra
Manon is ervan overtuigd dat bedrijven die willen investeren in de werkrelatie met deze studenten er hardwerkende, trotse en loyale werknemers voor terugkrijgen. ‘Maar om als werkgever dat stapje extra te kunnen doen, moet je wel goed geïnformeerd worden over de problemen van een student. Daar stoppen we samen met onze docenten en werkbegeleiders dan ook veel energie in. Want uiteindelijk is het streven voor al onze studenten natuurlijk een duurzame loopbaan.’ 

Interview_-Ger-Wolfs_portretfoto-thumbnail

Nieuwe energie voor de bouw succesvol

Ger Wolfs (Techniek College Rotterdam) helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de bouw en techniek in combinatie met een opleiding. ‘Het geeft een kick te zien dat het lukt.’ Het project ‘Nieuwe energie voor de bouw’ is succesvol, met een flink hoger resultaat dan gepland.
‘Er is een schreeuwend tekort aan mensen in de bouw en techniek én we willen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen,’ aldus Ger Wolfs. Het Techniek College Rotterdam, de Rabobank, Woonstad en gemeente Rotterdam sloten in september 2019 een overeenkomst af. Dit project is onderdeel van het LWA Bouw en Techniek en slaan twee vliegen in één klap. 
53 jongeren
Het doel: minimaal 40 jongeren begeleiden naar werk en als het lukt in combinatie met scholing. Ger: ‘De teller staat nu op 53 jongeren, waarvan het merendeel bij een bedrijf aan het werk is én bij het Techniek College Rotterdam een bijpassende opleiding volgt.’ De bijvangst is dat 10 jongeren voltijd terug naar school en 2 jongeren voltijd aan het werk zijn. 
Tomeloze energie
Met ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs weet Ger precies welke paden de jongeren kunnen bewandelen. Behalve veel kennis en een groot netwerk beschikt hij over tomeloze energie. Aan het begin van het project vroeg hij zich alleen af: Waar haal ik de jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt vandaan? ‘Dat bleek bij het Jongerenloket te zijn, waar de mensen me ongelofelijk hebben gesteund.’
VertrouwenBedrijven van het eerste uur die jongeren aan het werk zetten, zijn Willems VGO en Breman woningonderhoud; anderen volgden. Ger blijft zich inzetten om meer bedrijven te betrekken. De coronacrisis leek niet voor problemen te zorgen, maar het plaatsen van jongeren gaat inmiddels wel iets moeilijker. ‘Dat is vooral het geval als een bedrijf mij nog niet goed kent. Daarom steek ik tijd in het opbouwen van een band en vertrouwen.’
Onderliggende problemenSinds augustus 2020 heeft Ger er een collega (Patty de Vries) bij die kennis en ervaring heeft in de zorgstructuur. ‘We doen alles 100% samen, zij ziet beter wat onderliggende problemen zijn waar de jongeren mee te maken hebben. Zij kent de wegen om hen daarbij te helpen. Zoals het zorgen voor hun kinderen tot een dak boven hun hoofd en het omgaan met schulden.’
VervolgGer wil in 2021 graag door met Nieuwe energie voor de bouw. Het is nog wel een uitdaging om de financiën rond te krijgen, maar hij heeft het volste vertrouwen dat het gaat lukken. 
Bedrijven waar jongeren vanuit Nieuwe Energie aan het werk zijn of binnenkort aan het werk gaan: Willems VGO, Breman woningonderhoud, Beers elektrotechniek, Mudde bouw, BAM, Haagbouw, Techniek Nederland, Woonbron, Croon Wolter & Dros, Schildersvakschool, Profeperty, Haagbouw en Rijnmondbouw.

LWL Loopbaan-centrum

“Never waste a good crisis”

De quote ‘Never Waste a Good Crisis’ van Winston Churchill heeft al velen geïnspireerd om in kansen en mogelijkheden te denken in zware tijden. Tijdens een crisis worden wij R-mensen extra vindingrijk en zien we kansen die we anders misschien hadden gemist. Zo ook bij het Leerwerkloket Rijnmond.
Leren en ontwikkelen worden als gevolg van de coronacrisis nog belangrijker en daar mogen wij een mooie rol in spelen. In een sneltreinvaart heeft het Leerwerkloket de diensten en instrumenten ontwikkeld naar online varianten en zijn we meer de samenwerking op gaan zoeken met partners in het onderwijs en binnen de private en publieke sector.
Vanuit de gemeente Rotterdam worden kansen extra gestimuleerd. Zo is in september de kick-off geweest van de Rotterdamse scholingsvoucher. Een subsidieregeling waarbij Rotterdammers in de bijstand of laatste fase van de WW (Werkloosheidswet) en in de max WW, de PW en mbo’ers, die dit jaar een diploma hebben behaald in een door corona getroffen sector, worden gestimuleerd om zich te laten om- of bijscholen en zo meer kans hebben op betaald werk. In drie maanden tijd heeft de gemeente in samenwerking met het Leerwerkloket Rijnmond de organisatie opgezet en zijn we klaar voor de verlenging en uitbreiding van de subsidieregeling in 2021. 
In de ontwikkeling van onze overige diensten en instrumenten heeft het Leerwerkloket ook niet stil gezeten tijdens de coronacrisis. Onze seminars zijn webinars geworden, de bekende experiences komen begin 2021 in combinatie van online en offline en we zijn betrokken bij het opzetten van een online beursmet interactieve exposanten.
Met ons online ontwikkelplatform ‘Mijn Leerwerkloket’ hebben we ook flinke stappen gemaakt. Hierin kan de kandidaat op basis van het invullen van een profiel en de aanvulling vanuit een aantal testen een ‘Skillpas’ samenstellen. Dit is een overzichtelijk profiel waarmee elke werknemer, student of werkzoekende zijn/haar talenten en vaardigheden kan ontdekken en bijhouden. 
Op basis van de ‘Skillpas’ kan met de beroepenmatch-technologie ook een vertaalslag gemaakt worden naar wat de ‘Skillgap’ is, als iemand wil overstappen naar een andere branche of vakgebied. Vanuit deze Skillgap wil Leren en Werken Rijnmond in de toekomst direct het aanbod van passende opleidingen inzichtelijk maken, die weer met een scholingsvoucher bekostigd kan worden. Kortom; we bruisen van inspiratie en staan open voor alle mooie kansen!

Jij bent nu nodig!: extra handen voor de zorg

In deze coronacrisis wordt een groot beroep gedaan op de zorg. Mensen – bij voorkeur met zorgdiploma – worden via Extra handen voor de zorg opgeroepen een bijdrage te leveren. Met de tweede golf neemt de druk op de zorg opnieuw toe. Daarom heeft deRotterdamseZorg – partner in het LWA Zorg – in samenwerking ROAZ en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 november de campagne www.jijbentnunodig.nl gelanceerd. 
Werkgevers in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen het verschil maken door medewerkers met een professionele zorgachtergrond de ruimte te geven om te gaan helpen in de zorg. Bekijk hier de campagnevideo met medewerking van onder meer burgemeester Aboutaleb, Diederik Gommers en Ernst Kuipers hoe u als werkgever een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. 
De tweede coronagolf komt keihard aan bij de zorgorganisaties in onze regio. Ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen de zorg nauwelijks aan. Reguliere behandelingen worden uitgesteld en het personeel in alle zorgsectoren draait overuren, terwijl ze nog maar net bekomen zijn van de eerste golf. Er is met name een tekort gediplomeerd zorgpersoneel in de ziekenhuizen en ouderenzorg. Met extra hulp houden we de zorg overeind en kan iedereen de zorg krijgen die nodig is. 
Onder het motto ‘duty calls!’ worden werkgevers opgeroepen personeel – met een zorgachtergrond – uit te lenen om ze tijdelijk bij te laten springen daar waar het ’t hardst nodig is: bij een zorgorganisatie zoals een verpleeg- of verzorgings- of ziekenhuis. Aan medewerkers met diploma’s verpleegkunde of verzorging is de grootste behoefte. Inmiddels werken onder anderen Zilveren Kruis, Pfizer, Feyenoord, Vopak, Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam al mee aan dit initiatief.  
De campagne Jij bent nu nodig! sluit aan op de lopende landelijke campagne ‘Extra handen voor de zorg’ waarin Nederlanders worden opgeroepen om te helpen in de zorg en is ook een regionale vertaling van de landelijke campagne Duty Calls. Het blijft nodig om nieuwe bronnen aan te boren voor de vele extra handen die nodig zijn om zorg in de regio te kunnen bieden.

Regionaal Actieplan stages en leerbanen

Samen sterk voor stages, Regionaal Actieplan Stages Rotterdam-Rijnmond

Door corona dreigt er in de regio Rotterdam-Rijnmond een enorm tekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten. Vooral in de luchtvaart, de horeca, het personenvervoer, de traditionele retail en de cultuur- en evenementenbranche is het stageprobleem urgent. Veel leerbedrijven kunnen minder of geen stageplekken bieden door sluiting, personeelsdruk en onvoldoende begeleidingstijd. Het vervullen van beroepspraktijkvorming is echter cruciaal. Studenten kunnen niet of later gediplomeerd worden als ze onvoldoende praktijkervaring opdoen terwijl bedrijven deze beginnende beroepsbeoefenaren hard nodig hebben! 
Er gebeurt al veel om dit probleem op te lossen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) monitort de (tekorten van) stageplaatsen en is een campagne gestart, SBB Helpt, voor het behoud van stages en leerbanen. Scholen zoeken creatieve oplossingen. Desondanks loopt het stagetekort in onze regio hard op, zonder extra inzet zijn er in februari 2021 meer dan 1.500 stageplekken te weinig.  
Albeda, Zadkine, SBB, werkgeversorganisaties MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW en de gemeente Rotterdam als ook het Leerwerkakkoord hebben daarom in november 2020 de handen ineengeslagen. Samen werken ze aan het Regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond om te zorgen dat alle studenten van mbo-niveau 1 tot en met 4 in februari een stageplek hebben. Dat gebeurt via drie actielijnen:
Continue monitoring tekorten en het aanbod aan stages
SBB, Albeda en Zadkine pakken gezamenlijk de regie op het ophalen en matchen van data. Tweewekelijks wordt het tekort aan stageplekken, en de oorzaken ervan, gemonitord. Deze cijfers worden vervolgens gematcht met de gegevens van nog onbenutte leerbedrijven in de regio.
Maximaal en creatief benutten van beschikbare stageplaatsen
Albeda, Zadkine en de gemeente Rotterdam – een grote werkgever in de stad en regio – zetten in op het maximaal en creatief benutten van beschikbare stages en leerbanen binnen de eigen organisaties. Bijvoorbeeld: twee studenten die één stageplek delen, het benutten van stagemogelijkheden in weekenden, avonden en vakanties.  
Gerichte werving van nieuwe stages en leerbanen
Wanneer lijn 1 en 2 onvoldoende perspectief bieden, zetten Albeda, Zadkine en SBB hun teams in om stageplekken te werven bij bedrijven die nu nog niet erkend zijn. Ook bekijken ze mogelijkheden in aanpalende sectoren onderzocht en of de student daar een deel van de werkprocessen kan uitvoeren. Als er onvoldoende alternatieven zijn, is het voor roc’s mogelijk om studenten in de begeleide onderwijstijd praktijklessen te geven. Denk aan leerwerkplaatsen, praktijkruimten en andere leer/werksituaties. 
Tegelijkertijd lanceren de werkgeversorganisaties MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW samen met SBB en de partners een gerichte campagne onder hun leden voor mbo-stages in de tekortsectoren. Ook de gemeente Rotterdam en het Leerwerkakkoord zullen de campagneacties uitzetten via hun netwerken van werkgevers in de stad. 
Samen maken we ons er hard voor dat iedere mbo-student die in februari 2021 op stage moet een plek heeft die kwalificerend is voor de opleiding. Een win-win voor studenten en bedrijven, want de Rotterdamse economie heeft het beroepsonderwijs keihard nodig om concurrerend en succesvol te blijven! 

Peter Smit voorwoord

Voorwoord Peter Smit

Beste allemaal,
Hierbij ontvangen jullie de laatste post van 2020. Sinterklaas heeft nog maar net het land verlaten en de kerstboom staat al mooi opgetuigd. Eigenlijk heb ik het gevoel dat we dit bizarre jaar net lekker zijn gestart en wil ik vol gas richting het nieuwe jaar. Tegelijkertijd zijn deze donkere dagen voor het eind van het jaar ook een mooi moment voor bezinning
Vrijdag 27 november hebben we het 7e Leerwerkakkoord (LWA) afgesloten met de sectoren Transport en Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart. Een mooi akkoord met een diversiteit aan partners en mooie ambities. Vanuit dit akkoord gaan we samenwerken in één organisatie met het LWA Haven, omdat hier veel overlap zit in projecten en aanpalende sectoren. Zo voorkomen we extra overleg en zorgen we voor een efficiëntere organisatie. Wat mij vooral opviel tijdens de tekening van dit akkoord, is dat iedereen erg positief is en dat er veel kansen liggen. Alle partners willen dat dit akkoord een groot succes wordt. Mooi om die energie, al was de ondertekening digitaal, te horen en te voelen.
We zijn nu druk bezig met het maken van een jaarplan. Het is een indrukwekkend geheel met mooie ambities voor 2021. Eigenlijk zou 2020 het oogstjaar worden met alles wat we in 2019 en begin 2020 neergezet hebben. Het liep even anders en de reden kennen we allemaal. Dat oogsten viel dus tegen, maar niettemin hebben we veel bereikt. We hebben een sterke organisatie met partners die samen vooruit willen. We hebben de organisatiestructuur kleiner en flexibeler gemaakt door meer in clustering van de deel LWA  te werken. Daarnaast hebben we binnen onze drie pijlers meer focus op centrale thema’s zoals Loopbaanorientatie en de aanpak Jeugdwerkgelegenheid en ik zie dat dat nu al zijn vruchten afwerpt. 
In deze post vinden jullie weer mooie projecten en acties waar we mee bezig zijn. Maar er is veel meer te delen. Wordt daarom lid van onze LinkedIn pagina waar alle updates geplaatst worden. Deze staan natuurlijk ook op onze website (leerwerkakkoord.nl). Volgend jaar hebben we meer oog voor kennisdeling tussen de verschillende LWA’s en alle partners en ik hoop zó dat dat ook fysiek kan ergens in het voorjaar. 
Speciale aandacht nog voor stagiaires. Veel mbo-leerlingen hebben voor het nieuwe jaar nog geen stageplaats. Ik snap dat het lastig is met alle richtlijnen en dat begeleiding extra moeilijk is, maar het mag niet gebeuren dat meer dan 2000 leerlingen uit onze regio geen praktijkervaring kunnen opdoen. Vanuit onderwijs, werkgeversvertegenwoordigers, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleidingen en Bedrijfsleven) en de gemeente Rotterdam is er nu een Regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond ontstaan. Als LWA ondersteunen we dit initiatief. Laten we hier allemaal een succes van maken!
Voor nu allemaal hele fijne feestdagen! Pas goed op elkaar en blijf gezond. Tot in het nieuwe jaar.
Groet, Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord 

Kennis delen om fris en fruitig te blijven

Marita Dogterom, projectleider Platform Kennisdeling
Loopbaanadvisering, her-, om- en bijscholing. Het zijn belangrijke onderwerpen voor werkgevers en werknemers in deze crisisperiode. En sowieso in een tijd waarin de arbeidsmarkt sterk in ontwikkeling is. Vooral werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen daarbij hulp gebruiken. Sinds kort is er in deze regio een platform dat de kennis en kunde over dit soort onderwerpen beter met elkaar wil delen. 
Het nieuwe initiatief heeft een lange naam: Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Projectleider Marita Dogterom kort het daarom vaak af tot de naam ‘Platform Kennisdeling’. Het is onderdeel van het Leerwerkakkoord. Eind september ging het platform van start met een digitale bijeenkomst. Zo’n 50 deelnemers namen eraan deel; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Ze spraken vooral over de nieuwe initiatieven die er zijn op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen en sociale innovatie’. Welke projecten werken goed en verdienen het om breed gedeeld te worden?
Midden- en kleinbedrijf
Het platform houdt zich vooral bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen de categorie ‘van werk naar werk’. Denk daarbij aan hoe je werknemers in ‘krimpberoepen of krimpsectoren’ de stap kan laten maken naar beroepen of sectoren waarin veel vraag is naar werknemers. Of hoe werknemers zich bewust worden van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om in de toekomst het werk te kunnen blijven doen. Hoe kunnen werkgevers hun personeel daarbij helpen? En op welke regelingen of fondsen kunnen ze daarvoor een beroep doen? Dogterom: ‘Het platform richt zich op alle ondernemers en werkgevers, maar we hebben aparte aandacht voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Veel van hen laten zich niet of weinig adviseren over bijvoorbeeld mogelijkheden voor bijscholing van zichzelf of hun medewerkers.’
Tot eind dit jaar zijn er nog twee digitale ‘kennissessies’ en ‘werksessies’ https://www.leerwerkakkoord.nl/kennis-sessies/ waar belangstellenden aan mee kunnen doen. Doel is om de deelnemers in twee uur tijd op de hoogte te brengen van interessante actuele ontwikkelingen op het gebied van leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Onderwerpen die op de planning staan zijn onder andere ‘Loopbaanoriëntatie en scholing’ (5 november) en ‘Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’ (3 december).
Eén diploma is niet genoeg 
Dogterom: ‘Er zijn al heel veel goede initiatieven om de kwaliteit en de weerbaarheid van de beroepsbevolking te vergroten. Dat heeft de startbijeenkomst van het platform ons duidelijk gemaakt. Het is goed dat we deze kennis meer met elkaar delen. Werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen moeten fris en fruitig blijven. Zo moeten ze goed blijven inspelen op de kansen die technische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering bieden. Werknemers kunnen niet volstaan met één diploma. Met het platform bouwen we voort op dat besef.’

De rode loper benadering van HalloWerk

LWA-partners krijgen een warm welkom bij HalloWerk met de “rode loper benadering”. Deze plus-dienstverlening is gericht op het uitgebreid informeren van de partners en het snel succesvol maken van het platform HalloWerk binnen de LWA. Dit met als doel: duurzame uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering en duurzame inzetbaarheid van nieuwe medewerkers voor werkgevers.
HalloWerk is het matchingsplatform van de gemeente Rotterdam (in samenwerking met de gemeente Den Haag en Amsterdam), dat werkzoekenden van gemeenten en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld. HalloWerk zet de “rode loper benadering” in voor het aanhaken van LWA-partners in HalloWerk. Het doel van deze aanpak is werkgevers informeren hoe zij een account kunnen aanmaken en aan de slag kunnen gaan met HalloWerk. Daarnaast worden de werkgevers gekoppeld aan een dedicated accountmanager van HalloWerk. 
Verder bestaat de rode loper benadering ook uit het leveren van maatwerk aan individuele werkgevers. Alle partners/werkgevers in het LWA krijgen de mogelijkheid tot een persoonlijk HalloWerk-account. Na inventarisatie van de behoefte bij de werkgever wordt door een dedicated HalloWerk-accountmanager, in afstemming met de werkgever de invulling van de samenwerking afgestemd, geïmplementeerd en geëvalueerd.
Afhankelijk van de grootte van de werkgever en diens vacature vraag, is het ook mogelijk om een in-company HalloWerk-accountmanager voor bijvoorbeeld een dagdeel binnen een organisatie structureel in te zetten op werving en selectie van werkzoekenden op vacatures. Op deze manier kan HalloWerk de werkgevers ontzorgen. 
HalloWerk bewezen succesvol: 1000 HalloMatches! 
HalloWerk Rotterdam heeft begin oktober een prachtig resultaat behaald. Er zijn inmiddels meer dan 1000 HalloMatches gemaakt. Dit betekent dat er meer dan 1000 werkzoekenden succesvol gekoppeld zijn aan een werkgever. De collega’s van HalloWerk zijn trots op dit mooie resultaat en om deze prestatie te vieren, zijn de collega’s van HalloWerk aan de voordeur verrast met een heerlijk HalloWerk gebakje!

Experiences LWA matchen op competenties

Foto: Gerhard van Roon
In samenwerking met het Leerwerkloket Rijnmond worden vanuit diverse Leerwerkakkoorden dit najaar Experiences georganiseerd. Via de Experiences vinden de werkgeverpartners van de Leerwerkakkoorden enthousiaste nieuwe werknemers voor openstaande vacatures en vinden werkzoekenden een kans om een switch naar een andere sector te maken. 
Deze Experiences zijn opgezet naar voorbeeld van de eerdere bootcamps voor het Leerwerkakkoord Haven. Zo’n 68 kandidaten hebben tijdens deze ‘Havenexperience’ kennis gemaakt met acht bedrijven en kansrijke beroepen in de haven. Daarvan zijn 47 jongeren met een opleiding gestart om vervolgens stage te gaan lopen bij de diverse bedrijven.
 Het succes van de werkwijze van deze bootcamp, onder de nieuwe naam Experience, willen we graag herhalen met de partners van de Leerwerkakkoorden in de andere kansrijke sectoren. We weten allemaal hoe moeilijk het is om nieuwe medewerkers aan te trekken. Met behulp van de Experience worden mensen die op basis van alleen een CV niet door de selectie zouden komen, opeens interessante en goede medewerkers. Tijdens de Experience worden ze gematcht op competenties en motivatie. En dankzij een kortdurende opleiding die de kandidaten volgen tijdens het traject, worden zij versneld klaargestoomd tot geschikte nieuwe medewerkers. 
Dit najaar staan er twee Experiences gepland, voor de Haven en de Bouw. Bij deze Experiences wordt uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen vanuit het RIVM en de gemeente Rotterdam. Voor deze Experiences in de bouw worden kandidaten uitgenodigd uit alle drie de pijlers van het LWA (van school naar werk, van werk naar werk en weer aan het werk). Dit betekent dat tijdens de Experience werkgevers kennis kunnen maken met jongeren en met baanveranderaars, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die al wat langer werkloos zijn. Voor de haven is de Experience dit najaar gericht op jongeren (18 tot 27 jaar) die nog op school zitten en jongeren zonder werk. 
 

