Hybride Techniekopleider

De technische sectoren zijn op zoek naar vakmensen met een technische opleiding (drempelloze instroom, geen mbo 4 diploma vereist) en werkervaring met een hbo werk- en denkniveau én vooral passie voor het mooie techniek-vak.

Vanuit het project ‘Hybride Techniek Opleider’ worden vakmensen uit de techniek opgeleid om in deeltijd les te geven in het vmbo of het mbo. Ruim 70 mensen in de regio Zuid-Holland deden al mee aan dit project. Het traject heeft inmiddels een landelijke dekking. We starten twee keer per jaar met een nieuwe groep. De eerstvolgende groep start in september/oktober 2022.

Heb je tips voor mogelijke kandidaten voor dit traject? Neem dan contact op met de projectleider voor Zuid-Holland, Rian van Noord rianvannoord@live.nl. Bekijk dit inspirerende filmpje: Word hybride docent: combineer je vak met parttime docentschap.

Health Innovation School: de zorg van morgen begint vandaag

Zo’n 50 innovatiemanagers deden mee aan de Rotterdamse editie van de Health Innovation School (HIS). Tijdens de HIS Rotterdam leerden zij innoveren en impact te maken met zorginnovaties, de toekomst van de gezondheidzorg. Inmiddels is de HIS afgerond en zijn van de 10 problemen oplossingsrichtingen geformuleerd. De deelnemers nemen alle opgedane kennis en ervaringen mee naar hun (zorg)organisaties om daar innovatie te bewerkstelligen.
 
Bureau deRotterdamseZorg is een van de organisatoren van de Health Innovation School (HIS). Innovatie speelt immers een grote rol bij het behalen van onze ambitie een gezond zorglandschap met voldoende capabel zorgpersoneel. Er zijn veel ontwikkelingen en er is veel technologie beschikbaar die bij kunnen dragen aan verbetering en innovatie van zorg. Hiervoor is het van belang dat zorgmedewerkers en studenten nu, straks en later beschikken over de juiste skills. Passend bij de actielijn van werk-naar-werk is een programmatische aanpak opgezet om hen voor te bereiden op de toekomst. Zorgmedewerkers en studenten passend dit direct in de praktijk toe met de HIS een van de projecten onder deze actielijn.
 
In deze video hoor je hoe de deelnemers deze Rotterdamse editie van de HIS hebben ervaren, waarom de gemeente Rotterdam dit heeft gestimuleerd en vertelt Jacqueline Stuurstraat (directeur van deRotterdamseZorg) waarom het belangrijk is om met innovatie aan de slag te gaan in de zorg.

Iedereen blijft altijd leren

Schrijf je in voor de kennissessie op 3 juni!
 

In september 2020 is, voortvloeiend uit het Leerwerkakkoord, het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) gestart. Met input van inspirerende sprekers zijn de afgelopen periode zes online kennissessies georganiseerd. Marita Dogterom, de projectleider van het platform, licht toe.

 
We hoorden verhalen van andere regio’s, die actief bezig zijn Leven Lang Ontwikkelen te faciliteren. Nieuwe (financiële) regelingen rondom LLO en SI zijn behandeld. Daarnaast kwamen de thema’s duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, toekomstgericht beroepsonderwijs en de gevolgen van schuldenproblematiek en verminderde taalvaardigheid in de verschillende kennissessies aan de orde. Een aantal lessons learned en best practices van deze kennissessies hieronder op een rijtje.
 
Samenwerking loont
Samenwerking tussen partijen loont; dit blijkt uit voorbeelden elders in het land, zoals Upgrade jezelf. Samenwerking tussen werkgevers en opleiders leidt tot verbetering, in dit geval van het scholingsaanbod voor organisaties en hun medewerkers. Werkgevers en opleiders onderzoeken welke ontwikkelingen er zijn in de branche (denk aan digitalisering, robotisering, verduurzaming) en ontwikkelen hiervoor scholing op maat. Deze moderne, innovatieve opleidingsmethoden worden in samenspraak ontwikkeld.
 
Gezond, enthousiast en flexibel door de loopbaan
Om met plezier te kunnen (blijven) werken, is het belangrijk aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. De medewerkers hebben hierin zelf de verantwoordelijkheid. Werkgevers hebben een rol om hun medewerkers te stimuleren om na te denken over het werk nu en in de toekomst en wat er nodig is om gezond met pensioen te gaan. Organisaties kunnen ook inzetten op sociale innovatie. Denk aan flexibel organiseren en slimmer werken. De productiviteit en omzet groeien en medewerkers worden meer tevreden en enthousiaster. De Sociale Innovatie Academie ontwikkelt met het LWA leergangen, om in de diverse sectoren een actieve basis op de werkvloer te krijgen voor sociale innovatie.
 
Steun medewerkers persoonlijk en professioneel ontwikkelen
Medewerkers kunnen door schuldenproblematiek en verminderde taalvaardigheid in de professionele ontwikkeling belemmerd worden. Het kost immers veel energie, omdat het stress en onzekerheid oplevert. Werkgevers wordt geadviseerd een actieve rol op te pakken, door bij signalen in gesprek te gaan en door de betrokken medewerkers te informeren over de aanbieders van gratis taalcursussen en de ondersteuning door onder meer de gemeente Rotterdam bij schuldenproblematiek.
 
Blijf deelnemen aan de kennissessies.
We hopen je als lezer te hebben geprikkeld om deel te (blijven) nemen aan deze sessies.
De volgende digitale kennissessie vindt plaats op 3 juni, van 14.00 – 16.00 uur. Het thema is arbeidsmobiliteit, toegespitst op de regio. Een actueel onderwerp in deze crisistijd.
 
Aanmelden voor de komende sessies kan eenvoudig via de volgende link: leerwerkakkoord.nl
Marita Dogterom (projectleider Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie)

Stedin kan via HalloWerk meer vrouwen in de techniek aannemen

Volgens Stedin teamleider Marloes van Diffelen zijn we sociaal geprogrammeerd om te denken dat monteurs mannen zijn. “Vaak denken mensen dat het werk in de techniek zwaar is voor vrouwen en dat het continue fysieke inspanning vereist. Terwijl er in de techniek sprake is van vergrijzing en het erg moeilijk is om technisch personeel.

In de doelgroep Banenafspraak zijn er voldoende waardevolle handen te vinden die nu aan de slag kunnen bij Stedin. “Voor het leerwerktraject klas van januari wilde ik daarom een klas vol met dames. Op dit moment doen zeven dames mee aan dit leerwerktraject.

Video afspelen

Via uitzendbureaus lukte het niet om geschikte vrouwelijke deelnemers te vinden. Daarom besloot Marloes in te loggen op online matchingsplatform HalloWerk. “Ik heb gezocht naar voornamen van vrouwen en gefilterd op profielen waarbij ze aangaven dat er interesse is voor technische beroepenen de vacature van Stedin met hen gedeeld. HalloWerk leverde een match met twee kandidaten.” Zij vertellen in bijgaande video waarom werken in de techniek wèl iets voor vrouwen is.

Perspectief in de facilitaire dienstverlening voor jongeren uit Rijnmond

Jongeren uit de regio Rijnmond die anders niet zo makkelijk aan werk komen, krijgen nu tóch een kans. Via het Leerwerkakkoord smeden Facilicom en Zadkine hen tot ‘werknemers van de toekomst’. Door een gezamenlijke praktijkgerichte opleiding zijn ruim 100 studenten geslaagd en doorgestroomd.
 
Als ėėn van de grootste werkgevers van Rotterdam heeft Facilicom ook een sociale rol, omdat zij zich nauw betrokken bij de stad en bewoners voelt én nieuwe generaties kansen wil bieden. Al in 2015 is een samenwerking tussen dochteronderneming Gom en Zadkine Startcollege opgezet, door een praktijkgerichte opleiding te starten op mbo-niveau 1 (entreeopleiding). Gom kende al heel wat stageplaatsen voor een opleiding op niveau 2 en wilde bijdragen om jongeren in een kwetsbare positie vooruit te helpen. Nu, een aantal jaar later, is het initiatief uitgegroeid tot een waar succesverhaal waarbij studenten zijn geslaagd en uitstroomden naar werk of naar een volgend niveau.
 
Daarnaast werd binnen de onderwijsinstelling Zadkine al op verschillende mbo-niveaus samengewerkt met Facilicom. Door de samenwerking te intensiveren en het gezamenlijk doel vast te leggen in een LWA, is het duidelijk dat beide organisaties jongeren in regio Rijnmond praktijkgericht opleiden op alle mbo-niveaus, waardoor werknemers van de toekomst daadwerkelijk een kans krijgen!

Peter-Smit-voorwoord

Voorwoord Peter

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,
Welkom bij weer een nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord. Het is inmiddels voorjaar, maar terwijl ik dit schrijf en omkijk naar buiten lijkt het daar nog niet op. Maar betere en warmere tijden komen eraan! Ik kan niet wachten om weer eens normaal te winkelen en weer op een terras te zitten met wat lekkers voor me! Ik weet zeker dat we dat allemaal willen.
 
Inmiddels blijkt uit berichten in de media en diverse rapporten, dat we weer op eenzelfde werkgelegenheidsniveau zitten als voor corona. Veel sectoren draaien erg goed, maar er zijn ook veel ondernemers die hopen het eind van de maand te halen. Als Leerwerkakkoord werken we aan een meer duurzame arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Samen werken aan een betere werkwereld, maar aan de andere kant ook gewoon overleven. Het is allemaal erg dubbel.
 
Ik nodig jullie van harte uit eens op RijnmondInZicht te kijken waar veel data uit onze regio beschikbaar is. Het geeft een goede kijk in waar de uitdagingen zitten en hoe we er in onze regio voorstaan. Het zijn hele interessante tijden op de arbeidsmarkt. We hebben heel wat uitdagingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te verbinden.
 
We werken hard aan een betere monitoring van al onze initiatieven, deze zullen op termijn ook in RijnmondInZicht komen. Je kan dan met één druk op de knop zien waar we staan. In deze monitoring gaan we ook per cluster (samenwerkende sectoren binnen het Leerwerkakkoord) een arbeidsmarktdashboard opnemen met daarin de uitdagingen waar we samen voor staan. Dat helpt met keuzes maken en koers houden. Hoe mooi is het om dat op één plek voor iedereen beschikbaar te hebben!
 
In deze nieuwsbrief weer interessante artikelen uit de verschillende samenwerkingsverbanden. Zo is er weer een update vanuit het platform kennisdeling leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Vanuit dit platform zijn we ook hard bezig samen met MKB Rotterdam Rijnmond met de voorbereiding voor de SLIM-aanvraag (Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB) waarin we samen met verschillende MKB-ondernemers veel gaan leren waar en hoe we ontwikkeling van hun medewerkers kunnen stimuleren.
 
Daarnaast een mooi artikel over hybride techniekopleiders. Een goed voorbeeld hoe onderwijs en arbeidsmarkt beter verbonden worden. Ook krijgen we een kijkje in de keuken van de innovatie binnen de zorg. Er is meer en meer een belangrijke rol weggelegd voor technologie en dat vraagt nogal wat van de medewerkers en studenten om daar ook mee te kunnen werken. Als laatste artikel een kijkje in de keuken van de opleiding tot leidinggevende in de schoonmaak. Goed om te zien hoe samengewerkt wordt aan verbetering van deze opleiding.
 
Over samenwerkingsverbanden en opleiding gesproken. Stedin is in januari een klas begonnen met zeven vrouwen die allemaal een opleidingstraject volgen tot assistent monteur volgen. Tweetal kandidaten zijn gevonden via online matchingsplatform HalloWerk. LWA ging op bezoek bij Stedin om de kandidaten te spreken over hun leertraject.
 
Ik sluit graag af met mooie woorden van Bibian Mentel, een heldin van velen van ons. “Ga iets met je leven doen wat je echt leuk vindt. Verzamel herinneringen i.p.v. bezittingen en wees een beetje lief voor elkaar.” Laten we elkaar blijven helpen met het mooier maken van onze arbeidsmarkt, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
 
Groet,
Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord