Experience LWA

Werkzoekenden en werkgevers gematcht tijdens Experience LWA Facilitaire Dienstverlening

Is werken in de schoonmaakbranche iets voor mij? Op die vraag kregen tientallen werkzoekenden uit de regio Rotterdam-Rijnmond begin juli een antwoord tijdens de Experience van het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening in de centrale bibliotheek van Rotterdam.

Twee zalen in de centrale bibliotheek zijn deze dinsdagmiddag goed gevuld. In de ene zaal zit een groep Oekraïners, die hun land zijn ontvlucht vanwege de oorlog. In de andere zaal bevindt zich een divers gezelschap: mannen en vrouwen, van twintigers tot vijftigers, met diverse achtergronden en uit verschillende gebieden. Van de Hoeksche Waard tot de IJsselgemeenten en Rotterdam. De één wil een carrièreswitch maken, de ander vanuit een uitkering aan het werk of een opleiding starten. Maar iedereen heeft hetzelfde doel: kennismaken met werken in de facilitaire dienstverlening.

Schoonmaken? Vakantiegevoel!

In 2021 gingen zo’n veertig mensen aan het werk via dergelijke Experiences. Waar die vorig jaar online werden gehouden, treffen werkzoekenden en werkgevers elkaar nu weer fysiek. De deelnemers luisteren geïnteresseerd naar de medewerkers van bij het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening aangesloten bedrijven. Zij vertellen over de subsectoren van de branche. Zo vertelt Natascha van GOM meer over schoonmaken in scholen. Robel van Hago legt uit wat schoonmaken in de zorgsector inhoudt en Audrey van CSU vertelt meer over het werken op vakantieparken. ‘Je loopt tussen de duinen of in het bos. Je krijgt er vanzelf een vakantiegevoel van!’, zegt ze enthousiast.

Puzzelen

Dat enthousiasme wordt gedeeld door meerdere aanwezigen. Zij schuiven na de presentaties aan bij Audrey. Voor meer informatie of om zich in te schrijven. ‘Ook wij kunnen lastig aan mensen komen; iedere kandidaat is er één’ vertelt Audrey, nadat ze de gegevens van de geïnteresseerden heeft genoteerd. ‘We hebben veel werk, maar werken in de schoonmaak kan fysiek best zwaar zijn. Ook is het vaak parttime werk. Het moet dus goed passen bij de situatie van een potentiële werknemer. De komende weken gaan we bekijken hoe we die puzzel met elkaar kunnen leggen.’

Matches in de zorg

Ook Robel, recruiter bij Hago Zorg, is deze middag populair bij de deelnemers. ‘Wij werken voor onder meer het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC,’ vertelt hij na afloop van de Experience. ‘Mooie locaties om te werken. In het Maasstad gaan we een nieuwe functie opzetten. Daarbij doe je schoonmaakwerk, maar ondersteun je ook bij zorgtaken. Bijvoorbeeld door het bedlinnen te vervangen of patiënten van de ene naar de andere afdeling te vervoeren. Daar hadden meerdere mensen interesse in. Daarnaast is het aantrekkelijk dat je niet per se een opleiding hoeft te volgen. In totaal heb ik drie kandidaten die zeer serieus geïnteresseerd zijn, met wie ik contact ga opnemen.’

Waardevolle middag

Ook Nitasha, casemanager werk en uitstroom bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, kijkt terug op een waardevolle middag. ‘Voor onze kandidaten maakt zo’n bijeenkomst alles een stuk tastbaarder. Ze zien wat er echt mogelijk is en kunnen in gesprek met werkgevers. Dat maakt de drempel om aan het werk te gaan een stuk lager. Ik hoop dat er veel matches uit voortvloeien.’

Indirecte match

Naast directe matches zijn er ook indirecte matches. Recruiter Regilio Bron, adviseur werk van de gemeente Rotterdam, gaat in gesprek met mensen die wel interesse hebben, maar deze middag niet direct een geschikte baan hebben gevonden. Voor Hulya uit Schiedam is dat niet nodig. Zij knoopte zelf een gesprek aan met een medewerker van Facilicom, zegt ze. ‘Ik zit sinds kort zonder werk, maar wil graag weer aan de slag. Financieel is dat ook noodzakelijk, want mijn uitkering is lager dan mijn maandelijkse uitgaven. Ik wil niet meer als schoonmaker werken, maar heb vandaag wel met Facilicom gesproken over een taak als receptioniste of gastvrouw. Ze bellen me volgende week terug over een mogelijke vacature. Dat is precies waarop ik hoopte toen ik hierheen kwam!’

Lees ook dit bericht vanuit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening: De eerste basisopleiding schoonmaken diploma’s zijn uitgereikt!

Conferentie LWA

Partners Leerwerkakkoord leggen nieuwe ‘geloften’ af tijdens conferentie in De Kuip

De personeelstekorten zijn groter dan ooit. Tegelijkertijd staan er nog veel mensen die willen werken aan de kant. Het Leerwerkakkoord draagt al drie jaar bij aan een oplossing voor deze uitdaging. Tijdens de conferentie Leerwerkakkoord ‘Samenwerken aan de arbeidsmarkt van de toekomst’ op woensdag 29 juni kwamen zo’n 200 aanwezigen samen uit het bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheid van de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Het doel: de volgende fase van het Leerwerkakkoord samen vormgeven.

Het is bijna half zeven in de avond als er een hartstochtelijk ‘JA!’ door het Maasgebouw van De Kuip galmt. Kort daarvoor hebben de gezellige gastvrouwen (‘De Dames’), gehuld in een toga van een trouwambtenaar, op ludieke wijze gevraagd of alle aanwezigen elkaar aannemen tot hun samenwerkende partner. Na het uitspreken van hernieuwde Leerwerkakkoord-geloften worden alle deelnemers ook letterlijk met elkaar verbonden. Vanuit alle hoeken worden er bolletjes wol de zaal ingegooid. Het leidt tot een wirwar van witte woldraden, maar vooral tot veel hilariteit omdat mensen uit benarde posities bevrijd moeten worden.

Openingsfilm

Het is een passende, luchtige afsluiting van een geslaagde bijeenkomst, die vier uur eerder begon met een mooie openingsfilm. Hierin werden de successen en resultaten getoond, die vanuit het Leerwerkakkoord (LWA) werden behaald sinds de start in 2019. Peter Smit, programmamanager van het LWA, zag de cijfers met een tevreden glimlach aan. Ruim 160 aangesloten partners uit de driehoek bedrijfsleven-onderwijs–gemeenten. En ruim 3.000 mensen die aan werk, stage of werkervaringsplek zijn geholpen. In zijn interview met dagvoorzitter Mark Beumer lichtte Smit het deelakkoord Energietransitie Bouw & Techniek uit als voorbeeld: ‘Als ik zie hoeveel jongeren met een rugzak daar aan het werk worden geholpen… Daar word ik heel blij van. Ook omdat ik weet hoeveel maatwerk dat vraagt van onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten.’

‘Apart kan goed samen’

Toch keek Smit vooral vooruit. Want ook hij weet: de krapte op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren alleen maar groter. Om te komen tot een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt, is samenwerking noodzakelijk. Het Leerwerkakkoord kan een cruciale voortrekkersrol vervullen in die transitie. ‘Maar daarvoor moeten we meer focus gaan aanbrengen,’ stelde Smit. ‘Alle partners werken met dezelfde passie en energie aan de uitdagingen. Maar er zijn zóveel initiatieven. Zelfs ik kan ze soms al niet uit elkaar houden. Laat staan de burgers of de ondernemers. We kunnen nog beter afstemmen en samenwerken. Apart kan heel goed samen,’ sloot hij op Cruijffiaanse wijze af.

Overhandiging LWA Magazine

Vervolgens overhandigde Smit het eerste exemplaar van het LWA inspiratiemagazine aan Tim Versnel. Hierin worden de resultaten en succesverhalen van de verschillende deelakkoorden gepresenteerd. De nieuwe wethouder van onder meer Werk & Inkomen bevestigde dat het nieuwe Rotterdamse college “zich volledig heeft gecommitteerd aan het Leerwerkakkoord”. ‘Ik wil jullie bedanken voor het keiharde werk dat jullie al hebben gedaan en nog gaan doen. Dat is belangrijk voor de stad en de regio, want we willen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Met het Leerwerkakkoord zijn we een voorloper en een voorbeeld voor de rest van Nederland.’

Solliciteren bij de werknemer

Versnel wees de aanwezigen op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de vele vacatures, die een andere aanpak vergen dan voorheen. ‘De wereld is veranderd en de rollen zijn omgedraaid. Als werkgever solliciteer je bij de werknemer in plaats van andersom. Een tekort aan mensen is een bedreiging voor werkgevers. We moeten de menskracht die er is beter leren benutten. Ik kijk ernaar uit om daarmee met jullie aan de slag te gaan,’ aldus de wethouder.

Draaien aan drie knoppen

Dr. Fabian Dekker, arbeidssocioloog en senior onderzoeker arbeidsmarkt bij de SEOR en de Erasmus Universiteit, nam de aanwezigen daarna mee de diepte in. In zijn keynote speech, getiteld ‘The War for People’, stelde Dekker dat het onbenutte arbeidspotentieel verzilverd kan worden door aan drie knoppen te draaien. Zo kan er meer gebruikt worden gemaakt van technologie. Ook kan de lokale overheid volgens hem proactiever sturen op arbeidsparticipatie, bijvoorbeeld door meer SROI-verplichtingen op te leggen bij de zeven stadsprojecten.

Spiegel

Ten derde hoopt Dekker dat werkgevers meer gaan focussen op de kwaliteit van het werk en de werkplek in plaats van salaris. ‘Een hoger salaris is een snelle suiker. De kwaliteit van werk is op lange termijn belangrijker voor werknemers. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de bedrijven een high road, mensvriendelijk bedrijf is.’ Dekker hield de aanwezigen ook een spiegel voor. Want, zo zei hij: ‘De cijfers zijn mooi, jullie hebben samen echt een hoop voor elkaar gekregen. Maar belangrijker dan aantallen is de daadwerkelijke impact. Die vind ik nog een beetje onduidelijk. Ik zou zeggen: betrek onderzoekers eerder in het traject, zodat we die impact kunnen aantonen.’

Geen diploma’s, maar skills

Ook spreker Aad van der Werf, strategisch arbeidsmarktadviseur bij de gemeente Rotterdam, draaide niet om de hete brij heen. Ook de ervaren arbeidsmarktdeskundige benoemde de scheve verhouding tussen vacatures, werkzoekenden en instroom in het onderwijs. Daarbij riep hij de aanwezigen op om het woord mismatch niet meer te gebruiken. Daarnaast riep hij juist wél op om mensen in sommige branches meer te gaan betalen. ‘Aan de onderkant van de arbeidsmarkt loont werken op dit moment niet. Dat moet anders.’ Van der Werf benadrukte daarnaast dat werkgevers de traditionele manier van kijken naar de arbeidsmarkt moeten loslaten. ‘We moeten niet naar opleidingsniveau en diploma’s kijken, maar naar skills. Beweeg je tussen de doelgroep, dan hoor je nieuwe dingen. Durf mensen uit te nodigen. Ga het gewoon doen!’

Nieuwe inzichten

Met die duidelijke boodschap verdwenen de deelnemers richting de inspiratiesessies. Thema’s waren onder meer de succesvolle inzet van statushouders, videopitch vs. brief en Ontwikkelfit. Verspreid over de verschillende ruimtes van De Kuip konden ze deelnemen aan twee rondes. Ook kon het Beursplein bezocht worden met stands van onder meer het Leerwerkloket (LWL) en het regionaal mobiliteitsteam (RMT). Verder was er een meet & greet met de bestuurders van het LWA en uiteraard volop gelegenheid tot netwerken. Met nieuwe inzichten en frisse ideeën keerden ze vervolgens terug voor het plenaire gedeelte. Daar gaven ze elkaar het ja-woord en committeerden ze zich aan de nieuwe geloften, die de komende jaren moeten leiden tot een nog betere en meer impactvolle samenwerking aan de arbeidsmarkt van de toekomst.

Bekijk ook de aftermovie van de conferentie voor een sfeerimpressie. Voor de presentaties en een foto reportage van de conferentie ga naar leerwerkakkoord.nl.

Jeanine Schouten

Welkom Jeanine Schouten, de nieuwe projectleider bij het Leerwerkakkoord

Jeanine Schouten is drie keer nieuw. Ze is nieuw als projectleider bij het Leerwerkakkoord. Ze is het nieuwe gezicht voor de sectoren Horeca, Toerisme en Retail en verkent of deze kunnen worden aangesloten bij het Leerwerkakkoord MKB. Én dit zijn relatief nieuwe sectoren voor haar. Jeanine stelt zich voor en geeft haar frisse kijk op de uitdagingen.

Nieuw, nieuw, nieuw…. Zo groen achter de oren is Jeanine ook weer niet. De communicatiespecialist uit Rockanje loopt al een tijd mee en runde hiervoor twaalf jaar lang een communicatiebureau. Daarvoor werkte ze in allerlei communicatierollen bij verschillende werkgevers. Met haar bureau bediende ze vele opdrachtgevers in het midden- en kleinbedrijf als ook in het onderwijs.

Ervaring in arbeidsmarktcommunicatie

Voor haar klanten werkte ze steeds vaker aan arbeidsmarktcommunicatie en wervingscampagnes. Omdat de bedrijven het steeds moelijker vonden aan goed personeel te komen. Jeanines kennis als communicatiespecialist is een welkome aanvulling op de expertise van de andere projectleiders van het Leerwerkakkoord. “Ik zie dat er voor de sectoren veel winst te behalen is als het gaat om het werven en behouden van goed personeel, als ook op andere vlakken van human capital”, vertelt ze.

De uitdagingen

De sectoren kampen volgens Jeanine met uitdagingen. Jeanine Schouten: “Corona heeft initiatieven in de sectoren gehinderd. Veelvoudige sluiting van deuren met als gevolg een grote uitstroom van mensen. Tegelijkertijd hebben de sectoren een niet al te best imago wat betreft werkgeverschap. De uitdaging is om het vak weer aantrekkelijk te maken en te houden. Het bieden van meer (loopbaan) perspectief en gelijke kansen kan hieraan bijdragen.”

Verbindingen leggen

Jeanine Schouten ziet het als haar taak om verbindingen te leggen tussen bedrijven uit deze sectoren, het onderwijs en mensen die, zoals ze zelf zegt: ‘vaak wel talenten hebben, maar die worden niet altijd gezien en goed benut.’ “We streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij.“

De eerste fase: kennis vergaren en gesprekken voeren

De nieuwe projectleider binnen het Leerwerkakkoord is sinds mei begonnen aan haar nieuwe baan. De eerste fase van haar nieuwe uitdaging gebruikt ze om zich in te lezen en veel gesprekken te voeren. “Samen met het MKB Rijnmond en andere koepels als Koninklijke Horeca Nederland, werkgevers en ROC’s gaan we de uitdagingen aan om mens en werk slimmer bij elkaar te krijgen. We zijn bezig initiatieven op alle drie de pijlers (Van School naar Werk, Van Werk naar Werk en Aan het werk) te initiëren. Waar we bestaande initiatieven tegenkomen die veelbelovend zijn, dan omarmen we die. Ik kijk uit naar alle ontmoetingen de komende tijd.”

Een warm bad

Wanneer Jeanine een compleet beeld heeft van de sector en de arbeidsmarktvraagstukken gaat ze een strategie en een aanpak ontwikkelen voor de komende jaren. “Hoe die er precies uit gaat zien, kan ik nog niet zeggen, maar dat het belangrijk is om focus aan te brengen in het omvangrijke vraagstuk, dat weet ik wel.” Volgens haar hoeft ze niet per se het wiel opnieuw uit vinden. “Door de andere projectleiders is al veel kennis en ervaring opgedaan in andere branches. Daar maak ik dankbaar gebruik van. De samenwerking met hen is prettig; het voelt voor mij als een warm bad.”

Meer weten, mail!

Jeanine nodigt bedrijven, onderwijsinstellingen en andere mogelijke partners van harte uit om haar te benaderen en samen te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sectoren horeca, toerisme en retail. Mail naar: [email protected].

Uitreiking basisopleiding schoonmaken

De eerste basisopleiding schoonmaken diploma’s zijn uitgereikt!

In 2021 startten we een traject vanuit het Leerwerkakkoord in samenwerking met WSP Rijnmond (WSPR), UWV en onze werkgevers CSU Cleaning Services, Hago Zorg B.V. namens Vebego, Gom namens Facilicom Group en Randstad waarbij werkzoekenden de Basisopleiding Schoonmaak aangeboden krijgen om hiermee hun baankansen te vergroten.

Na het behalen van het felbegeerde diploma worden de kandidaten bemiddeld naar een mooie baan in de schoonmaakbranche waarbij de eerder genoemde werkgevers vooraan staan om deze kandidaten een kans te bieden.

Uitreiking basisopleiding schoonmaken

Inmiddels is de eerste groep van 2022 klaar met de opleiding en hebben we dit vanmorgen afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking. De slingers en ballonnen waren al opgehangen en de kandidaten werden verwelkomd met een heerlijk gebakje en een kop koffie.

Eén van de kandidaten kwam trots in zijn werkkleding van Gom binnenlopen. Toen wij hem vroegen hoe zijn werk beviel gingen zijn ogen stralen en vertelde hij dat hij volgende week zelfs al de kans krijgt om met schoonmaakmachines aan de slag te gaan! Hij keek er al naar uit om zijn volgende vakopleiding te gaan volgen voor meer verdieping in het werk! Een mooi voorbeeld van hoe een dit traject meteen kan zorgen voor een positieve draai aan iemand zijn loopbaanontwikkeling.

Uitreiking basisopleiding schoonmaken

Een andere kandidaat ging na de diploma-uitreiking nog met de recruiter van WSPR, Regilio Bron in gesprek. Het was haar nog niet gelukt om een baan te vinden, maar samen met WSPR zit ze er bovenop om dit tóch zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ook zij staat er positief in en heeft er alle vertrouwen in dat zij binnenkort een mooie baan heeft!