Shot of a young man in workwear standing outside on a large commercial dock

Havenwerkers leren innoveren op de Sociale Innovatie Academie

Zes Rotterdamse havenwerkers van Vopak, ECT en Hutchison Ports Delta II hebben in maart hun opleiding afgerond aan de Sociale Innovatie Academie. Dankzij het lesprogramma ‘Sociale Innovatie in de Haven’ zijn zij nu aanjagers van vernieuwing op de werkvloer. 

De opleiding past bij de Leerwerkakkoord-pijler ‘Van werk naar werk’. In september 2022 start een volgende leergang, waarvoor geïnteresseerden zich al kunnen aanmelden.

Trots namen de zes havenwerkers op donderdag 10 maart hun certificaat in ontvangst. Dat gebeurde tijdens een feestelijke uitreiking, waarbij een deel van hun collega’s aanwezig was. Daarvoor presenteerden de deelnemers hun ideeën voor sociale innovatie. De reacties waren positief. ‘Het project dat ik op de leergang heb uitgewerkt is door Vopak echt omarmd,’ zegt maintenance coördinator Ricardo. Technical administrator Benthe: ‘Je leert anders te werken met hetzelfde of zelfs een mooier resultaat.’

Ondernemers van eigen idee

De leergang Sociale Innovatie in de Haven bestaat al sinds 2011, maar werd in 2021 in een geheel nieuw jasje gestoken. Het is nu onderdeel van de Sociale Innovatie Academie, die in 2021 werd opgericht door dr. Niels van der Weerdt. De academie is een impactonderneming binnen de Erasmus Universiteit en biedt op maat gemaakte lesprogramma’s voor diverse sectoren. Uitgangspunt is dat medewerkers ondernemer worden van hun eigen idee. Zeventig procent van alle verbeterideeën komt namelijk van de werkvloer. Operationele medewerkers en leidinggevenden zijn cruciaal voor innovatie en slimmer samenwerken. De Sociale Innovatie Academie helpt werkgevers om dat talent te ontketenen en duurzaam vernieuwingsvermogen op de werkvloer te realiseren.

Van werk naar werk

Dat sluit aan bij de Leerwerkakkoord-pijler ‘Van werk naar werk’. In deze pijler werken we toe naar een structureel en duurzaam systeem voor een leven lang ontwikkelen in onze regio. Dit omdat de wereld én de beroepen veranderen. De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate flexibele en breed inzetbare professionals, met de juiste vaardigheden. We hechten er waarde aan dat werkgevers inzetten op om- en bijscholing ‘on the job’.

Lesdagen, workouts en workshops

De leergang Sociale Innovatie in de Haven bestaat uit drie elementen. Tijdens lesdagen wordt dieper ingegaan op de inhoud, waarna nieuwe inzichten kunnen worden toegepast in de praktijk. De workouts zijn gericht op actief werken aan persoonlijke vaardigheden. Tijdens de workshops helpen innovatiecoaches deelnemers hun verbeteridee te realiseren. Daarbij worden ze begeleid door docent Jan Hoetmer, de meest ervaren ideeëncoach van Nederland. Volgens de principes van design thinking formuleren deelnemers een concrete onderzoeksvraag, verdiepen ze zich in behoeften van collega’s en brainstormen over oplossingen waarmee werd geëxperimenteerd in hun werkomgeving. 

Bedrijfsbezoeken

Alle onderdelen van het programma vinden plaats op locaties in de haven. Ook worden bedrijfsbezoeken gebracht aan koplopers op het gebied van sociale innovatie. Zo werd tijdens de afgelopen editie het Rotterdamse metaalbedrijf Aldowa bezocht; bekend van de binnengevel van de Markthal. De leergang Sociale Innovatie in de Haven kenmerkt zich door kleine klassen; er kunnen maximaal achttien deelnemers meedoen. Bovendien werken alle deelnemers in de haven of industrie. Daardoor kunnen onderling eenvoudig ervaringen worden uitgewisseld.

Meer weten over de leergang Sociale innovatie in de haven? Op de website vind je meer informatie over het inhoudelijke programma, de gevraagde inspanning en de kosten. Ook vertellen deelnemers in korte video’s over hun ervaringen.

Bouwvakker die steigers opzet tegen een blauwe lucht.

