20191001_102224

De Leerwerkakkoorden

In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten. Dit doen zij om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Dat is hard nodig, want de arbeidsmarkt verandert snel. In de nabije toekomst ontstaan nieuwe beroepen en banen door technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld door de energietransitie. Hierdoor zullen ook banen verdwijnen. Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk. Zo maken zij werk van de arbeidsmarkt van de toekomst! 

Leerwerkakkoord Haven

Met het Leerwerkakkoord Haven werken de partners hard aan het waarmaken van de voorgenomen ambities. Eén daarvan is de haven en het gekwalificeerde personeel beter

Lees verder »

Leerwerkakkoord Zorg

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen. Er spelen diverse

Lees verder »
Banner Transport

Leerwerkakkoord Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

Een nieuwe MBO-opleiding ‘Entree tot de Haven‘ die beter aansluit op de arbeidsmarkt, meer opleidingstrajecten voor matrozen en schippers, 300 Carrière Start Garanties en inspelen op een mogelijke vraag naar meer declaranten vanwege de Brexit.

Dit zijn enkele afspraken uit het Leerwerkakkoord Transport&Logistek, Personenvervoer en Binnenvaart. Het akkoord is vandaag digitaal ondertekend door een groot aantal partijen en wil in de komende vijf jaar totaal 2200 mensen begeleiden naar werk en scholing in deze kansrijke sectoren om zo toekomstbestendig te blijven.

Het Leerwerkakkoord Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart vertegenwoordigt sectoren waarin Nederland een vooraanstaande positie heeft, ook wereldwijd. De komende jaren zal de werkgelegenheid binnen de sectoren verder groeien. Om toekomstbestendig te blijven, slaan 10 organisaties in de arbeidsmarkt regio Rijnmond de handen ineen samen met het onderwijs en de gemeente.

Video afspelen

Afspraken Leerwerkakkoord

In de pijler van School naar werk is er de komende vijf jaar een Carrière Start Garantie voor 300 studenten die hun opleiding afronden. Ook komen er trajecten voor het opleiden van meer matrozen en schippers. In de pijler van Werk naar Werk zijn er afspraken voor loopbaanoriëntatie, 500 opleidingssubsidies voor beroepsgoederenvervoer en instroomtrajecten voor vrachtwagenchauffeurs en personenvervoer. In de pijler (weer) Aan het werk gaan bedrijven uit de betrokken sectoren 150 mensen per jaar uit de bijstand een baan aanbieden. 25 tot 50 werkzoekenden per jaar gaan een beroepsopleiding volgen met extra aandacht voor statushouders, jongeren en vijftig-plussers. Met elkaar worden 20 garantiebanen per jaar gecreëerd.

Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Dit Leerwerkakkoord is alweer het zevende akkoord dat we met partners in de regio hebben gesloten. Ik ben er trots op dat het ons steeds beter lukt om concrete afspraken met elkaar te maken en echt een verschil te maken. De resultaten uit eerdere page laten dat zien. Zo zijn er uit het Leerwerkakkoord Haven dit jaar 245 Carrière Start Garanties uitgereikt aan studenten en is er een Havenleerwerkplaats geopend. Vanuit het Leerwerkakkoord Zorg zijn 95 kandidaten met een uitkering een traject voor ouderenzorg ingestroomd. Een groot deel daarvan stroomt door naar een BBL-opleiding. Daarmee combineren ze werken en leren en dat betekent dat ze ook een salaris ontvangen. Daar komt bij dat deze mensen weer mee doen en mee helpen om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg op te lossen.“

Samenwerking

De partners in dit – zevende- Leerwerkakkoord zijn Transport Logistiek Nederland, Neele-vat Logistics, Sectorinstituut Transport en Logistiek, STC Group, RET, Bureau Voorlichting Binnenvaart, Zadkine, Albeda, UWV en Gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Download het gehele leerwerkakkoord (pdf), of lees wat het AD schreef over het leerwerkakkoord.


REGIO

De Beroepentuin helpt Corona-werklozen

Geen werk meer door de coronacrisis? De Beroepentuin in Rotterdam en Schiedam helpt mensen die hun baan kwijtraakten door de lockdown weer op weg. Na een korte beroepsorientatie van maximaal 2 maanden wordt in 2 maanden een vak geleerd, daarna wacht een betaalde baan.
Eind 2018 ging in Rotterdam de Beroepentuin van start, gevolgd door vier vestigingen in onder meer Schiedam. Het recept is eenvoudig: werkzoekenden ‘proeven’ in een speciale werkplaats van twaalf beroepen waar veel vraag naar is. Denk aan loodgieters, ijzervlechters of monteurs van zonnepanelen. Is duidelijk met welk vak iemand affiniteit heeft, dan doceren leermeesters uit de praktijk de basisvaardigheden en stromen de kandidaten door naar een baan.
De afgelopen twee jaar richtte de Beroepentuin zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie hielp in Rotterdam 180 mensen aan het werk. De Beroepentuin begint in de regio Rijnmond daarom een campagne om ‘corona-werklozen’ te werven. Deze zomer wil de instelling een eerste klasje formeren. ,Zodat ze na de bouwvak meteen aan de slag kunnen.” Zie ook https://deberoepentuin.nl/
Impact Of Coronavirus On The Global Economy. COVID-19 Destroys Global Economy. Stock Markets Crashing Because Of Pandemic Disease. Virus Related 3D Illustration Render.

Corona-monitor Zuid-Holland #3 van de EBZH

Met deze derde monitor (160420) wordt via actuele cijfers, beelden en analyses recent inzicht verschaft in de economische impact van de COVID-19-uitbraak op de economie van Zuid-Holland. Deze vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar. De Corona-monitor Zuid-Holland is een gezamenlijk product van de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland.

 

Coronamonitor 20 Zuid-Holland EBZH

_V3A8843

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek; meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam gaan voor een gecombineerde aanpak.
 
Binnen dit Leerwerkakkoord is eind 2022 focus aangebracht binnen de projecten. Voor de projecten Nieuwe Energie voor de Bouw en Techniek, Hybride Techniekopleiders en Van Bank naar Bouw en Techniek, zal de transitie van het LWA geen grote consequenties hebben: deze projecten blijven ‘zelfstandig’ voortbestaan. Het project LLO-desk Techniek bevindt zich echter nog in de opstartfase. Aangezien het doel en de activiteiten van dit project aansluiten bij de ambities die zijn neergelegd in de actielijn Gouden Poort van het (landelijke) Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie van 5 technische sectoren, zal in Q1 2023 worden bekeken of dit project in de regio een pilot kan zijn en aangestuurd kan worden door dezelfde regionale partijen (samenwerkend in een ander reeds bestaand verband).

In de Bouw en Techniek worden de komende vijf jaar 3000 mensen begeleid naar werk en scholing in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Dat is de ambitie van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek dat vandaag getekend wordt door meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties, UWV en gemeente Rotterdam. De gecombineerde aanpak op 3 pijlers van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van bouw en techniek aanpakken. De ondertekening vindt toepasselijk plaats op nieuwbouwlocatie Little C in Rotterdam.

Video afspelen

Werkgevers ervaren uitdagingen met betrekking tot de arbeidsmarkt en de werving en ontwikkeling van potentiële werknemers voor bouw en techniek. Het vervullen van de vacatures blijkt lastig. Met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek willen de partijen zorgen voor meer continuïteit.

Wat levert dit op?

De ondernemers, opleiders en gemeenten in de arbeidsmarktregio investeren gezamenlijk en verbinden beschikbare oplossingen aan elkaar. Tegelijkertijd werken studenten, werkzoekenden en werknemers aan hun arbeidsontwikkeling. Per doelgroep wordt afgestemd welke instrumenten worden ingezet, zoals leerwerkplekken, begeleiding en scholing.

Wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard Moti: “Aan de ene kant zijn er veel vacatures in de bouw en techniek, aan de andere kant hebben we nog veel te veel mensen in onze stad die geen werk hebben en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Het is zo belangrijk om juist in deze mensen te investeren. Mensen bloeien weer op en kunnen zich ontwikkelen tot prima arbeidskrachten. Ik ben dan ook blij om te zien dat zoveel partijen mee willen tekenen met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek en hen een kans willen geven op een duurzame baan.”

Van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk

In drie thema’s gaan de partijen concreet samenwerken. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 100 mensen van werk naar werk gaan, 300 mensen weer aan het werk gaan en 200 mensen extra instromen in de opleidingen.

Aan het werk: Het project “Nieuwe energie voor de bouw: leren en werken aan een nieuwe toekomst” is een van de voorbeelden. Hier worden vanuit verschillende organisaties jongeren begeleid naar werk in combinatie met scholing. Minimaal 40 jongeren uit de bijstand of uitgevallen uit het onderwijs en zonder werk, krijgen een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Een combinatie van werken met een onderwijsprogramma op maat bij Techniek College Rotterdam, waar ze deelcertificaten kunnen halen.

Van school naar werk: Studenten toekomstbestendig opleiden en ze een zo concreet mogelijk perspectief op werk in de bouw en techniek sector bieden. Ook spannen de partners zich in om de sector aantrekkelijker te maken en verleiden studenten om de keuze voor de bouw en techniek te maken. Bijvoorbeeld via de carrièrestartgarantie aan 200 studenten die hun opleidingen met goed gevolg afronden. Met het project ‘Hybride Techniekopleiders’ gaan vakmensen, naast hun werk in bouw en techniek, lesgeven op (v)mbo-scholen. Een praktijkgerichte oplossing voor het lerarentekort, terwijl tegelijkertijd de kloof tussen school en beroepspraktijk kleiner wordt

Wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving, Bas Kurvers: “Met dit Leerwerkakkoord kunnen we meer jonge mensen en Rotterdammers zonder baan opleiden om de vele vacatures in bouw en techniek te vullen. In onze stad hebben we veel handen extra nodig voor het versnellen van de bouwproductie. Tot 2040 komen er minimaal 50.000 nieuwe woningen bij.’’

Van werk naar werk: Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van huidige werknemers in de bouw- en technieksector op de arbeidsmarkt. De partners werken gezamenlijk aan oplossingen voor problemen bij de inzet op de arbeidsmarkt voor onder andere 55+ werknemers en laagopgeleide jongeren zonder startkwalificatie. Bijvoorbeeld via collegiale in- en uitleen en coaching-trajecten. Daarnaast worden zij-instromers uit bijvoorbeeld de financiële sector omgeschoold naar bouw en techniek.

Samenwerking

De partners in het Leerwerkakkoord Bouw & Techniek zijn: Endenburg Elektrotechniek, Meerbouw Rotterdam, ERA Contour/TBI, Breman, Willems Vastgoedonderhoud, G&S Vastgoed, Bresser Groep, Croonwolter&dros/TBI, Maasmond, Dura Vermeer, BAM Wonen, IBB Kondor/Volker Wessels, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Techniek College Rotterdam, Rijnmond Bouw, Stichting Haagbouw, Bouwpower/VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam.

“Als ik zie met hoeveel trots de vakmensen werken aan Little C gun ik dat iedereen. Het is een geweldig vak en goed dat we samen de schouders eronder zetten om te zorgen dat meer mensen voor dit vak gaan kiezen,” zegt Job van Zomeren, directeur bij TBI-onderneming ERA Contour.”

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Bouw en Techniek (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

IMG-20200228-WA0000

Bouwvakkers voor de klas in strijd tegen tekort aan vaklieden

Timmerlieden, elektriciens, pijpfitters en loodgieters gaan lesgeven op middelbare scholen en mbo’s in Rotterdam, schrijft AD. Ze moeten de leerlingen warm maken voor het werken in de aannemerij en zijn meteen een oplossing voor het lerarentekort.

Dat het bedrijfsleven gastlessen verzorgt, is niet nieuw in Rotterdam, maar de bouw gaat een stap verder door als eerste sector echt leerkrachten te leveren. Er zijn er al dertig klaargestoomd.

Eén van de eerste hybride techniekopleiders van Rotterdam is Jan-Willem van der Pol (57). Vier dagen in de week werkt hij als werkvoorbereider bij energie- en installatiebedrijf Engie en één dag geeft hij les. Binnenkort begint hij bij het Techniek College in Rotterdam. ,,’Dit is wat voor jou’, zei m’n werkgever. Omdat ik al stagiairs begeleidde. Hij heeft gelijk. Ik heb zoveel plezier in het overbrengen van kennis en liefde voor het vak.’’ Hij vindt dat ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.
Personeelstekort

Het idee voor de hybride techniekopleider is overgewaaid uit Overijssel en Zeeland, waar sinds enkele jaren bouwbedrijven docenten leveren. Het is bedacht omdat de sector met personeelstekorten kampt. De bouw betaalt de docenten en hun opleidingen zelf via de eigen opleidings- en ontwikkelingsfondsen. ,,Uiteindelijk leent mijn werkgever mij één dag in de week uit in de verwachting dat dit op termijn meer nieuwe collega’s voor Engie oplevert. Wij hebben nu honderden vacatures.’’

“De combinatie zorgt voor een makkelijke­re en betere overdracht van vakkennis”

Richard Moti, wethouder Werk en Inkomen in Rotterdam

Bouwvakkers voor de klas verkleinen volgens de gemeente Rotterdam de kloof tussen school en beroepspraktijk. Tegelijkertijd ziet ze het als een oplossing voor het lerarentekort. ,,De combinatie van werknemers uit de techniek die ook beschikken over didactische vaardigheden, zorgt voor een makkelijkere en betere overdracht van vakkennis’’, zegt de Rotterdamse wethouder Richard Moti (Werk en inkomen, PvdA): ,,Bovendien is die kennis up-to-date, omdat de hybride instructeurs zelf actief zijn in het bedrijfsleven.’’
Goed verdient

Van der Pol knikt: ,,De studenten weten dat we wekelijks met de poten in de klei staan. Ik kan zeggen dat ik heb meegewerkt aan allerlei technische installaties, leidingen en elektronica in de Rotterdamse haven. Dat helpt wel om ze te boeien.’’ Wat volgens hem en z’n mede-techniekopleiders ook helpt, is dat de studenten niet alleen zien dat hij z’n vak leuk vindt, maar dat hij bovendien goed verdient. ,,Dat weten ze vaak niet.’’
Voor de klas

Voordat iemand zich hybride techniekopleider mag noemen, moet diegene een cursus van 72 uur doorlopen bij de Hogeschool Rotterdam. ,,Lesgeven is een vak op zich, net als het leren omgaan met jongeren.’’ Behalve aan die avondlessen zijn de cursisten ook behoorlijk wat tijd kwijt aan huiswerk. ,,Pittig, maar ik ging iedere donderdag met plezier naar de les.’’

En ze moeten stagelopen. De eerste dag was spannend, zegt Van der Pol met een brede glimlach over het moment dat hij plots voor achttien 16-jarigen stond. ,,Je weet dat ze tegen je opkijken. Ik wilde veel vertellen. Tegelijkertijd is me ingeprent dat ze maar een spanningsboog hebben van tien minuten. Ze moeten zo snel mogelijk aan de slag.’’ In dit geval met een soldeerbout. ,,De meesten hadden die voor het eerst vast. Er hebben wel een paar hun vingers gebrand, maar dat hoort erbij.’’

Getuigschrift

 

De hybride techniekopleiders hebben geen officiële onderwijsbevoegdheid, maar met hun getuigschrift kunnen zij wel versneld een vervolgopleiding doen tot leraar aan de hogeschool.
Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

De komst van bouwvakkers voor de klas is één van de afspraken die de gemeente Rotterdam heeft gemaakt met bedrijven in de bouw en de techniek. Ze maakt deel uit van een maatregelenpakket om de komende jaren 3000 mensen aan een baan in de bouw helpen. De officiële ondertekening van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek is volgende week.

 

Leon van Heel (AD) 29 februari 2020

Laatste update: 28 februari 2020 15:14

LWA Zorg hires

Leerwerkakkoord Zorg

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen.

Er spelen diverse ontwikkelingen, waaronder de inzet op landelijke programma’s integrale Zorgakkoord (IZA), Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ). Ook is er sprake van de noodzaak om de kosten en de groei van de zorgconsumptie beheersbaar te houden en voldoende geschikte medewerkers te hebben om passende zorg te kunnen bieden. De partners blijven samenwerken en gaan inzet plegen op de regionale plannen in navolging van het IZA en TAZ. Dit heeft ertoe geleid dat door de partners van het LWA Zorg is gekozen de samenwerking niet langer via een apart LWA zorg te continueren, maar wel de diverse relevante activiteiten en samenwerkingen in de triple helix door te zetten via RAAT+DAAD en Bestuurlijk Platform Zorg. Het gaat dan om interventies zoals het verkorte opleidingstraject Switch to Care (hbo-verpleegkunde) en Welslagen. In het Bestuurlijk Platform Zorg, dat fungeert als clusterpartnergroep voor het LWA Zorg, is besloten om die samenwerking voort te zetten. Daarnaast blijft Zorg ‘betrokken partner van het Leerwerkakkoord’.

De 13 partners uit de coalitie die de Leerwerkpage gestart zijn, verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt, aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn.

Het belangrijkste doel van de Leerwerkpage is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. De page moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken de samenwerkingspartners aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is en plukken meer Rotterdammers de vruchten van de economische groei.

Video afspelen
 
Zorgmedewerkers behouden voor de regio. Dat is het doel van het Leerwerkakkoord Zorg dat 9 december 2019 is ondertekend. Naast wethouders Richard Moti en Sven de Langen hebben  32 zorg- en onderwijsinstellingen en UWV hun handtekening gezet. Deze 32 instellingen hebben zich verenigd in deRotterdamseZorg.
 
Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de werving van nieuw zorgpersoneel en het imago van de sector. Dit leverde 20 procent meer zorgmedewerkers op. Ook de belangstelling voor de opleidingen neemt toe. Alleen, van de starters stopt 5 op de 10 mensen vroegtijdig. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn. Met het Leerwerkakkoord zetten onderwijs, werkgevers en de gemeente zich in voor een betere zorg met meer nieuwe collega’s en het behouden van de zorgmedewerkers die er al zijn.

Bewuste keuze

De zorg is een prachtige sector. Maar ook complex. Het is belangrijk dat beoogde studenten goed weten wat hun beroep inhoudt voordat ze aan hun opleiding beginnen. Daarom biedt het Leerwerkakkoord Zorg jaarlijks 150 zorgstudenten een oriëntatietraject aan.
 
Ze krijgen een kijkje in verschillende sectoren, maken kennis met verschillende functies en krijgen hierin gerichte begeleiding. Zo kunnen zij bewuster hun richting kiezen.

Betere begeleiding

Ook wordt er ingezet om werkzoekenden op te leiden voor een baan in de zorg. In 2020 krijgen 125 mensen via het Leerwerkakkoord Zorg begeleiding bij hun start in de zorgsector. Deze ondersteuning is zo ingericht, dat de werkvloer de focus op goede zorg kan houden.
 
Als het nodig is, krijgen deze starters extra hulp aangeboden bij bijvoorbeeld de aanpak van schulden, Het regelen van kinderopvang en/of vervoer. Zodat mensen aan het werk kunnen blijven.

Digitaal vaardig

Zorgverleners moeten nu en in de toekomst tijd en aandacht kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. Technologieën kunnen daarbij helpen. In het Leerwerkkoord Zorg is vastgelegd dat zorg- en onderwijsinstellingen zich inzetten om zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. En hen bovendien te leren om innovatief te denken en werken.
 
Zo gaan zorgprofessionals en studenten als Digi-coaches hun collega’s helpen bij het gebruik van digitale en innovatieve middelen. De campagne Word verN!EUWert daagt zorgprofessionals en studenten daarnaast uit om ideeën aan te dragen voor anders werken in de zorgpraktijk. Dit stimuleert de innovatie die nodig is in het veranderende zorglandschap.
 

deRotterdamseZorg

Bijna 15 procent van de werkgelegenheid in regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit banen in de sector zorg en welzijn. Samenwerkingsverband deRotterdamseZorg vertegenwoordigt de werkgevers van de zorgsectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ en jeugdzorg). Bij het bestuur is ook het zorgonderwijs aangesloten.

RAAT

Eerder werd met de gemeente al de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) ondertekend. Dit is een actieplan om tekorten in de zorgsector tegen te gaan. Het Leerwerkakkoord Zorg draagt bij aan een versnelde uitvoering van deze ambitie.

De logo’s van de ondertekenaars van het Leer- en Werkakkoord Zorg.

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Zorg (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

gd510scp6iz7w1v12hldej59kalw884

Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening

In de Facilitaire Dienstverlening wordt het mogelijk meer uren te werken binnen een bestaand contract en komen er persoonlijke budgetten om bij- of om te scholen. Jaarlijks kunnen 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag in deze branche.

Dat zijn enkele maatregelen uit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening. Het Leerwerkakkoord is 31 oktober 2019, ondertekend door Facilicom Group, Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam. Met het Leerwerkakkoord krijgen studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de Facilitaire Dienstverlening. Ook wordt de mismatch tussen vraag en aanbod in de sector hiermee aangepakt.

Video afspelen
 

‘De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden.’

Richard Moti – wethouder

Meer jongeren en minder uitval

De maatregelen uit het Leerwerkakkoord moeten er onder andere toe leiden dat jaarlijks 50 extra jongeren kiezen voor een opleiding in de Facilitaire Dienstverlening, dat uitval uit de sector met 5% vermindert en dat jaarlijks 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag worden geholpen. Wethouder Richard Moti (o.a. Werk & Inkomen): ‘Er staan veel vacatures open in de regio, maar invulling ervan blijkt lastig. De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden.’

(De tekst gaat verder onder de foto).

Combinatiebanen

Een baan in schoonmaakbranche is vaak parttime. Om uit een uitkeringssituatie te komen, hebben mensen behoefte aan een contract met meer uren. Via combinatiebanen (ook wel ‘stapelbanen’ genoemd) kunnen werknemers zich binnen een bestaand arbeidscontract ontwikkelen en meer uren maken. Gewerkte uren van twee (parttime) functies kunnen worden gecombineerd, dat kan bij de eigen werkgever zijn en straks mogelijk ook bij een andere werkgever. Dit kan ook een werkgever zijn uit een andere branche binnen de sector dienstverlening, bijvoorbeeld beveiliging, catering of hospitality (gastvrouw/heer).

Opleiden

Tegelijkertijd gaan de bedrijven en onderwijsinstellingen intensiever samenwerken, door gezamenlijk opleiden via vakscholen en leerroutes. Bedrijven leiden de toekomstige werknemers op terwijl ze gebruik kunnen maken van de expertise van de scholen en bieden huidige werknemers meer perspectief als leermeester binnen het bedrijf. Scholen kunnen door samenwerking tussen docenten en leermeesters meer onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Naar voorbeelden zoals Topacademies en Entree Werk worden meer concepten ontwikkeld. Daarnaast wordt niet alleen meer gekeken naar een afgeronde opleiding, maar ook naar (deel)certificaten in het beroep. Hiermee is het mogelijk om aan het werk te gaan zonder dat de gehele opleiding al is afgerond.

Verbeteren taalvaardigheid

Ook het verbeteren van de taalvaardigheid en het terugdringen van laaggeletterdheid komen aan bod. Emel Kocher, vakdocent dienstverlening en facilitair bij het Startcollege van Zadkine: ‘Ik ben er trots op dat het onderwijs op deze manier een bijdrage levert aan dit leerwerkakkoord. Door intensieve samenwerking met het bedrijvenleven ontstaan nieuwe kansen voor de jonge generatie. Zo werken wij samen aan een betere toekomst.’

Vierde Leerwerkakkoord

Dit is het vierde Leerwerkakkoord dat is afgesloten. Eerder zijn er afspraken gemaakt met de haven, het MKB en inzake de energietransitie (gebouwde omgeving). Telkens is het doel de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken, door afspraken tussen ondernemers onderwijs en overheid. In voorbereiding zijn page voor Zorg, Bouw; en Transport & Logistiek.

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

gd510scp6iz7w1v12hldej59kalw884

LWA Facilitaire dienstverlening ondertekend

Dienstverlening ondertekend
Meer kansen voor studenten, werkzoekenden en werknemers in de Facilitaire Dienstverlening
Meer uren werken binnen een bestaand arbeidscontract via combinatiebanen en ontwikkelvouchers waarmee je je kunt (bij)scholen: dat zijn enkele maatregelen uit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening dat donderdag 31 oktober jl. werd ondertekend door werkgevers uit deze sector, het onderwijs, de gemeente Rotterdam en het UWV. Via dit Leerwerkakkoord krijgen studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de Facilitaire Dienstverlening. Ook wordt de mismatch tussen vraag en aanbod hiermee aangepakt.
De maatregelen uit het Leerwerkakkoord moeten er onder andere toe leiden dat jaarlijks 50 extra jongeren kiezen voor een opleiding in de Facilitaire Dienstverlening, dat uitval uit de sector met 5% vermindert en dat jaarlijks 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag worden geholpen. De facilitaire sector kampt, net als veel andere sectoren, met een aantal uitdagingen. Er staan veel vacatures open in de regio, maar invulling ervan blijkt lastig. De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden. Het leerwerkakkoord is een mooie samenwerking om mensen aan een duurzame baan te helpen in een sector met veel ontwikkelmogelijkheden. ”
Combinatiebanen
Een baan in de schoonmaakbranche is vaak parttime. Om uit een uitkeringssituatie te komen, hebben mensen behoefte aan een grotere contractomvang. Via combinatiebanen (ook wel ‘stapelbanen’ genoemd) kunnen werknemers zich binnen een bestaand arbeidscontract ontwikkelen en meer uren maken. Gewerkte uren van twee (parttime) functies kunnen worden gecombineerd, dat kan bij de eigen werkgever zijn en straks mogelijk ook bij een andere werkgever. Dit kan ook een werkgever zijn uit een andere branche binnen de sector dienstverlening, bijvoorbeeld beveiliging, catering of hospitality (gastvrouw/heer).
Ontwikkelvouchers
Daarnaast worden er door de werkgevers ieder jaar ontwikkelvouchers beschikbaar gesteld voor studenten en 45+ers. In 2020 zijn dit 70 vouchers. Deze persoonlijke ontwikkelbudgetten bieden extra loopbaanperspectief. Voor oudere medewerkers zonder startkwalificatie biedt dit bijvoorbeeld extra mogelijkheden om zich om of bij te scholen, binnen en buiten de sector.
Opleiden
Tegelijkertijd gaan de bedrijven en onderwijsinstellingen intensiever samenwerken, door gezamenlijk opleiden via vakscholen en leerroutes. Bedrijven leiden de toekomstige werknemers op terwijl ze gebruik kunnen maken van de expertise van de scholen en bieden huidige werknemers meer perspectief als leermeester binnen het bedrijf. Scholen kunnen door samenwerking tussen docenten en leermeesters meer onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Naar voorbeelden zoals Topacademies en Entree Werk worden meer concepten ontwikkeld. Daarnaast wordt niet alleen meer gekeken naar een afgeronde opleiding, maar ook naar (deel)certificaten in het beroep. Hiermee is het mogelijk om aan het werk te gaan zonder dat de gehele opleiding al is afgerond. Ook het verbeteren van de taalvaardigheid en het terugdringen van laaggeletterdheid komen aan bod. Onderwijs levert hierdoor een constructieve bijdrage aan dit leerwerkakkoord. Door intensieve samenwerking met het bedrijvenleven ontstaan nieuwe kansen voor de jonge generatie.
Partners
De negen partners die het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening hebben getekend, zijn Facilicom Group, Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam. Dit is het vierde Leerwerkakkoord dat is afgesloten. Eerder zijn er afspraken gemaakt met de haven, het MKB en inzake de energietransitie (gebouwde omgeving). Het doel is steeds om door het maken van afspraken tussen ondernemers, onderwijs en overheid de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken en kansen te creëren. Elk Leerwerkakkoord wordt ingevuld aan de hand van drie pijlers: van school naar werk van werk naar werk en (weer) aan het werk. In voorbereiding zijn de akkoorden voor Zorg, Bouw en Transport & Logistiek.
 
 
 
 

Ondertekening Leerwerkakkoord Zorg met alle partners 091219 HR (002) lowres

Ondertekening LWA Zorg

Zorgmedewerkers behouden voor de regio. Dat is het doel van het Leerwerkakkoord Zorg. Op 9 hebben de 32 zorg- en onderwijsinstellingen, verenigd in deRotterdamseZorg, samen met de wethouders Richard Moti en Sven de Langen van de gemeente Rotterdam en UWV hier hun handtekening onder gezet.
 
Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de werving van nieuw zorgpersoneel en het imago van de sector. Dit leverde 20 procent meer zorgmedewerkers op. Ook de belangstelling voor de opleidingen neemt toe. Alleen, van de starters stopt 5 op de 10 mensen vroegtijdig. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn. Met het Leerwerkakkoord zetten onderwijs, werkgevers en de gemeente zich in voor een betere zorg met meer nieuwe collega’s en het behouden van de zorgmedewerkers die er al zijn. 
 
Bewuste keuze
De zorg is een prachtige sector. Maar ook complex. Het is belangrijk dat beoogde studenten goed weten wat hun beroep inhoudt voordat ze aan hun opleiding beginnen. Daarom biedt het Leerwerkakkoord Zorg jaarlijks 150 zorgstudenten een oriëntatietraject aan.
Ze krijgen een kijkje in verschillende sectoren, maken kennis met verschillende functies en krijgen hierin gerichte begeleiding. Zo kunnen zij bewuster hun richting kiezen.
 
Betere begeleiding
Ook wordt er ingezet om werkzoekenden op te leiden voor een baan in de zorg. In 2020 krijgen 125 mensen via het Leerwerkakkoord Zorg begeleiding bij hun start in de zorgsector. Deze ondersteuning is zo ingericht, dat de werkvloer de focus op goede zorg kan houden.
Als het nodig is, krijgen deze starters extra hulp aangeboden bij bijvoorbeeld de aanpak van schulden, het regelen van kinderopvang en/of vervoer. Zodat mensen aan het werk kunnen blijven.
 
Digitaal vaardig
Zorgverleners moeten nu en in de toekomst tijd en aandacht kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. Technologieën kunnen daarbij helpen. In het Leerwerkkoord Zorg is vastgelegd dat zorg- en onderwijsinstellingen zich inzetten om zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. En hen bovendien te leren om innovatief te denken en werken.
 
Zo gaan zorgprofessionals en studenten als Digi-coaches hun collega’s helpen bij het gebruik van digitale en innovatieve middelen. De campagne Word verN!EUWert daagt zorgprofessionals en studenten daarnaast uit om ideeën aan te dragen voor anders werken in de zorgpraktijk. Dit stimuleert de innovatie die nodig is in het veranderende zorglandschap.
 
deRotterdamseZorg
Bijna 15 procent van de werkgelegenheid in regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit banen in de sector zorg en welzijn. Samenwerkingsverband deRotterdamseZorg vertegenwoordigt de werkgevers van de zorgsectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ en jeugdzorg). Bij het bestuur is ook het zorgonderwijs aangesloten.
 
RAAT
Eerder werd met de gemeente al de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) ondertekend. Dit is een actieplan om tekorten in de zorgsector tegen te gaan. Het Leerwerkakkoord Zorg draagt bij aan een versnelde uitvoering van deze ambitie.