_V3A8843

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek; meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam gaan voor een gecombineerde aanpak.
 
Binnen dit Leerwerkakkoord is eind 2022 focus aangebracht binnen de projecten. Voor de projecten Nieuwe Energie voor de Bouw en Techniek, Hybride Techniekopleiders en Van Bank naar Bouw en Techniek, zal de transitie van het LWA geen grote consequenties hebben: deze projecten blijven ‘zelfstandig’ voortbestaan. Het project LLO-desk Techniek bevindt zich echter nog in de opstartfase. Aangezien het doel en de activiteiten van dit project aansluiten bij de ambities die zijn neergelegd in de actielijn Gouden Poort van het (landelijke) Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie van 5 technische sectoren, zal in Q1 2023 worden bekeken of dit project in de regio een pilot kan zijn en aangestuurd kan worden door dezelfde regionale partijen (samenwerkend in een ander reeds bestaand verband).

In de Bouw en Techniek worden de komende vijf jaar 3000 mensen begeleid naar werk en scholing in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Dat is de ambitie van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek dat vandaag getekend wordt door meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties, UWV en gemeente Rotterdam. De gecombineerde aanpak op 3 pijlers van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van bouw en techniek aanpakken. De ondertekening vindt toepasselijk plaats op nieuwbouwlocatie Little C in Rotterdam.

Video afspelen

Werkgevers ervaren uitdagingen met betrekking tot de arbeidsmarkt en de werving en ontwikkeling van potentiële werknemers voor bouw en techniek. Het vervullen van de vacatures blijkt lastig. Met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek willen de partijen zorgen voor meer continuïteit.

Wat levert dit op?

De ondernemers, opleiders en gemeenten in de arbeidsmarktregio investeren gezamenlijk en verbinden beschikbare oplossingen aan elkaar. Tegelijkertijd werken studenten, werkzoekenden en werknemers aan hun arbeidsontwikkeling. Per doelgroep wordt afgestemd welke instrumenten worden ingezet, zoals leerwerkplekken, begeleiding en scholing.

Wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard Moti: “Aan de ene kant zijn er veel vacatures in de bouw en techniek, aan de andere kant hebben we nog veel te veel mensen in onze stad die geen werk hebben en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Het is zo belangrijk om juist in deze mensen te investeren. Mensen bloeien weer op en kunnen zich ontwikkelen tot prima arbeidskrachten. Ik ben dan ook blij om te zien dat zoveel partijen mee willen tekenen met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek en hen een kans willen geven op een duurzame baan.”

Van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk

In drie thema’s gaan de partijen concreet samenwerken. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 100 mensen van werk naar werk gaan, 300 mensen weer aan het werk gaan en 200 mensen extra instromen in de opleidingen.

Aan het werk: Het project “Nieuwe energie voor de bouw: leren en werken aan een nieuwe toekomst” is een van de voorbeelden. Hier worden vanuit verschillende organisaties jongeren begeleid naar werk in combinatie met scholing. Minimaal 40 jongeren uit de bijstand of uitgevallen uit het onderwijs en zonder werk, krijgen een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Een combinatie van werken met een onderwijsprogramma op maat bij Techniek College Rotterdam, waar ze deelcertificaten kunnen halen.

Van school naar werk: Studenten toekomstbestendig opleiden en ze een zo concreet mogelijk perspectief op werk in de bouw en techniek sector bieden. Ook spannen de partners zich in om de sector aantrekkelijker te maken en verleiden studenten om de keuze voor de bouw en techniek te maken. Bijvoorbeeld via de carrièrestartgarantie aan 200 studenten die hun opleidingen met goed gevolg afronden. Met het project ‘Hybride Techniekopleiders’ gaan vakmensen, naast hun werk in bouw en techniek, lesgeven op (v)mbo-scholen. Een praktijkgerichte oplossing voor het lerarentekort, terwijl tegelijkertijd de kloof tussen school en beroepspraktijk kleiner wordt

Wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving, Bas Kurvers: “Met dit Leerwerkakkoord kunnen we meer jonge mensen en Rotterdammers zonder baan opleiden om de vele vacatures in bouw en techniek te vullen. In onze stad hebben we veel handen extra nodig voor het versnellen van de bouwproductie. Tot 2040 komen er minimaal 50.000 nieuwe woningen bij.’’

Van werk naar werk: Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van huidige werknemers in de bouw- en technieksector op de arbeidsmarkt. De partners werken gezamenlijk aan oplossingen voor problemen bij de inzet op de arbeidsmarkt voor onder andere 55+ werknemers en laagopgeleide jongeren zonder startkwalificatie. Bijvoorbeeld via collegiale in- en uitleen en coaching-trajecten. Daarnaast worden zij-instromers uit bijvoorbeeld de financiële sector omgeschoold naar bouw en techniek.

Samenwerking

De partners in het Leerwerkakkoord Bouw & Techniek zijn: Endenburg Elektrotechniek, Meerbouw Rotterdam, ERA Contour/TBI, Breman, Willems Vastgoedonderhoud, G&S Vastgoed, Bresser Groep, Croonwolter&dros/TBI, Maasmond, Dura Vermeer, BAM Wonen, IBB Kondor/Volker Wessels, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Techniek College Rotterdam, Rijnmond Bouw, Stichting Haagbouw, Bouwpower/VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam.

“Als ik zie met hoeveel trots de vakmensen werken aan Little C gun ik dat iedereen. Het is een geweldig vak en goed dat we samen de schouders eronder zetten om te zorgen dat meer mensen voor dit vak gaan kiezen,” zegt Job van Zomeren, directeur bij TBI-onderneming ERA Contour.”

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Bouw en Techniek (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

IMG-20200228-WA0000

Bouwvakkers voor de klas in strijd tegen tekort aan vaklieden

Timmerlieden, elektriciens, pijpfitters en loodgieters gaan lesgeven op middelbare scholen en mbo’s in Rotterdam, schrijft AD. Ze moeten de leerlingen warm maken voor het werken in de aannemerij en zijn meteen een oplossing voor het lerarentekort.

Dat het bedrijfsleven gastlessen verzorgt, is niet nieuw in Rotterdam, maar de bouw gaat een stap verder door als eerste sector echt leerkrachten te leveren. Er zijn er al dertig klaargestoomd.

Eén van de eerste hybride techniekopleiders van Rotterdam is Jan-Willem van der Pol (57). Vier dagen in de week werkt hij als werkvoorbereider bij energie- en installatiebedrijf Engie en één dag geeft hij les. Binnenkort begint hij bij het Techniek College in Rotterdam. ,,’Dit is wat voor jou’, zei m’n werkgever. Omdat ik al stagiairs begeleidde. Hij heeft gelijk. Ik heb zoveel plezier in het overbrengen van kennis en liefde voor het vak.’’ Hij vindt dat ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.
Personeelstekort

Het idee voor de hybride techniekopleider is overgewaaid uit Overijssel en Zeeland, waar sinds enkele jaren bouwbedrijven docenten leveren. Het is bedacht omdat de sector met personeelstekorten kampt. De bouw betaalt de docenten en hun opleidingen zelf via de eigen opleidings- en ontwikkelingsfondsen. ,,Uiteindelijk leent mijn werkgever mij één dag in de week uit in de verwachting dat dit op termijn meer nieuwe collega’s voor Engie oplevert. Wij hebben nu honderden vacatures.’’

“De combinatie zorgt voor een makkelijke­re en betere overdracht van vakkennis”

Richard Moti, wethouder Werk en Inkomen in Rotterdam

Bouwvakkers voor de klas verkleinen volgens de gemeente Rotterdam de kloof tussen school en beroepspraktijk. Tegelijkertijd ziet ze het als een oplossing voor het lerarentekort. ,,De combinatie van werknemers uit de techniek die ook beschikken over didactische vaardigheden, zorgt voor een makkelijkere en betere overdracht van vakkennis’’, zegt de Rotterdamse wethouder Richard Moti (Werk en inkomen, PvdA): ,,Bovendien is die kennis up-to-date, omdat de hybride instructeurs zelf actief zijn in het bedrijfsleven.’’
Goed verdient

Van der Pol knikt: ,,De studenten weten dat we wekelijks met de poten in de klei staan. Ik kan zeggen dat ik heb meegewerkt aan allerlei technische installaties, leidingen en elektronica in de Rotterdamse haven. Dat helpt wel om ze te boeien.’’ Wat volgens hem en z’n mede-techniekopleiders ook helpt, is dat de studenten niet alleen zien dat hij z’n vak leuk vindt, maar dat hij bovendien goed verdient. ,,Dat weten ze vaak niet.’’
Voor de klas

Voordat iemand zich hybride techniekopleider mag noemen, moet diegene een cursus van 72 uur doorlopen bij de Hogeschool Rotterdam. ,,Lesgeven is een vak op zich, net als het leren omgaan met jongeren.’’ Behalve aan die avondlessen zijn de cursisten ook behoorlijk wat tijd kwijt aan huiswerk. ,,Pittig, maar ik ging iedere donderdag met plezier naar de les.’’

En ze moeten stagelopen. De eerste dag was spannend, zegt Van der Pol met een brede glimlach over het moment dat hij plots voor achttien 16-jarigen stond. ,,Je weet dat ze tegen je opkijken. Ik wilde veel vertellen. Tegelijkertijd is me ingeprent dat ze maar een spanningsboog hebben van tien minuten. Ze moeten zo snel mogelijk aan de slag.’’ In dit geval met een soldeerbout. ,,De meesten hadden die voor het eerst vast. Er hebben wel een paar hun vingers gebrand, maar dat hoort erbij.’’

Getuigschrift

 

De hybride techniekopleiders hebben geen officiële onderwijsbevoegdheid, maar met hun getuigschrift kunnen zij wel versneld een vervolgopleiding doen tot leraar aan de hogeschool.
Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

De komst van bouwvakkers voor de klas is één van de afspraken die de gemeente Rotterdam heeft gemaakt met bedrijven in de bouw en de techniek. Ze maakt deel uit van een maatregelenpakket om de komende jaren 3000 mensen aan een baan in de bouw helpen. De officiële ondertekening van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek is volgende week.

 

Leon van Heel (AD) 29 februari 2020

Laatste update: 28 februari 2020 15:14

_V3A8843

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

20 partijen maken afspraken voor bouw en techniek
In de Bouw en Techniek worden de komende vijf jaar 3000 mensen begeleid naar werk en scholing in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Dat is de ambitie van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek dat vandaag getekend is door meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties, UWV en gemeente Rotterdam. De gecombineerde aanpak op 3 pijlers – van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk – moet de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van bouw en techniek aanpakken. De ondertekening vindt toepasselijk plaats op nieuwbouwlocatie Little C in Rotterdam.
 
“Als ik zie met hoeveel trots de vakmensen werken aan Little C gun ik dat iedereen. Het is een geweldig vak en goed dat we samen de schouders eronder zetten om te zorgen dat meer mensen voor dit vak gaan kiezen,” zegt Job van Zomeren, directeur bij TBI-onderneming ERA Contour.”
 
Werkgevers ervaren uitdagingen op de arbeidsmarkt en met het werven en ontwikkelen van potentiële werknemers voor bouw en techniek. Het vervullen van de vacatures blijkt lastig. Met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek willen de partijen zorgen voor meer continuïteit.
 
Wat levert dit op?
De ondernemers, opleiders en gemeenten in de arbeidsmarktregio investeren gezamenlijk en verbinden oplossingen met elkaar. Tegelijkertijd werken studenten, werkzoekenden en werknemers aan hun arbeidsontwikkeling. Per doelgroep wordt afgestemd welke instrumenten worden ingezet, zoals leerwerkplekken, begeleiding en scholing.
 
Wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard Moti: “Aan de ene kant zijn er veel vacatures in de bouw en techniek, aan de andere kant hebben we nog veel te veel mensen in onze stad die geen werk hebben en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Het is zo belangrijk om juist in deze mensen te investeren. Mensen bloeien weer op en kunnen zich ontwikkelen tot prima arbeidskrachten. Ik ben dan ook blij om te zien dat zoveel partijen mee willen tekenen met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek en hen een kans willen geven op een duurzame baan.”
 
Van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk
In drie thema’s gaan de partijen concreet samenwerken. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 100 mensen van werk naar werk gaan, 300 mensen weer aan het werk gaan en 200 mensen extra instromen in de opleidingen.
 
Van school naar werk: Studenten toekomstbestendig opleiden en ze een zo concreet mogelijk perspectief op werk in de bouw en techniek sector bieden. Ook spannen de partners zich in om de sector aantrekkelijker te maken en verleiden studenten om de keuze voor de bouw en techniek te maken. Bijvoorbeeld via de carrièrestartgarantie aan 200 studenten die hun opleidingen met goed gevolg afronden. Met het project ‘Hybride Techniekopleiders’ gaan vakmensen, naast hun werk in bouw en techniek, lesgeven op (v)mbo-scholen. Een praktijkgerichte oplossing voor het lerarentekort, terwijl tegelijkertijd de kloof tussen school en beroepspraktijk kleiner wordt.
 
Aan het werk: Het project “Nieuwe energie voor de bouw: leren en werken aan een nieuwe toekomst” is een van de voorbeelden. Hier worden vanuit verschillende organisaties jongeren begeleid naar werk in combinatie met scholing. Minimaal 40 jongeren uit de bijstand of uitgevallen uit het onderwijs en zonder werk, krijgen een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Een combinatie van werken met een onderwijsprogramma op maat bij Techniek College Rotterdam, waar ze deelcertificaten kunnen halen.
 
Van werk naar werk: Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van huidige werknemers in de bouw- en technieksector op de arbeidsmarkt. De partners werken gezamenlijk aan oplossingen voor problemen bij de inzet op de arbeidsmarkt voor onder andere 55+ werknemers en laagopgeleide jongeren zonder startkwalificatie. Bijvoorbeeld via collegiale in- en uitleen en coaching-trajecten. Daarnaast worden zij-instromers uit bijvoorbeeld de financiële sector omgeschoold naar bouw en techniek.
 
Wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving, Bas Kurvers: “Met dit Leerwerkakkoord kunnen we meer jonge mensen en Rotterdammers zonder baan opleiden om de vele vacatures in bouw en techniek te vullen. In onze stad hebben we veel handen extra nodig voor het versnellen van de bouwproductie. Tot 2040 komen er minimaal 50.000 nieuwe woningen bij.’’
 
Samenwerking
De partners in het Leerwerkakkoord Bouw & Techniek zijn: Endenburg Elektrotechniek, Meerbouw Rotterdam, ERA Contour/TBI, Breman, Willems Vastgoedonderhoud, G&S Vastgoed, Bresser Groep, Croonwolter&dros/TBI, Maasmond, Dura Vermeer, BAM Wonen, IBB Kondor/Volker Wessels, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Techniek College Rotterdam, Rijnmond Bouw, Stichting Haagbouw, Bouwpower/VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam.