photo2

Leerwerkakkoord Energietransitie

De partners van het deel-leerwerkakkoord Energietransitie hebben een duidelijk doel voor ogen. Namelijk de kansen op werkgelegenheid binnen de energietransitie verzilveren en de stad verzekeren van goed personeel voor de gebouwde omgeving. Om dit doel te bereiken hebben de partners concrete afspraken vastgelegd in het akkoord.

Eén van de afspraken is meer jongeren op vmbo- en mbo-niveau voorlichten en opleiden in de bouw-, infra- of energiesector. Een andere afspraak is om meer omscholing voor werknemers te organiseren en om inloopruimtes te creëren waar werkzoekenden enthousiast gemaakt worden voor een baan in het deel-leerwerkakkoord. Ook start er een pilot waarbij een werknemer met een betalingsachterstand, die een half jaar in dienst is, een (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgt. De leidraad van de afspraken is ruimte maken voor flexibele opleidingen die goed aansluiten op de praktijk.

Video afspelen