Kennis delen om fris en fruitig te blijven

Marita Dogterom, projectleider Platform Kennisdeling
Loopbaanadvisering, her-, om- en bijscholing. Het zijn belangrijke onderwerpen voor werkgevers en werknemers in deze crisisperiode. En sowieso in een tijd waarin de arbeidsmarkt sterk in ontwikkeling is. Vooral werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen daarbij hulp gebruiken. Sinds kort is er in deze regio een platform dat de kennis en kunde over dit soort onderwerpen beter met elkaar wil delen. 
Het nieuwe initiatief heeft een lange naam: Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Projectleider Marita Dogterom kort het daarom vaak af tot de naam ‘Platform Kennisdeling’. Het is onderdeel van het Leerwerkakkoord. Eind september ging het platform van start met een digitale bijeenkomst. Zo’n 50 deelnemers namen eraan deel; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Ze spraken vooral over de nieuwe initiatieven die er zijn op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen en sociale innovatie’. Welke projecten werken goed en verdienen het om breed gedeeld te worden?
Midden- en kleinbedrijf
Het platform houdt zich vooral bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen de categorie ‘van werk naar werk’. Denk daarbij aan hoe je werknemers in ‘krimpberoepen of krimpsectoren’ de stap kan laten maken naar beroepen of sectoren waarin veel vraag is naar werknemers. Of hoe werknemers zich bewust worden van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om in de toekomst het werk te kunnen blijven doen. Hoe kunnen werkgevers hun personeel daarbij helpen? En op welke regelingen of fondsen kunnen ze daarvoor een beroep doen? Dogterom: ‘Het platform richt zich op alle ondernemers en werkgevers, maar we hebben aparte aandacht voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Veel van hen laten zich niet of weinig adviseren over bijvoorbeeld mogelijkheden voor bijscholing van zichzelf of hun medewerkers.’
Tot eind dit jaar zijn er nog twee digitale ‘kennissessies’ en ‘werksessies’ https://www.leerwerkakkoord.nl/kennis-sessies/ waar belangstellenden aan mee kunnen doen. Doel is om de deelnemers in twee uur tijd op de hoogte te brengen van interessante actuele ontwikkelingen op het gebied van leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Onderwerpen die op de planning staan zijn onder andere ‘Loopbaanoriëntatie en scholing’ (5 november) en ‘Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’ (3 december).
Eén diploma is niet genoeg 
Dogterom: ‘Er zijn al heel veel goede initiatieven om de kwaliteit en de weerbaarheid van de beroepsbevolking te vergroten. Dat heeft de startbijeenkomst van het platform ons duidelijk gemaakt. Het is goed dat we deze kennis meer met elkaar delen. Werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen moeten fris en fruitig blijven. Zo moeten ze goed blijven inspelen op de kansen die technische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering bieden. Werknemers kunnen niet volstaan met één diploma. Met het platform bouwen we voort op dat besef.’

De rode loper benadering van HalloWerk

LWA-partners krijgen een warm welkom bij HalloWerk met de “rode loper benadering”. Deze plus-dienstverlening is gericht op het uitgebreid informeren van de partners en het snel succesvol maken van het platform HalloWerk binnen de LWA. Dit met als doel: duurzame uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering en duurzame inzetbaarheid van nieuwe medewerkers voor werkgevers.
HalloWerk is het matchingsplatform van de gemeente Rotterdam (in samenwerking met de gemeente Den Haag en Amsterdam), dat werkzoekenden van gemeenten en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld. HalloWerk zet de “rode loper benadering” in voor het aanhaken van LWA-partners in HalloWerk. Het doel van deze aanpak is werkgevers informeren hoe zij een account kunnen aanmaken en aan de slag kunnen gaan met HalloWerk. Daarnaast worden de werkgevers gekoppeld aan een dedicated accountmanager van HalloWerk. 
Verder bestaat de rode loper benadering ook uit het leveren van maatwerk aan individuele werkgevers. Alle partners/werkgevers in het LWA krijgen de mogelijkheid tot een persoonlijk HalloWerk-account. Na inventarisatie van de behoefte bij de werkgever wordt door een dedicated HalloWerk-accountmanager, in afstemming met de werkgever de invulling van de samenwerking afgestemd, geïmplementeerd en geëvalueerd.
Afhankelijk van de grootte van de werkgever en diens vacature vraag, is het ook mogelijk om een in-company HalloWerk-accountmanager voor bijvoorbeeld een dagdeel binnen een organisatie structureel in te zetten op werving en selectie van werkzoekenden op vacatures. Op deze manier kan HalloWerk de werkgevers ontzorgen. 
HalloWerk bewezen succesvol: 1000 HalloMatches! 
HalloWerk Rotterdam heeft begin oktober een prachtig resultaat behaald. Er zijn inmiddels meer dan 1000 HalloMatches gemaakt. Dit betekent dat er meer dan 1000 werkzoekenden succesvol gekoppeld zijn aan een werkgever. De collega’s van HalloWerk zijn trots op dit mooie resultaat en om deze prestatie te vieren, zijn de collega’s van HalloWerk aan de voordeur verrast met een heerlijk HalloWerk gebakje!

Experiences LWA matchen op competenties

Foto: Gerhard van Roon
In samenwerking met het Leerwerkloket Rijnmond worden vanuit diverse Leerwerkakkoorden dit najaar Experiences georganiseerd. Via de Experiences vinden de werkgeverpartners van de Leerwerkakkoorden enthousiaste nieuwe werknemers voor openstaande vacatures en vinden werkzoekenden een kans om een switch naar een andere sector te maken. 
Deze Experiences zijn opgezet naar voorbeeld van de eerdere bootcamps voor het Leerwerkakkoord Haven. Zo’n 68 kandidaten hebben tijdens deze ‘Havenexperience’ kennis gemaakt met acht bedrijven en kansrijke beroepen in de haven. Daarvan zijn 47 jongeren met een opleiding gestart om vervolgens stage te gaan lopen bij de diverse bedrijven.
 Het succes van de werkwijze van deze bootcamp, onder de nieuwe naam Experience, willen we graag herhalen met de partners van de Leerwerkakkoorden in de andere kansrijke sectoren. We weten allemaal hoe moeilijk het is om nieuwe medewerkers aan te trekken. Met behulp van de Experience worden mensen die op basis van alleen een CV niet door de selectie zouden komen, opeens interessante en goede medewerkers. Tijdens de Experience worden ze gematcht op competenties en motivatie. En dankzij een kortdurende opleiding die de kandidaten volgen tijdens het traject, worden zij versneld klaargestoomd tot geschikte nieuwe medewerkers. 
Dit najaar staan er twee Experiences gepland, voor de Haven en de Bouw. Bij deze Experiences wordt uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen vanuit het RIVM en de gemeente Rotterdam. Voor deze Experiences in de bouw worden kandidaten uitgenodigd uit alle drie de pijlers van het LWA (van school naar werk, van werk naar werk en weer aan het werk). Dit betekent dat tijdens de Experience werkgevers kennis kunnen maken met jongeren en met baanveranderaars, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die al wat langer werkloos zijn. Voor de haven is de Experience dit najaar gericht op jongeren (18 tot 27 jaar) die nog op school zitten en jongeren zonder werk. 
 

Voorwoord Peter Smit

Peter Smit, Programmamanager LWA
Welkom bij de derde nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord. Inmiddels zitten we hier in Nederland in een tweede gedeeltelijke lockdown en dit voelt voor veel ondernemers en werknemers als een totale lockdown. Het zal afwachten zijn wat de impact is maar die zal zeker groot zijn. Aan de andere kant zie ik ook tekenen van herstel in bijvoorbeeld de uitzendmarkt, waar veel mensen weer een nieuwe baan vinden. 
Thuiswerken gaat mij beter af dan in de eerste lockdown. Het valt mij op dat veel zaken gewoon doorgaan en ik heb toch een balans gevonden door niet veel te videovergaderingen via MS Teams, Zoom of Skype en vaker gewoon ouderwets te bellen en ’s morgens en ’s middags een rondje buiten te lopen. En gelukkig blijven de sportscholen nog open! Nooit gedacht dat ik de sportschool zou ervaren als een aangenaam uitje.
De afgelopen maanden zijn veel lopende projecten opgepakt en hebben we nieuwe initiatieven in gang gezet. Toch blijft het lastig om creatief om te gaan met alle coronamaatregelen. Zo kunnen we nog geen grote live events organiseren, denk aan de Experiences, die we willen organiseren voor de sectoren waar veel kansen liggen. Het is daarom mooi om te zien dat we een team van partners hebben die zich samen sterk maken voor de Leerwerkakkoorden en eraan blijven trekken, ondanks dat het met vallen en opstaan gaat. Het is dubbel dat we al bezig zijn met het jaarplan 2021, terwijl voor mijn gevoel het jaar 2020 nog ‘lang’ niet voorbij is. Er is nog zoveel te doen! 
We zijn gestart met ons platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Inmiddels zijn er na de startbijeenkomst eind september al een kennissessie en een werksessie geweest, die erg positief zijn ontvangen. Onze projectleider Marita Dogterom doet daar goed werk en verbindt niet alleen de partners maar ook externe partijen door het delen van kennis en ervaringen. Zij wordt verderop in deze nieuwsbrief geïnterviewd. Deze maand is Renée Rotmans, werkzaam bij het Havenbedrijf en onderdeel van de denktank van het platform kennisdeling, zelfs gepromoveerd met een duidelijke boodschap: sociale innovatie is net zo belangrijk als technologische innovatie. Nogmaals gefeliciteerd Renée!
Niet alleen op de arbeidsmarkt vallen er harde klappen; ook veel leerlingen hebben grote moeite een stageplek of leer/werkbaan te vinden. Iedereen snapt dat het lastiger is een leerling in deze tijd te begeleiden en te zorgen voor een goede plek. Alleen kan het niet zo zijn dat we dan maar niets doen. Daarom slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheid de handen ineen om de leerlingen te ondersteunen.
Inmiddels is de gemeente Rotterdam ook het Scholingsfonds gestart. De scholingsvouchers zijn in de eerste fase tot eind dit jaar bedoeld voor: jongeren die in 2020 een mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn; mensen met een bijstandsuitkering; en mensen van wie de WW binnen drie maanden afloopt. Voorwaarden voor de scholingsvoucher zijn dat de aanvrager in Rotterdam woont, niet meer leerplichtig is; graag wil werken en bijleren, en zijn kansen op langdurig betaald werk wil vergroten. 
Vanaf begin volgend jaar kunnen ook mensen die wonen in Rotterdam, werk hebben en zich willen ontwikkelen gebruik maken van dit fonds.
Naast het Scholingsfonds komt er van het Rijk op korte termijn meer geld vrij voor om- en bijscholing, jeugdwerkgelegenheid en praktijkonderwijs. Dit in het kader van het steun- en herstelpakket. De plannen worden ondertussen gemaakt hoe dit in de regio Rijnmond ingezet kan worden.
Veel leesplezier, let op elkaar en blijf gezond!
Groet, Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord