Lotte-web

ZIJ-INSTROMER LOTTE DANKZIJ SWITCH2CARE AAN HET WERK IN DE ZORG

Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om slimme oplossingen. Zij-instromers bieden kansen. Daarom ontwikkelden de zorginstellingen binnen deRotterdamseZorg samen met Breederode Hogeschool een verkorte HBOV-opleiding voor carrière switchers: Switch2Care. Dit hebben we o.a. kunnen doen met financiering vanuit het Leerwerkakkoord. We hebben een video gemaakt om meer over deze unieke opleiding te vertellen. Hoe de opleiding precies is ingericht en hoe dat in de praktijk uitziet, vertellen leerling Lotte en projectleider Miriam Maenhout in deze video:

Marita-Web

Congres leven lang ontwikkelen

Op 3 november in De Doelen

De vraag naar gekwalificeerde medewerkers in kansrijke sectoren is groot. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Zo zijn ze flexibel, productief en duurzaam inzetbaar. Op 3 november organiseert het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen een congres met als doel om werkgevers, onderwijs en lokale overheid in de regio Rotterdam-Rijnmond te inspireren en informeren over de essentie van Leven Lang Ontwikkelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Op het programma staan lezingen van Professor dr. ir. Jan Rotmans en van Verstegen Spices & Sauces. Deze ondernemer neemt ons mee in het belang van een strategische aanpak van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast zijn er inspiratiesessies en is er een Leermarkt met partijen die ondernemers kunnen ondersteunen bij de stappen naar Leven Lang Ontwikkelen. Onderwerpen als beschikbare subsidies, gevolgen van digitalisering voor het werk en verdere verdieping van het thema Sociale Innovatie komen in de diverse programmaonderdelen van het congres aan de orde. Deelname aan het congres is gratis en kan zowel live als online. 

Geïnteresseerd?
U kunt zich inschrijven via deze link.

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie
Het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) is verbonden aan het Leerwerkakkoord. Samen met ondernemers, onderwijs en overheid staan zij voor de missie om volop te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Waarbij vraag en aanbod van medewerkers en werkgevers goed op elkaar aansluiten en waar de organisatiecultuur gericht is op ontwikkelen en blijven leren. “We stimuleren ondernemers om aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen”, vertelt Marita Dogterom, projectleider van het platform. Werkgevers worden geïnformeerd over de mogelijkheden om een positieve en sterke leercultuur in het bedrijf te brengen. Bovendien komen ze via het Platform met elkaar in contact en kunnen ze ervaringen met elkaar uitwisselen. “Op het congres blikken we ook kort terug op het functioneren van het Platform, dat nu een jaar bestaat.”, legt Marita uit.

Kennissessies populair

Het Platform faciliteert werkgevers door hen te informeren over en zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten van het Platform. Het MKB heeft vaak geen eigen HR-afdeling die scholingsplannen kan opstellen en de weg uitstippelt naar een sterke leercultuur voor de organisatie en haar medewerkers. Marita: ”Wij denken graag mee en bieden handvatten om tot een aanpak binnen de organisatie te komen. Daarvoor organiseert LLO en SI verschillende kennissessies, bijvoorbeeld over mentale gezondheid en vitaliteit op de werkvloer. Want zonder dat komt geen enkele professionele ontwikkeling tot stand. Marita: “De kennissessies zijn inmiddels een begrip en ook de werksessies worden meer populair. Werkgevers denken tijdens de werksessies actief mee over de manier waarop we verdere stappen kunnen zetten. Zij kunnen hun vragen kwijt bij de andere deelnemers aan de werksessie. Voor sommige onderwerpen nodigen we experts uit, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.”

Onderwijs en overheid 
Onderwijs is een belangrijke speler in Leven Lang Ontwikkelen. Veel onderwijsinstellingen denken na over hoe zij hun aanbod verder kunnen ontwikkelen en afstemmen op de uiteenlopende behoeften van werkenden. De overheid steunt het initiatief van Leven Lang Ontwikkelen en stelt subsidies beschikbaar aan werkgevers en werknemers. Ook regionaal zijn er subsidieregelingen beschikbaar. Denk aan het Scholingsfonds vanuit de gemeente Rotterdam. Dit fonds biedt scholingsvouchers aan Rotterdammers die zich graag verder willen ontwikkelen.
Voor meer informatie over de scholingsvoucher en overige subsidieregelingen.

Inclusieve arbeidsmarkt
Het Platform LLO en SI juicht een inclusieve arbeidsmarkt toe. In kennissessies besteedden ze bijvoorbeeld al aandacht aan taalachterstand op de werkvloer. “Als je de taal niet machtig bent, kan je je potentieel niet volledig benutten”, vertelt Marita. “Wij helpen werkgevers graag bij het vormgeven van Leven Lang Ontwikkelen. Ook, of misschien wel juist, in een team van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op een baan.” Daarbij is het voor werkgevers een interessante manier om hun vacatures in te vullen. Mensen die wat extra begeleiding nodig hebben zijn vaak waardevolle en gemotiveerde medewerkers.

Denktank
Ondernemers, opleiders, Leerwerkloket en de gemeente Rotterdam zijn als belangrijke partners van LLO en SI onderdeel van de Denktank van het Platform. Deze bestaat uit een groep mensen die meedenkt over de verdere ontwikkeling van het Platform en hoe ondernemers maximaal ondersteund kunnen worden. Marita: “Daardoor hopen we in 2022 nóg meer werkgevers te bereiken en een mooie bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.”

Geïnteresseerd in gratis deelname aan het congres?
Inschrijven kan.

Bekijk voor meer informatie over LLO en SI de nieuwsbrief.

Logistiek-artikel-Anges

DE WERELD VAN TRANSPORT & LOGISTIEK ZOEKT 7000 CHAUFFEURS

Er is een tekort aan vrachtwagenchauffeurs; in de komende jaren is er behoefte aan instroom van 7000 chauffeurs. Het tekort is groot en verschilt per regio. Om extra vrachtwagenchauffeurs te werven in de regio’s waar deze tekorten het grootst zijn – zoals in Rotterdam-Rijnmond- organiseert het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) – een van de partners van het LWA Transport, Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart (TLPB)- samen met de sociale partners uit de sector een voorlichtingsbijeenkomst op 26 oktober in de Kuip.

Flinke lesgeldsubsidies en baangarantie; de sector in actie
De sociale partners in de sector willen de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Dit doen ze met een gezamenlijke aanpak die onder andere bestaat uit het aanbieden van aantrekkelijke regelingen zoals de lesgeldsubsidie en het organiseren van regionale initiatieven ondersteund met landelijke acties. Daarnaast helpen ze bedrijven in het werven vanuit de eigen netwerken.

Waarom chauffeur worden
Wat maakt het beroep van vrachtwagenchauffeur interessant en hoe krijg je meer mensen geïnteresseerd in de sector? Chauffeurs geven aan dat ze de vrijheid, zelfstandigheid, baanzekerheid en de afwisseling belangrijk vinden. Dat spreekt een brede groep mensen aan. Om een overstap naar de sector makkelijker te maken en het lesgeld voor de opleiding geen drempel te laten zijn, is er een flinke vergoeding beschikbaar. Een werknemer hoeft maximaal 15% van het lesgeld voor de opleiding Chauffeur Beroepsgoederenvervoer zelf te betalen. En met een baangarantie in het vooruitzicht zal de overstap nog makkelijker worden. Via de link Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl kun je vast een kijkje nemen.

Ervaar de wereld van transport en logistiek op 26 oktober
Op 26 oktober a.s. is er een voorlichtingsavond: Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl over werken in de sector transport en logistiek. Mensen krijgen letterlijk de mogelijkheid een kijkje te nemen; ze kunnen meerijden op een vrachtauto, deelnemen aan een reactiespel, met een VR-bril ‘zelf rijden’, praten met mensen die de overstap al hebben gemaakt en in gesprek met STL om te kijken of de sector iets voor hen is. Daarnaast kunnen ze direct kennis maken met werkgevers uit de regio.

Leerwerkakkoord en de samenwerking
Vanuit het Leerwerkakkoord hebben we een nauwe samenwerking met de sector en zijn we betrokken bij deze voorlichtingsbijeenkomst. Zo worden kandidaten van het UWV uitgenodigd voor deze avond om hen te informeren en inspireren. Ook bieden we de mogelijkheid om mensen die er tijdens deze avond achter komen dat werken in de transport en logistiek niets voor hen is in gesprek te gaan over andere mogelijkheden. Adviseurs vanuit het LeerWerkLoket (LWL) en het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) nemen hen mee in de kansen en mogelijkheden voor opleidingen en werk in de regio voor andere sectoren. Zo gaat er niemand de Kuip uit zonder een gesprek over zijn of haar werk- en opleidingskansen in de regio Rotterdam-Rijnmond!

Hallowerk

HALLO WERK

HalloWerk is het online platform dat werkgevers met vacatures en werkzoekenden bij elkaar brengt. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig (online en offline). Het unieke van dit online platform is het zoeken en vinden van duurzame matches op basis van talenten en motivatie; er wordt verder gekeken dan alleen het cv!

HalloWerk is ontwikkeld met partners uit de arbeidsmarkt, om bij te dragen aan meer transparantie op deze arbeidsmarkt. Ze komen daarmee tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven om de bestanden van werkzoekenden zichtbaarder te maken. Via HalloWerk komen werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact in een beschermde omgeving. HalloWerk levert als onderdeel van de plannen in Rotterdam en Den Haag een bijdrage aan de ambities van de gemeenten: ontsluiting van het bestand, het vinden van werk en uitstroom uit de uitkering. Het draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt en sluit aan bij het overheidsdoel om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

MEER OVER HALLOWERK

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieel Dagblad

RIJK FACILITEER, SECTOREN PARTICIPEER EN REGIO’S REGISSEER

Alleen sterk samenspel van regio’s, sectoren en Rijk helpt mensen snel naar ander werk

Door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, Universiteit van Tilburg

De noodmaatregelen die het kabinet tot nu treft om de coronacrisis te bestrijden zijn huzarenstukjes, ook als het om de arbeidsmarkt gaat. Maar het financieren van het behoud van bestaande banen is een stuk eenvoudiger dan de uitdaging waar we de komende tijd voor staan. Namelijk het ondersteunen van mensen naar een andere of nieuwe baan, na verlies van werk. Hierbij is het cruciaal dat de nodige maatregelen tijdig worden ingezet en ook werkelijk effect wordt bereikt.

Maatregelen die te laat komen hebben uiteraard weinig effect. Wat dat betreft zijn de ervaringen met de sectorplannen uit de vorige crisis een waarschuwing. In de evaluatie van deze plannen merkte SEO Economisch Onderzoek fijntjes op dat er grote vertraging was opgetreden in de uitvoering van plannen, waardoor veel maatregelen pas na afloop van de crisis zijn uitgevoerd. Daardoor hadden ze per definitie geen rol in het overbruggen van de crisis en waren ze minder effectief in het bereiken van de doelstellingen van de sectorplannen. In deze evaluatie werd ook geadviseerd om bij een volgende crisis al vóór de grote stijging van de werkloosheid een regeling als die van de sectorplannen in te voeren. Bovendien zouden de verschillende sectoren en de verschillende regio’s in Nederland eerder de mogelijkheid moeten krijgen om na te denken over de knelpunten op hun specifieke deel van de arbeidsmarkt. Zodat zij ook eerder kunnen meedenken over de mogelijke maatregelen en de bijbehorende financieringsbron.

‘LATEN WE IN NEDERLAND ZORGEN DAT ER IN KORTE TIJD VERSCHILLENDE ‘WERKHUBS’ ONTSTAAN’

Het effectief faciliteren van de overstap naar ander en nieuw werk kan de rijksoverheid niet alleen. Sectoren en regio’s zullen ook een hoofdrol moeten spelen en doen dat ook al. Middelen en voorzieningen om die overstap te bespoedigen, moeten zo snel mogelijk aan elkaar worden gekoppeld zodat een vorm van ketenmanagement ontstaat. Nederland kent een enorme dichtheid van betrokken organisaties. Dat maakt samenwerking tegelijk ook razend ingewikkeld. En er bestaat ook impliciet een soort non-interventiepact: samenwerken met andere organisaties is goed, maar dat mag niet ten koste gaan van de structuren en positie van de eigen organisatie.

De prangende vraag luidt dan wat de optimale rolverdeling is tussen de betrokken partijen, nu er in Nederland geen standaard infrastuur bestaat om van werk naar werk te gaan en algemeen beleid voor scholingsvoorzieningen voor iedereen ontbreekt. Dit is de achilleshiel van de verdere crisisaanpak, zo blijkt ook uit recente adviezen van de Denktank Coronacrisis van de Sociaal-Economische Raad en uit een waarschuwing van wethouders van de vier grote steden (G4) in NRC.

OVERHEID ALS AANJAGER

De rijksoverheid heeft om te beginnen een systeemverantwoordelijkheid. Dat ligt vast in de Grondwet. Zij moet voor voldoende werkgelegenheid zorgen. De overheid kan niet zomaar zelf banen creëren, maar kan dat wel faciliteren en als aanjager fungeren. De rijksoverheid beschikt ook over de meeste middelen, maar die moeten dan wel daarvoor voorhanden zijn. In het politieke debat wordt er nu terecht op gewezen dat het door het kabinet voorgestelde bedrag van €50 mln voor scholing naar ander werk, veel te weinig is. De rijksoverheid kan ook andere fouten maken, zo weten we uit ervaring met de sectorplannen bij de vorige crisis. De rijksoverheid kan bijvoorbeeld te veel bureaucratie veroorzaken, te weinig vertrouwen uitstralen, of te eenzijdig alleen nieuwe plannen van de regio’s steunen, wat onverstandig is. Ook moet de overheid waken voor verkokering. Zij moet niet steeds verschillende doelgroepregelingen aanbieden, terwijl sectoren en regio’s juist baat hebben bij ontschotting en lumpsumfinanciering. De rijksoverheid kan essentiële regelingen naar voren halen. Denk aan het Stap-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie), waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen. De invoering hiervan staat nu nog voor 2022 gepland.

SECTOREN PARTICIPEREN

De landelijk georganiseerde sectoren, dus werkgevers en vakbonden met hun scholingsfondsen, hebben uitgebreide ervaring en kennis in het scholen van mensen en het omgaan met reorganisaties. Zij kunnen in deze crisis ook een bijdrage leveren aan de overstap naar nieuw werk buiten de eigen sector, als dat aan de orde is. Daartoe moeten zij hun menskracht en middelen inzetten voor nauwe samenwerking met de (arbeidsmarkt)regio’s. Er zijn goede voorbeelden van zo’n samenspel, zoals de Techniekcoalitie Limburg en Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Soortgelijke initiatieven staan op stapel in het kader van het programma Perspectief op Werk, of online zoals bij Brabantleert.nl. De regio’s staan het dichtste bij individuele mensen en bedrijven. Zij kennen vaak meerdere sectoren en hebben een enorm belang om alle mensen aan het werk te houden. Toch zijn arbeidsmarktregio’s nog steeds een soort ecosystemen zonder formele status, met te weinig bevoegdheden en op verschillende wijzen georganiseerd.

REGIO ALS REGISSEUR

Niettemin zou het voor de hand liggen om juist de infrastructuur van de regio’s – compleet met leerwerkloketten, werkgeversservicepunten en onderwijsinstellingen – als uitgangspunt te nemen voor de overstap naar ander werk, en deze te versterken vanuit de rijksoverheid en de sectoren. Zo kan in korte tijd een ‘werkhub’ ontstaan. Ook uitkeringsinstantie UWV heeft regionaal een cruciale functie, maar moet daartoe dan wel landelijk de ruimte krijgen. En vanzelfsprekend kunnen private partijen ook hun rol pakken. Met de crisis is er geen tijd te verliezen. Het adagium is: Rijk faciliteer, sectoren participeer en regio’s regisseer.

lqw8yqycko1jovymlv8k3uzjsywjg7r

Halvering van de CO2-uitstoot in 2030

Presentatie Rotterdams Klimaatakkoord

Ongeveer de helft minder broeikasgassen in 2030. Zo’n 50 plannen om dat doel te bereiken. Meer dan 100 partijen uit de stad die meedoen. Rotterdam presenteert het Rotterdams Klimaatakkoord.

Rotterdam zorgt voor ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. Alle reden voor het stadsbestuur om samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven afspraken te maken om die hoeveelheid fors te verminderen. ‘We willen van grootste vervuiler binnen tien jaar veranderen in koploper duurzaamheid’, vertelt wethouder Arno Bonte. ‘En het mooie is: onze ambitie biedt meteen enorme kansen voor extra bedrijvigheid en nieuwe banen.’

Het Rotterdams Klimaatakkoord is opgedeeld in vijf onderdelen met elk hun eigen plannen. Een overzicht.

Haven en Industrie

De eerste stap: energie slimmer inzetten. Bijvoorbeeld restwarmte om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. De volgende fase is nog meer energie gebruiken uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water. De laatste stap is volledige overstap van fossiele brandstof naar duurzame energie.

Woonomgeving

Allerlei woningbouwverenigingen en -corporaties, waaronder Woonstad, Woonbron en Havensteder, gaan aan de slag om hun woningen voor 2030 aardgasvrij te maken. Daarnaast nemen ze andere maatregelen, zoals beter isoleren, het plaatsen van zonnepanelen en hergebruik van sloopmateriaal.

‘Onze ambitie biedt meteen enorme kansen voor extra bedrijvigheid en nieuwe banen’

Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit & Energietransitie

Mobiliteit

Vervoer moet schoner worden én socialer, dus voor iedereen toegankelijk. Op verschillende plekken in wijken en bij stations komen ‘hubs’, waar elektrische deelauto’s, deelfietsen en deelbakfietsen staan. Zo wordt het makkelijker om die te gebruiken. En er komen daarnaast fietslessen om kinderen te leren fietsen in het dagelijkse verkeer.

Schone Energie

Op zoveel mogelijk daken van bedrijven in de haven en op andere bedrijventerreinen moeten zonnepanelen komen. Ander plan is het overkappen van parkeerterreinen met zonnedaken. Het liefst in combinatie met andere functies, zoals elektrische laadpalen.

Consumptie

Studenten van de Erasmus Universiteit onderzoeken manieren om groente-, fruit- en tuinafval (gft) in hoogbouwpanden te scheiden. Ook kunnen studenten een pakket met groente en fruit krijgen dat ‘over’ is. In ruil daarvoor doen zij drie uur vrijwilligerswerk bij een stichting die voedselverspilling tegengaat.

Meer informatie

Lees het volledige Rotterdams Klimaatakkoord (pdf). En kijk op energieswitch010.nl voor meer informatie over de Rotterdamse Klimaatalliantie en de tot standkoming van het Klimaatakkoord.