Techniek College Rotterdam stoomt studenten klaar voor circulair bouwen

Rotterdam maakt van circulair de maatstaf. Dit zie je ook terug in het onderwijs. Bijvoorbeeld op het Techniek College Rotterdam, waar met name studenten Bouwkunde circulariteit serieus nemen.

 ‘Van school naar het werk’ is een van de drie pijlers van het Leerwerkakkoord. Het doel van deze pijler is dat jongeren van school gaan met de juiste vaardigheden. Het onderwijs van vandaag leidt de mensen op die de wereld van morgen én de arbeidsmarkt van morgen vormen. Uitgangspunt is dat jongeren daar goed op zijn voorbereid. Circulariteit is een van de thema’s die in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

Rotterdam Circulair

In Rotterdam zijn circulaire initiatieven verenigd binnen Rotterdam Circulair. Deze organisatie bracht onlangs de Voortgangsrapportage 2021 uit. Deze voortgangsrapportage gaat in op de resultaten, successen, ontwikkelingen en de leermomenten van de afgelopen periode. En geeft een doorkijk naar toekomstige uitdagingen. In het rapport staat onder meer een interview met Arnout Sarmout, docent Bouwkunde aan het Techniek College Rotterdam. Dit college is een samenwerking tussen Albeda en Zadkine. Honderden leerlingen uit de regio Groot-Rijnmond krijgen hier technisch en technologisch onderwijs.

Alleen nog circulaire projecten

Het Techniek College Rotterdam is nu drie jaar bezig met circulaire projecten. ‘Studenten weten steeds beter hun weg te vinden,’ vertelt Sarmout in het interview. ‘Ook komen andere partijen inmiddels graag bij ons op bezoek. Denk bijvoorbeeld aan een architect, die een workshop geeft en vertelt wat zijn bureau op circulair gebied doet en met de studenten meedenkt over het project. Met Bouwkunde doen we de laatste jaren alleen nog circulaire projecten. Dit bevalt ons goed. Want één ding is zeker. Circulair bouwen wordt onderdeel van het dagelijkse werk van onze studenten.’

Bouwkunde

‘We leren onze studenten met een circulaire blik naar de gebouwen te kijken,’ aldus Sarmout. ‘Zodat ze bijvoorbeeld weten dat ze er rekening mee moeten houden dat een gebouw later een andere functie krijgt. Op dit moment speelt circulair vooral bij Bouwkunde. De leiding van het Techniek College weet dat circulariteit steeds belangrijker wordt in de wereld van techniek. Andere opleidingen zullen volgen. Denk bijvoorbeeld aan Maakindustrie en Onderhoud.’

Impuls voor werkgelegenheid

Sarmout denkt dat de grondstoffentransitie een impuls kan geven aan de Rotterdamse economie en werkgelegenheid. ‘Je ziet dat prijzen van de grondstoffen wereldwijd stijgen. Dit zorgt ervoor dat circulair bouwen niet alleen goed is voor onze leefomgeving maar ook financieel aantrekkelijker wordt. Het lijkt dan ook logisch dat circulariteit in Rotterdam voor nieuwe economische impulsen zal zorgen. Bij sloopbedrijven zie je bijvoorbeeld dat ze steeds meer verzamelen en het materiaal verwerken tot iets bruikbaars. Er wordt niet meer gesloopt maar geoogst.’

Wil je het volledige interview met Arnout Sarmout lezen? Bekijk hier de Voortgangsrapportage 2021 van Rotterdam Circulair.

 

Peter Smit

VOORWOORD PETER SMIT

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,

De gemeenteraadsverkiezingen staan in maart voor de deur. De gedachte van het Leerwerkakkoord is geboren na de vorige verkiezingen en als nieuw college van de gemeente Rotterdam met alle partners van toen opgestart en omarmd. En bovendien al snel verbreed naar de regio. Natuurlijk gaan we ook na de verkiezingen door met het Leerwerkakkoord. Niet alleen omdat we dat met elkaar hebben afgesproken, maar vooral omdat we zien dat het werkt. En omdat het nodig blijft om te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

We zijn dit jaar daarom begonnen om nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Uit een tussenevaluatie blijkt dat we goed op weg zijn, maar dat onze communicatie, kennisdeling en regionale verbinding echt nog slimmer en beter kan. Daar werken we hard aan. Komend voorjaar gaan we met alle partners live in gesprek over wat de strategie wordt voor de komende tijd. Dat wordt een interessante bijeenkomst waar u binnenkort voor wordt uitgenodigd.

In deze nieuwsbrief staan vele interessante initiatieven en ontwikkelingen die de nieuw ingeslagen weg onderstrepen. Het zijn initiatieven die inspireren en waaraan u als partner kunt deelnemen. Speciale aandacht vraag ik voor Sander & de Hartenjagers. Een prachtig initiatief om ondernemers met een sociaal hart te activeren om op zoek te gaan naar talent. Daarnaast heeft het Leerwerkakkoord een belangrijke inbreng bij het smeden van samenwerkingsverbanden binnen de SER die als doel hebben om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Dat is een voorwaarde in een op skills gebaseerde arbeidsmarkt.

Voor een compleet overzicht van onze activiteiten, kijkt u gerust even rond op onze site. Volg ons ook op LinkedIn. Op RijnmondInzicht krijgt u inzicht in de arbeidsmarkt voor de regio Rijnmond en de kansen die deze regio ondernemers en onderwijsinstellingen biedt.

We zien u graag weer in het voorjaar. Veel succes met samen doen én leren!

Met vriendelijke groet,

Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie scherpt doelen aan

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie scherpt doelen aan

Na het congres in november zijn de doelen aangescherpt en is een eerste planning 2022 van de kennissessies van het Platform gemaakt. Ook is er een nieuw team gestart. 
Maak kennis met het nieuwe Projectteam


Emilie Nijman – van de Loo

Emilie is afgestudeerd bedrijfskundige, (loopbaan)coach en interim HR-professional. Binnen het Platform Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie zal zij zich met de projectleider gaan richten op het organiseren van lerende netwerken (ook wel bekend als de werksessies) voor ondernemers/werkgevers, die stappen willen zetten voor Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee krijgen ondernemers handvatten voor een praktische toepassing van Leven Lang Ontwikkelen in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties.

Jolanda Vollebregt
Jolanda heeft een HR achtergrond waarvan ruim tien jaar als adviseur bij de Rotterdamse politie. Sinds 2016 is ze aanjager en ondersteuner van verschillende projecten. Jolanda zal zich samen met Marita gaan bezighouden met de organisatie van de kennissessies van het Platform. Het doel van deze sessies is de ondernemers/werkgevers te faciliteren, informeren, inspireren én enthousiasmeren om verder aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen.

Marita Dogterom
Marita is al enige tijd nu projectleider van het Platform en werkt samen met Jolanda en Emilie om de doelen van het Platform te bereiken en de verschillende activiteiten van het Platform op te pakken.  

2022: Focus op de ondernemer/werkgever

In 2022 ligt de focus op het inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen. Het platform streeft ernaar veel MKB-ondernemers te bereiken. 

De doelen zijn onder meer:

 • Betrekken van meer (MKB) ondernemers /werkgevers bij de activiteiten van het Platform.
 • Aanbieden van actuele kennis rondom Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, bijvoorbeeld tijdens de kennissessies.
 • Het organiseren van werksessies, mogelijk meer regionaal georganiseerd in lerende netwerken – dat wil zeggen werkgevers, die met elkaar aan de slag gaan met activiteiten, kennisdelen en binnen hun eigen organisatie (verdere) stappen zetten op weg naar Leven Lang Ontwikkelen.

 

Kennissessies

Er zijn zes kennissessies in 2022, met gevarieerde onderwerpen en sprekers. Ze gaan over de volgende thema’s:

 • Eigen regie – regie over je kennis, skills en loopbaan
 • Arbeidsmobiliteit – ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt – vraag en aanbod
 • Verbinding onderwijs en bedrijfsleven – behoeften van de arbeidsmarkt in relatie tot het opleidingsaanbod


Noteer alvast de volgende data in de agenda voor deelname aan deze kosteloze sessies.

 • 7 april 2022, online, van 15.30 – 17.00 uur. Thema: Skills of diploma’s: wat zoekt de werkgever? Vraaggestuurd opleiden voor de arbeidsmarkt.
 • 16 juni 2022, tussen 14.30 en 17.30 u, inclusief drankje en hapje voor de aanwezigen. Thema: Loopbaan APK voor iedereen?! Het stimuleren van eigen regie voor Leven Lang Ontwikkelen.

 

Leerwerkakkoord

Op de website van het Leerwerkakkoord komt nog meer nuttige en bruikbare informatie over Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie.

Ideeën, vragen of zelf bezig met een mooi project?

Heb je als lezer van deze Nieuwsbrief vragen, ideeën of wil je een keer een mooi project breder onder de aandacht brengen bij de deelnemers aan het Platform: laat het ons weten, wij werken graag vraaggestuurd. Je kunt ons bereiken via llo.si@leerwerkakkoord.nl of via marita.dogterom@leerwerkakkoord.nl

Graag tot ziens bij de evenementen van het Platform.

MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta ondertekend

MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta ondertekend

De MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta is 28 januari officieel ondertekend in het bijzijn van de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete. Hiermee wordt het startsein gegeven om MKB-ondernemers in de regio Zuid-Hollandse Delta te ondersteunen bij één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd: digitalisering.

Zo kunnen MKB-ondernemers in de betreffende regio (gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne) gebruikmaken van een drietal diensten op het gebied van digitalisering: een voucherregeling, coaching en/of webinars & masterclasses. Op www.regiozhd.nl/mkbdeal kunnen ondernemers meer informatie vinden over de diensten die ze via deze website direct kunnen aanvragen.

Van elkaar leren
Gedeputeerde Willy de Zoete is enthousiast over de gesloten MKB-Deal: “Het midden- en kleinbedrijf is de kurk waar onze economie op drijft. Ik ben daarom blij met de vliegende start van deze MKB-Deal Digitalisering. Als je samenwerkt, kun je écht van elkaar leren!”

MKB Deal sluit aan bij Leerwerkakkoord
De MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het mkb met concrete projecten te ondersteunen. De MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta is een samenwerking tussen de gemeenten in deze regio, de provincie Zuid-Holland en ondernemersvereniging MKB Rotterdam Rijnmond. MKB Rotterdam Rijnmond is partner van het Leerwerkakkoord waar overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten hebben gebundeld. Dit doen zij voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio, waar plek is voor iedereen.

Ga voor meer informatie naar: www.regiozhd.nl/mkbdeal

RAAT+DAAD 3.0 zorgprofessionals behouden voor het vak

RAAT+DAAD 3.0: zorgprofessionals behouden voor het vak!

Met het regionale meerjarenplan RAAT+DAAD 3.0 hebben Rotterdamse zorginstellingen, onderwijs, gemeente en zorgverzekeraars afgesproken om de kloof tussen de zorgvraag en het personeelsaanbod in 2025 te verkleinen. Dat betekent: meer professionals behouden voor het vak.

Uit arbeidsmarktprognoses blijkt dat de komende jaren de zorgvraag met 15% groeit. De toenemende arbeidsmarktkrapte vormt daarbij een extra uitdaging. Het is daarom van cruciaal belang dat de uitstroom van professionals uit deze sector niet toeneemt. Daarnaast is actie nodig om ook anders te gaan werken, waardoor de afhankelijkheid van de inzet van schaarse professionals afneemt.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

De afspraken om ook in de toekomst voldoende zorgprofessionals te houden, zijn vastgelegd in de RAAT, Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Het doel dat de samenwerkende partijen met de RAAT+DAAD 3.0 nastreven is zo veel mogelijk medewerkers beschikbaar hebben en houden voor de zorg.

De volgende drie meerjarenopgaven zijn geformuleerd:

 • 25% minder uitstroom uit de sector in 2025
 • 25% minder verzuim in 2025
 • 25% meer zorgproductiviteit door sociale en technologische innovatie in 2025
De daad bij de raat voegen

De komende maanden richten de organisaties zich op de individuele invulling van de RAAT; de DAAD. Wat gaat iedere instelling zélf doen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het personeelstekort?6

Mijlpaal! Maar liefst 75 Hybride Techniek Opleiders in de regio

Mijlpaal! Maar liefst 75 Hybride Techniek Opleiders in de regio

Op donderdag 27 januari vond de diploma-uitreiking plaats aan een vijfde groep Hybride Techniek Opleiders. Daarmee komt het aantal gediplomeerde HTO’ers in Zuid-Holland op 75.

Wat zijn Hybride Techniek Opleiders?
Hybride Techniek Opleiders zijn mensen met een technische opleidingsachtergrond die werkzaam zijn in het (technische) bedrijfsleven. Ze hebben affiniteit met jeugd, onderwijs en uiteraard techniek. Zij helpen mee om nieuwe technisch specialisten op te leiden, vanuit de praktijk. Werkgevers zijn erg te spreken over deze brug naar het onderwijs, want jongeren maken meteen kennis met hun potentiële toekomstige collega’s.

Wat doet de Hybride Techniek Opleider?
De HTO’er wordt aan het onderwijs verbonden. Gedurende 240 uren per kalenderjaar kunnen zij actief zijn in het onderwijs, door bijvoorbeeld gastlessen, keuzedelen (vmbo) of een keuzevak (mbo) te geven. Ook assisteren ze bij praktijklessen. De HTO’er kan naadloos doorstromen naar een regulier opleidingstraject tot bevoegd docent.

Vooropleiding
Om HTO’er te worden, is een technische vooropleiding nodig op bij voorkeur mbo 4 niveau (of gelijkwaardig niveau verkregen door opleiding (bijvoorbeeld LTS) én werkervaring. Ook zij-instromers in het (v)mbo onderwijs die hun lesbevoegdheid willen gaan behalen, kunnen instromen. Zij krijgen tien maanden een passend en laagdrempelig opleidingstraject aangeboden bij de Hogeschool Rotterdam, waarbij zij tweewekelijks een middag of avond fysiek les krijgen én 80-100 uur stagelopen bij een vmbo- of mbo-school.

Meer informatie?
Mail naar Rian van Noord, projectleider HTO-traject: Rianvannoord@live.nl

Officiële lancering Leer Praktijk Centra in Rotterdam-Zuid

Officiële lancering Leer Praktijk Centra in Rotterdam-Zuid

Niet voor iedereen is de stap naar betaald werk gemakkelijk. In een Leer Praktijk Centrum krijgen mensen die drempels ervaren de kans om werkervaring op te doen. Dinsdag 15 februari vond de officiële opening plaats van Leer Praktijk Centrum Carnisse. Wethouder Moti (Werk en Inkomen) was aanwezig. Het is al het zesde Leer Praktijk Centrum op Zuid.

De Leer Praktijk Centra zijn een initiatief van programma Samen voor Zuid (onderdeel van Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Omdat het aantal werkzoekenden in Rotterdam-Zuid hoger is dan de rest van Rotterdam, is geld vrijgemaakt voor extra investeringen. Samen voor Zuid besteedt dit geld bijna allemaal aan méér tijd en aandacht voor werkzoekenden. De Leer Werk Centra vervullen hierin een belangrijke rol.

Voor iedereen toegankelijk
De Leer Praktijk Centra zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht iemands achtergrond. Deelnemers kunnen ervaring opdoen in bijvoorbeeld schoonmaak, catering, groenvoorziening en receptie. Tijdens het traject krijgen deelnemers ondersteuning van een vaste werkcoach en een werkbegeleider van de sociaal ondernemer. Deelname duurt maximaal twaalf maanden, maar vaak veel korter. Elke drie maanden wordt beoordeeld of het traject nog passend is, of dat de deelnemer kan uitstromen naar betaald werk.

Sociale en sterke wijk
Niet alleen deelnemers worden via een Leer Praktijk Centrum geholpen. De hele wijk profiteert mee. Er worden meer activiteiten georganiseerd en meer contacten gelegd. Deelnemers leren meer wijkbewoners kennen. Dat draagt bij aan een sociale en sterke wijk.

Samenwerkingsverband
Eind 2020 ontstonden de Leer Praktijk Centra als pilot vanuit een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Woonbron, MKB Rotterdam Rijnmond en meerdere Rotterdamse sociaal ondernemers. In september 2021 zijn de Leer Praktijk Centra officieel gestart.

Als Leerwerkakkoord dragen we de Leer Praktijk Centra een warm hart toe en we verbinden dit dan ook met onze partners.

Locaties Leer Praktijk Centra

Er zijn inmiddels zes Leer Praktijk Centra. Mogelijk komen hier nog meer locaties bij.

 • Carnisse: Nancy Zeelenbergflat, Bevelandsestraat 30
 • Tarwewijk: Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat 1
 • Feijenoord: Rotterdamse Munt, Rosestraat 200
 • Beverwaard: IJsselburghflat, Schinnenbaan 130
 • Feijenoord: Huis van de Wijk De Dam, Persoonsdam 142
 • Hillesluis: Hillevliet 90


Er is ruimte om samen te werken. Stuur bij interesse of vragen een e-mail naar LPCWI@rotterdam.nl. Een medewerker van gemeente Rotterdam neemt dan contact met u op.

Of kijk op www.rotterdam.nl/leerpraktijkcentrum.

Leerwerkakkoord

Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving, Bouw en Techniek schiet dit jaar uit de startblokken

Samen met partners van het Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving, Bouw en Techniek is 2022 afgetrapt. Vanuit de studio van Maindeck in Spijkenisse werd een gevarieerd programma voorgeschoteld. Hoogtepunten: er wordt gewerkt aan een Regionale Leven Lang Ontwikkelen Desk voor Techniek en aan een Techniek hub op Zuid.

Terugblik 2021
Tijdens de bijeenkomst is samen met partners teruggeblikt op het voorgaande jaar. Onder andere op de uitkomsten van de tussenevaluatie die voor het Leerwerkakkoord is uitgevoerd. Verder deelde Josje Damsma van Project Crossover haar visie op het binden en boeien van technische vakmensen. Zo blijkt dat een taalbarrière tussen de teams op kantoor en in het werkveld ervoor zorgt dat de bijscholing die een bedrijf aanbiedt de vakmensen niet aanspreekt.

Twee nieuwe initiatieven in de maak: sluit aan!
Ook keken de partners van dit Leerwerkakkoord vooruit. Twee nieuwe initiatieven zijn: een nieuwe Regionale Leven Lang Ontwikkelen Desk voor Techniek die op dit moment verder wordt uitgewerkt. En de Techniek hub op Zuid in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs. Partners zijn opgeroepen om zich aan te sluiten bij een van deze of de vele andere initiatieven op de actie-agenda.

Stagetekorten succesvol teruggebracht

Stagetekorten succesvol teruggebracht: maar actie blijft nodig!

Stages en leerbanen zijn een belangrijk onderdeel van de beroepsvoorbereiding van mbo-studenten. Door de coronapandemie is daar een groot tekort van ontstaan. Met een actieplan is het tekort aan stageplekken het afgelopen jaar met bijna 4.000 teruggebracht. Ook zijn er ruim 1.200 leerbedrijven bij gekomen.

Het actieplan is een samenwerking van mbo-instellingen, het bedrijfsleven, SBB (landelijk samenwerkingsverband beroepsonderwijs en bedrijfsleven), de gemeente Rotterdam en het Leerwerkakkoord. Deze samenwerking is succesvol gebleken. Het tekort aan stages en leerbanen in de regio Rotterdam-Rijnmond is teruggebracht van 5.500 in november 2020 naar 780 in juli 2021. Er werden bovendien ruim 1.200 nieuwe leerbedrijven aangetrokken, waardoor het stage-aanbod is versterkt.

Inventieve vormen van praktijkleren
Om die tekorten terug te dringen, zijn inventieve vormen bedacht om praktijkleren ondanks de beperkingen mogelijk te maken, zoals duo-stages en priklocaties als tijdelijke leerbedrijven. Daarnaast zijn methodieken ontwikkeld om op afstand te begeleiden en om aspirant-leerbedrijven digitaal te beoordelen voor erkenning.

Gemeente Rotterdam actief deelnemer
De gemeente Rotterdam heeft als een van de partners actief ingezet op stages binnen de eigen organisatie. Dat is gelukt. Er zijn in 2021 1.175 stageplaatsen aangeboden. Dat is 7,2 % van de totale personeelsbezetting. Inmiddels is de stageperiode voor 2022 gestart.

Blijvende inzet nodig: doe mee met online inspiratiesessie op 22 februari
Een blijvende inzet is noodzakelijk. Want de mbo-stagiairs van nu zijn de medewerkers van morgen! Daarom wordt door het samenwerkingsverband Stage010 op 22 februari een online inspiratiesessie georganiseerd. Het doel van dit online evenement is om bedrijven en onderwijs met elkaar in verbinding te brengen om samen na te denken over het nieuwe werken en de plaats en mogelijkheden van de student op stage daarin. 

Aanmelden kan via Aanmelding online inspiratiesessie (office.com)