RoadShow_Agnes Bartels

‘Wat wil jij later worden? Met logistiek on the road’

In november is de logistieke roadshow twee weken langs een flink aantal scholen in de regio Rotterdam-Rijnmond getrokken. Leerlingen uit de derde en vierde klas van VMBO, Entree- en Praktijkonderwijs konden op een interactieve manier en een die aansluit bij hun belevingswereld kennis maken met de verschillende facetten van de logistiek met als thema “Faciliteer een festival”. Dit als onderdeel van hun loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) lessen. Bekijk hier de aftermovie:

Doel van de roadshow

Een van de onderwerpen die we vanuit het LWA erg belangrijk vinden is Loopbaanoriëntatie voor jongeren. Op scholen wordt daar al veel aandacht aan besteed. En terecht. Kiezen voor een vervolgopleiding en kijken wat je later wilt worden is lastig. Zeker als je nog jong bent. Om scholen te helpen de leerlingen meer inzicht te geven in wat werken in de sector Transport en Logistiek inhoudt én hen daarin te faciliteren, is de logistieke roadshow op pad gegaan. Om dit te organiseren zijn we samen aan de slag gegaan met het Sectorinstituut Transport & Logistiek (STL).

Wat hebben de leerlingen ervaren?

Een kleine 1000 leerlingen zijn op hun eigen schoolplein aan de slag gegaan met vier challenges. Ze moesten hierbij samenwerken in teams van maximaal 8 leerlingen. De challenges bestonden uit een escaperoom in een trailer waarbij de sleutel van het festivalterrein moest worden gevonden, het oplossen van een rijplaatpuzzel, een festivalbar inrichten door het laden en lossen van een bakwagen met een pakbon en het regelen van een artiestenplanning met allerlei voorwaarden. Geweldig om te zien hoe er met elkaar werd samengewerkt en hoe iedere uitdaging werd aangegaan. De feedback vanuit de scholen en de leerlingen zelf was erg positief. Ze hebben ontdekt dat je met samenwerken ver komt en ze hebben kunnen snuffelen aan werken in de logistiek.

 

Op naar volgend jaar

Deze editie hebben we gebruikt om van te leren en te ontdekken hoe de roadshow ontvangen werd. Volgend jaar willen we het nog groter aanpakken. Nog veel meer scholen bezoeken en ook andere sectoren betrekken om leerlingen breder te inspireren en hen te helpen met de belangrijkste vraag: “Wat wil jij later worden?”.

Sterk in je Werk

Succesvolle online workshop Sterk in je Werk! Rijnmond

In de Leerwerkakkoorden zetten we ons met onderwijs, overheid en ondernemers in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. In de technische sectoren denken we dan bijvoorbeeld aan de energietransitie en de mensen en skills die we nodig hebben om deze transitie te kunnen maken. Daarbij draait het niet alleen om het enthousiasmeren van mensen om aan de slag te gaan in de techniek, maar ook om de mensen die al in de techniek werkzaam zijn: het is belangrijk dat hun kennis en vaardigheden aan blijven sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen, zodat we voldoende vakkrachten hebben en houden om nu en in de toekomst die belangrijke technische rollen te vervullen.

Op donderdag 25 november schoven 20 technici uit de regio Rijnmond digitaal aan om meer te weten te komen over hoe je zelf regie kunt pakken op je loopbaan. Waar liggen mijn talenten en hoe kan ik die verder ontwikkelen? En wat kan bijvoorbeeld het Opleiding- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) van mijn sector hierin betekenen voor mij en mijn werkgever? Onder deskundige begeleiding gingen de deelnemers hier in kleine groepjes mee aan de slag. Waar de groep plenair bijeen kwam, waren er stellingen om op te reageren. Zo ontstond een levendige discussie over drijfveren, talenten, mogelijkheden en belemmeringen. Om te zorgen dat deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met de opgedane inspiratie, krijgen ze van Wij Techniek (het O&O fonds van de installatietechniek) in opvolging op de workshop een loopbaangesprek aangeboden en een scholingswaardebon.

Voor iedereen die een volgende stap in zijn of haar loopbaan wil maken kan kijken op dan eens aan het platform Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie van de Leerwerkakkoorden, of neem contact op met het Leerwerkloket Rijnmond om meer te weten te komen over welke instrumenten er zijn op dit gebied. Kijk voor meer informatie op de site van Leerwerkloket Rijnmond.

Ontdek de RotterdamseZorg

Ontdek DeRotterdamseZorg

Iedereen die in de zorg en welzijn in de regio wil komen werken willen we duidelijk en eerlijk voorlichten over wat daarvoor mogelijk en nodig is. Om op die manier te zorgen voor gemotiveerde en kansrijke instroom. Daarom is ontdekderotterdamsezorg.nl ontwikkeld. Dé website waarop alle informatie over wat er mogelijk en nodig is om te gaan werken in de zorg en welzijn in de regio Rotterdam-Rijnmond is verzameld. De website is een initiatief van onderwijs- en zorgorganisaties in de regio Rijnmond (verenigd in deRotterdamseZorg) en de gemeente Rotterdam.

Het aanbod en de mogelijkheden om in de Zorg en Welzijn in Rotterdam-Rijnmond te gaan werken is groot. Dit biedt kansen voor iedereen die in deze sector wil werken. Daarover is veel informatie beschikbaar bij de diverse organisaties (zorg, onderwijs, gemeenten). Om hier overzicht in te scheppen is nu alle informatie gebundeld op ontdekderotterdamsezorg.nl.

De website is bedoeld voor iedereen die in de zorg- en welzijnssector wil gaan werken. Vanuit school, vanuit ander werk of voor mensen die graag weer deel willen uitmaken van de arbeidsmarkt. Via de site kunnen zij zich oriënteren op hun mogelijkheden en onderzoeken welke baan, opleiding of leerwerktraject bij hun wensen en kwaliteiten aansluit.

Op ontdekderotterdamsezorg.nl vinden geïnteresseerden informatie over werkvelden, leerwerktrajecten en zelfs salariëring. Daarnaast heeft de website een speciale tool waarmee, op basis van vooropleiding, snel inzicht verkregen kan worden in de mogelijkheden. Kortom, een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke en volledige website over wat er mogelijk en nodig is om in de zorg en welzijnssector te werken en die de zoektocht voor geïnteresseerden makkelijker maakt.

Neem vandaag nog een kijkje op www.ontdekderotterdamsezorg.nl

Facilitaire duizendpoot 2

Bent u ook op zoek naar een gemotiveerde, facilitaire duizendpoot?

Vanuit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening maken we het mogelijk!
Hoe kunnen wij werkzoekenden aan een baan én mbo-diploma helpen? Hoe kunnen we werkenden in de regio verder ontwikkelen? Hoe kunnen we werkgevers helpen om gemotiveerd talent binnen te krijgen? Dit zijn een aantal vragen die wij ons binnen het Leerwerkakkoord dagelijks stellen. Zo ook binnen het Leerwerkakkoord Facilitair. Door met deze vragen aan de slag te gaan, zijn we tot een BBL-traject gekomen vanuit de opleiding “Dienstverlening Facilitair Medewerker” dat voor álle sectoren van toegevoegde waarde is. Facilitaire functies heb je namelijk overal. Denk hierbij aan de voedingsassistent, die een cliënt van een lekkere lunch voorziet bij een zorginstelling, maar ook aan de industrieel reiniger die de opslagtanks in de haven schoonspuit en de gastheer of gastvrouw die je ontvangt als je op bezoek gaat bij een mooi kantoorpand aan de Coolsingel. Dit maakt dat dit BBL-traject brede kansen biedt voor werkzoekenden, werkenden én werkgevers uit de regio.

Hoe ziet het traject eruit?
Op dit moment is WSPR samen met de regiogemeenten en UWV druk met de werving van kandidaten. Vanuit Rotterdam, Nissewaard en de BAR-gemeenten zijn de eerste enthousiaste werkzoekenden al benaderd. Ook UWV is in gesprek met een aantal kandidaten. In december en januari gaan de onderwijsinstellingen in gesprek met kandidaten én zal er een Experience plaatsvinden. Dit is een (digitaal) evenement waarbij de kandidaten kennis kunnen maken met de opleiding en het brede facilitaire werkveld. Wanneer alle seinen voor de kandidaat op groen staan om te starten met de opleiding zal er een werkplek gezocht worden van minimaal 20 uur, die helemaal past bij de ambities van de kandidaat. Wie weet is deze werkplek wel bij uw organisatie!

Is er een match? Dan kan de kandidaat direct aan de slag. Op 1 februari 2022 start ook de opleiding waarbij de kandidaat één dag per week in de schoolbanken kruipt om de theoretische kneepjes van het facilitaire vak te leren tijdens de BBL-niv. 2 opleiding “Dienstverlening Facilitair Medewerker”. De opleiding duurt een jaar waarna de kandidaat een MBO-2 diploma op zak heeft.

Ook is er mogelijkheid voor werkende Rotterdammers om aan te sluiten in de opleiding van dit traject. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de accountmanager. De gegevens staan in de flyer.

Doet uw organisatie ook mee?
De eerste banen zijn al beschikbaar bij de werkgevers van het Leerwerkakkoord Facilitair: CSU, Facilicom, Vebego en Randstad. Daarnaast willen we alle partners van alle sectorakkoorden oproepen op mee te doen. Wil je éindelijk die facilitaire functie binnen je bedrijf vervullen met een gemotiveerde kandidaat? Neem dan contact op!

LLOSI-Congres-DeDoelen-2021_065

Een leven lang ontwikkelen: meer dan af en toe een cursus

Tijdens het congres Leven Lang Ontwikkelen, dat op 3 november plaatsvond in De Doelen, bleek maar weer dat er geen standaard aanpak is voor Een Leven Lang Ontwikkelen. Het vraagt om maatwerk, om in gesprek gaan met elkaar.

Het congres waar ondernemers en werkgevers, onderwijs en overheid uit de zogeheten ‘triple helix’ bij elkaar kwamen, kende diverse sprekers, een ‘leermarkt’ en inspiratiesessies. Op het hoofdpodium konden de deelnemers presentaties bijwonen van professor Jan Rotmans en Verstegen Spices en Sauces.

Peter Smit

VOORWOORD PETER

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord, welkom bij de 8ste nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord.

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben de zomervakantie alweer vergeten door alle werkdrukte. En de bladeren vallen ook al van de bomen. Voor we het weten staat Sinterklaas al voor de deur. De tijd vliegt weer voorbij! Er gebeurt veel binnen het Leerwerkakkoord! Niet alleen in de vorm van activiteiten, maar ook in het vooruit- en terugblikken. We zijn bezig met de plannen voor volgend jaar, maar er wordt ook door onderzoeksbureau Ecorys een tussenevaluatie van ons initiatief gehouden. Velen van jullie hebben voor dit onderzoek al input gegeven, waarvoor grote dank. Eind oktober wordt deze tussenevaluatie besproken in onze stuurgroep en verdere informatie, over hoe we de uitkomsten willen implementeren, volgt daarna. Goed dat we met elkaar delen wat goed gaat, maar vooral wat nog beter kan. Zo blijven we van en met elkaar leren in de uitdagingen die voor ons liggen.

Ik schreef in onze vorige nieuwsbrief dat de arbeidsmarkt bijna weer even krap is als voor de coronacrisis. Als je nu naar de arbeidsmarktcijfers kijkt, zie je de tekorten alleen maar oplopen. Je ziet bij alle partijen ook een groot bewustzijn dat we hier echt wat aan moeten doen. Door niet alleen te focussen op instroom vanuit onderwijs, alhoewel we de ervaring hebben dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding echt nog slimmer kan zodat meer jongeren kiezen voor een baan die bij ze past en waar direct werk in is, maar ook op zij-instroom en op mensen die nu nog een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Als Leerwerkakkoord gaan we zeker focus hebben op alle initiatieven in deze pijlers, maar vooral op interventies voor mensen die onze hulp kunnen gebruiken, werkend of niet werkend. Daar zijn we immers dit initiatief voor gestart.

In deze nieuwsbrief weer enkele mooie voorbeelden waar we als Leerwerkakkoord mee bezig zijn. Binnen het cluster Facilitaire dienstverlening loopt een mooi wervings- en opleidingstraject voor mensen die nu in een uitkering zitten. Dit is goed voorbeeld hoe we als Leerwerkakkoord samen zaken regelen. En wordt dan ook meer gekopieerd naar andere Experiences en aanpak binnen de (regio) gemeenten. Zo vinden we niet overal het wiel opnieuw uit. Binnen Logistiek zijn mooie vooruitgangen geboekt. Eén van deze initiatieven is De dag van de Logistiek. Eind oktober is er een groot wervingsevent van het beroepsgoederenvervoer in De Kuip. Maar we proberen ook meer aansluiting te krijgen met loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in het onderwijs richting deze sector. Eind van deze maand willen we daar een pilot voor doen op enkele Vmbo’s en Entreeopleidingen in de regio met een Roadshow Logistiek.

Graag delen we hier onze nieuwe infographic met jullie. We krijgen vaak de vraag wat het Leerwerkakkoord nu eigenlijk is en veel wordt gevangen in deze mooie illustratie. Misschien helpt het jullie bij het uitleggen wat we doen aan collega’s of aan andere organisaties die meer willen weten. Dus maak er vooral gebruik van!

Op 3 november vindt ons congres Leven lang Ontwikkelen plaats in de Doelen in Rotterdam. Er is een prachtig programma samengesteld met interessante sprekers en voorbeelden. Goed elkaar daar te ontmoeten. Je kan live deelnemen, maar ook digitaal. De voorkeur is wel live omdat we niet alles digitaal kunnen uitzenden en je wil natuurlijk niets missen. Aanmelden kan nog. Voor het live event zijn nog toegangskaarten beschikbaar.

In memoriam: Robert Glerum

Ik sluit af met een trieste mededeling. In augustus is onze zeer gewaardeerde steunpilaar van het Leerwerkakkoord, Robert Glerum, na een kort ziekbed overleden. Robert was werkzaam bij de gemeente Rotterdam op de afdeling Onderwijs. Hij was nauw betrokken bij alles wat we samen doen op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met altijd het belang van de student voorop. Zo was hij één van de stuwende krachten achter het regionaal actieplan stages en leerbanen om de stage tekorten voor mbo studenten aan te pakken. We missen niet alleen zijn enorme kennis en daadkracht, maar ook zijn humor en verbindingskracht. We wensen de familie, vrienden en collega’s van Robert: veel sterkte.

Pas goed op elkaar en succes met samen doen én leren!

Groet,
Peter Smit 
Programmamanager Leerwerkakkoord

toekomstgericht-beroepsonderwijs-deel2

PROJECTLEIDERS VAN LWA MAKEN SAMEN HET VERSCHIL

Naast de mooie initiatieven, projecten en bijeenkomsten waar de LWA-partners en overige belangstellenden regelmatig bij worden uitgenodigd om aan te sluiten, wordt er ook achter de schermen heel hard gewerkt om samen het verschil te maken op de arbeidsmarkt hier in de regio. Een goed voorbeeld hiervan is de kennisdeling tussen de projectleiders van de diverse leerwerkakkoorden.

Regelmatig komen de projectleiders (digitaal) samen om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen binnen de deelakkoorden. Naast de sectorspecifieke zaken zijn er ook overkoepelende thema’s en gezamenlijke knelpunten die hierbij de revue passeren. Voor die onderwerpen is kennisdeling van groot belang. Om niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar vooral ook om te leren van elkaar en met z’n allen te komen tot een slimmere aanpak.

Onderwerpen die op deze manier worden opgepakt zijn bijvoorbeeld garantiebanen, intersectorale mobiliteit en stapelbanen. Zo ook de beeldvorming van het werk: Wat is er allemaal al om mensen te interesseren voor een bepaald vakgebied? En hoe kunnen we dit slim inzetten in onze initiatieven? Denk daarbij aan campagnes zoals die van de bouwsector “Je gaat het maken in de bouw” maar ook de Havenleerwerkplaats en de experiences die worden georganiseerd door het Leerwerkloket in samenwerking met de Leerwerkakkoord-partners.

Voor alle doelgroepen is er wel iets vindbaar, wat we kunnen gebruiken bij de werving voor onze initiatieven. Dit brengen we in kaart en delen we met de diverse belanghebbenden, zodat we hopelijk nóg meer mensen enthousiast kunnen maken voor werken of leren in een van de betrokken LWA-sectoren.

Mocht je dit lezen en een goed initiatief weten wat bijdraagt aan de beeldvorming van het werk op een van de drie pijlers van de leerwerkakkoorden (van school naar werk, van werk naar werk of weer aan het werk), of hier meer over willen weten neem dan contact op met een projectleider van jouw LWA of accountmanager van het WSPR: [email protected].

Lotte-web

ZIJ-INSTROMER LOTTE DANKZIJ SWITCH2CARE AAN HET WERK IN DE ZORG

Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om slimme oplossingen. Zij-instromers bieden kansen. Daarom ontwikkelden de zorginstellingen binnen deRotterdamseZorg samen met Breederode Hogeschool een verkorte HBOV-opleiding voor carrière switchers: Switch2Care. Dit hebben we o.a. kunnen doen met financiering vanuit het Leerwerkakkoord. We hebben een video gemaakt om meer over deze unieke opleiding te vertellen. Hoe de opleiding precies is ingericht en hoe dat in de praktijk uitziet, vertellen leerling Lotte en projectleider Miriam Maenhout in deze video:

Marita-Web

Congres leven lang ontwikkelen

Op 3 november in De Doelen

De vraag naar gekwalificeerde medewerkers in kansrijke sectoren is groot. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Zo zijn ze flexibel, productief en duurzaam inzetbaar. Op 3 november organiseert het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen een congres met als doel om werkgevers, onderwijs en lokale overheid in de regio Rotterdam-Rijnmond te inspireren en informeren over de essentie van Leven Lang Ontwikkelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Op het programma staan lezingen van Professor dr. ir. Jan Rotmans en van Verstegen Spices & Sauces. Deze ondernemer neemt ons mee in het belang van een strategische aanpak van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast zijn er inspiratiesessies en is er een Leermarkt met partijen die ondernemers kunnen ondersteunen bij de stappen naar Leven Lang Ontwikkelen. Onderwerpen als beschikbare subsidies, gevolgen van digitalisering voor het werk en verdere verdieping van het thema Sociale Innovatie komen in de diverse programmaonderdelen van het congres aan de orde. Deelname aan het congres is gratis en kan zowel live als online. 

Geïnteresseerd?
U kunt zich inschrijven via deze link.

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie
Het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) is verbonden aan het Leerwerkakkoord. Samen met ondernemers, onderwijs en overheid staan zij voor de missie om volop te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Waarbij vraag en aanbod van medewerkers en werkgevers goed op elkaar aansluiten en waar de organisatiecultuur gericht is op ontwikkelen en blijven leren. “We stimuleren ondernemers om aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen”, vertelt Marita Dogterom, projectleider van het platform. Werkgevers worden geïnformeerd over de mogelijkheden om een positieve en sterke leercultuur in het bedrijf te brengen. Bovendien komen ze via het Platform met elkaar in contact en kunnen ze ervaringen met elkaar uitwisselen. “Op het congres blikken we ook kort terug op het functioneren van het Platform, dat nu een jaar bestaat.”, legt Marita uit.

Kennissessies populair

Het Platform faciliteert werkgevers door hen te informeren over en zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten van het Platform. Het MKB heeft vaak geen eigen HR-afdeling die scholingsplannen kan opstellen en de weg uitstippelt naar een sterke leercultuur voor de organisatie en haar medewerkers. Marita: ”Wij denken graag mee en bieden handvatten om tot een aanpak binnen de organisatie te komen. Daarvoor organiseert LLO en SI verschillende kennissessies, bijvoorbeeld over mentale gezondheid en vitaliteit op de werkvloer. Want zonder dat komt geen enkele professionele ontwikkeling tot stand. Marita: “De kennissessies zijn inmiddels een begrip en ook de werksessies worden meer populair. Werkgevers denken tijdens de werksessies actief mee over de manier waarop we verdere stappen kunnen zetten. Zij kunnen hun vragen kwijt bij de andere deelnemers aan de werksessie. Voor sommige onderwerpen nodigen we experts uit, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.”

Onderwijs en overheid 
Onderwijs is een belangrijke speler in Leven Lang Ontwikkelen. Veel onderwijsinstellingen denken na over hoe zij hun aanbod verder kunnen ontwikkelen en afstemmen op de uiteenlopende behoeften van werkenden. De overheid steunt het initiatief van Leven Lang Ontwikkelen en stelt subsidies beschikbaar aan werkgevers en werknemers. Ook regionaal zijn er subsidieregelingen beschikbaar. Denk aan het Scholingsfonds vanuit de gemeente Rotterdam. Dit fonds biedt scholingsvouchers aan Rotterdammers die zich graag verder willen ontwikkelen.
Voor meer informatie over de scholingsvoucher en overige subsidieregelingen.

Inclusieve arbeidsmarkt
Het Platform LLO en SI juicht een inclusieve arbeidsmarkt toe. In kennissessies besteedden ze bijvoorbeeld al aandacht aan taalachterstand op de werkvloer. “Als je de taal niet machtig bent, kan je je potentieel niet volledig benutten”, vertelt Marita. “Wij helpen werkgevers graag bij het vormgeven van Leven Lang Ontwikkelen. Ook, of misschien wel juist, in een team van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op een baan.” Daarbij is het voor werkgevers een interessante manier om hun vacatures in te vullen. Mensen die wat extra begeleiding nodig hebben zijn vaak waardevolle en gemotiveerde medewerkers.

Denktank
Ondernemers, opleiders, Leerwerkloket en de gemeente Rotterdam zijn als belangrijke partners van LLO en SI onderdeel van de Denktank van het Platform. Deze bestaat uit een groep mensen die meedenkt over de verdere ontwikkeling van het Platform en hoe ondernemers maximaal ondersteund kunnen worden. Marita: “Daardoor hopen we in 2022 nóg meer werkgevers te bereiken en een mooie bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.”

Geïnteresseerd in gratis deelname aan het congres?
Inschrijven kan.

Bekijk voor meer informatie over LLO en SI de nieuwsbrief.

Logistiek-artikel-Anges

DE WERELD VAN TRANSPORT & LOGISTIEK ZOEKT 7000 CHAUFFEURS

Er is een tekort aan vrachtwagenchauffeurs; in de komende jaren is er behoefte aan instroom van 7000 chauffeurs. Het tekort is groot en verschilt per regio. Om extra vrachtwagenchauffeurs te werven in de regio’s waar deze tekorten het grootst zijn – zoals in Rotterdam-Rijnmond- organiseert het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) – een van de partners van het LWA Transport, Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart (TLPB)- samen met de sociale partners uit de sector een voorlichtingsbijeenkomst op 26 oktober in de Kuip.

Flinke lesgeldsubsidies en baangarantie; de sector in actie
De sociale partners in de sector willen de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Dit doen ze met een gezamenlijke aanpak die onder andere bestaat uit het aanbieden van aantrekkelijke regelingen zoals de lesgeldsubsidie en het organiseren van regionale initiatieven ondersteund met landelijke acties. Daarnaast helpen ze bedrijven in het werven vanuit de eigen netwerken.

Waarom chauffeur worden
Wat maakt het beroep van vrachtwagenchauffeur interessant en hoe krijg je meer mensen geïnteresseerd in de sector? Chauffeurs geven aan dat ze de vrijheid, zelfstandigheid, baanzekerheid en de afwisseling belangrijk vinden. Dat spreekt een brede groep mensen aan. Om een overstap naar de sector makkelijker te maken en het lesgeld voor de opleiding geen drempel te laten zijn, is er een flinke vergoeding beschikbaar. Een werknemer hoeft maximaal 15% van het lesgeld voor de opleiding Chauffeur Beroepsgoederenvervoer zelf te betalen. En met een baangarantie in het vooruitzicht zal de overstap nog makkelijker worden. Via de link Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl kun je vast een kijkje nemen.

Ervaar de wereld van transport en logistiek op 26 oktober
Op 26 oktober a.s. is er een voorlichtingsavond: Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl over werken in de sector transport en logistiek. Mensen krijgen letterlijk de mogelijkheid een kijkje te nemen; ze kunnen meerijden op een vrachtauto, deelnemen aan een reactiespel, met een VR-bril ‘zelf rijden’, praten met mensen die de overstap al hebben gemaakt en in gesprek met STL om te kijken of de sector iets voor hen is. Daarnaast kunnen ze direct kennis maken met werkgevers uit de regio.

Leerwerkakkoord en de samenwerking
Vanuit het Leerwerkakkoord hebben we een nauwe samenwerking met de sector en zijn we betrokken bij deze voorlichtingsbijeenkomst. Zo worden kandidaten van het UWV uitgenodigd voor deze avond om hen te informeren en inspireren. Ook bieden we de mogelijkheid om mensen die er tijdens deze avond achter komen dat werken in de transport en logistiek niets voor hen is in gesprek te gaan over andere mogelijkheden. Adviseurs vanuit het LeerWerkLoket (LWL) en het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) nemen hen mee in de kansen en mogelijkheden voor opleidingen en werk in de regio voor andere sectoren. Zo gaat er niemand de Kuip uit zonder een gesprek over zijn of haar werk- en opleidingskansen in de regio Rotterdam-Rijnmond!