Voorwoord Peter Smit

Peter Smit, Programmamanager LWA
Welkom bij de derde nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord. Inmiddels zitten we hier in Nederland in een tweede gedeeltelijke lockdown en dit voelt voor veel ondernemers en werknemers als een totale lockdown. Het zal afwachten zijn wat de impact is maar die zal zeker groot zijn. Aan de andere kant zie ik ook tekenen van herstel in bijvoorbeeld de uitzendmarkt, waar veel mensen weer een nieuwe baan vinden. 
Thuiswerken gaat mij beter af dan in de eerste lockdown. Het valt mij op dat veel zaken gewoon doorgaan en ik heb toch een balans gevonden door niet veel te videovergaderingen via MS Teams, Zoom of Skype en vaker gewoon ouderwets te bellen en ’s morgens en ’s middags een rondje buiten te lopen. En gelukkig blijven de sportscholen nog open! Nooit gedacht dat ik de sportschool zou ervaren als een aangenaam uitje.
De afgelopen maanden zijn veel lopende projecten opgepakt en hebben we nieuwe initiatieven in gang gezet. Toch blijft het lastig om creatief om te gaan met alle coronamaatregelen. Zo kunnen we nog geen grote live events organiseren, denk aan de Experiences, die we willen organiseren voor de sectoren waar veel kansen liggen. Het is daarom mooi om te zien dat we een team van partners hebben die zich samen sterk maken voor de Leerwerkakkoorden en eraan blijven trekken, ondanks dat het met vallen en opstaan gaat. Het is dubbel dat we al bezig zijn met het jaarplan 2021, terwijl voor mijn gevoel het jaar 2020 nog ‘lang’ niet voorbij is. Er is nog zoveel te doen! 
We zijn gestart met ons platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Inmiddels zijn er na de startbijeenkomst eind september al een kennissessie en een werksessie geweest, die erg positief zijn ontvangen. Onze projectleider Marita Dogterom doet daar goed werk en verbindt niet alleen de partners maar ook externe partijen door het delen van kennis en ervaringen. Zij wordt verderop in deze nieuwsbrief geïnterviewd. Deze maand is Renée Rotmans, werkzaam bij het Havenbedrijf en onderdeel van de denktank van het platform kennisdeling, zelfs gepromoveerd met een duidelijke boodschap: sociale innovatie is net zo belangrijk als technologische innovatie. Nogmaals gefeliciteerd Renée!
Niet alleen op de arbeidsmarkt vallen er harde klappen; ook veel leerlingen hebben grote moeite een stageplek of leer/werkbaan te vinden. Iedereen snapt dat het lastiger is een leerling in deze tijd te begeleiden en te zorgen voor een goede plek. Alleen kan het niet zo zijn dat we dan maar niets doen. Daarom slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheid de handen ineen om de leerlingen te ondersteunen.
Inmiddels is de gemeente Rotterdam ook het Scholingsfonds gestart. De scholingsvouchers zijn in de eerste fase tot eind dit jaar bedoeld voor: jongeren die in 2020 een mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn; mensen met een bijstandsuitkering; en mensen van wie de WW binnen drie maanden afloopt. Voorwaarden voor de scholingsvoucher zijn dat de aanvrager in Rotterdam woont, niet meer leerplichtig is; graag wil werken en bijleren, en zijn kansen op langdurig betaald werk wil vergroten. 
Vanaf begin volgend jaar kunnen ook mensen die wonen in Rotterdam, werk hebben en zich willen ontwikkelen gebruik maken van dit fonds.
Naast het Scholingsfonds komt er van het Rijk op korte termijn meer geld vrij voor om- en bijscholing, jeugdwerkgelegenheid en praktijkonderwijs. Dit in het kader van het steun- en herstelpakket. De plannen worden ondertussen gemaakt hoe dit in de regio Rijnmond ingezet kan worden.
Veel leesplezier, let op elkaar en blijf gezond!
Groet, Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord