Portrait of smiling nurse sitting with doctor in hospital

Rotterdamse zorg

We hebben tevreden en goed toegerust medewerkers nodig in de zorg en welzijn. Nu, straks en later om burgers van zorg te kunnen blijven voorzien wanneer dat echt nodig is. In Rotterdam Rijnmond werken we daarom samen met onderwijs, zorg en de gemeente aan het oplossen van de tekorten. Dat noemen we hier RAAT + DAAD. Het onderwijs, de zorg en welzijnsinstellingen zijn verenigd in werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. In het LWA Zorg wordt samengewerkt met deRotterdamseZorg. In 2021 willen we van resultaat naar impact. Lees ons jaarplan welke stappen we nemen om de zorg in onze regio sterk te maken. Dit jaarplan plan vind je op onze website (www.derotterdamsezorg.nl) Het Leer Werk Akkoord is een versnelling op dit jaarplan.
Zorg en welzijn: geleerde lessen uit de coronacrisis
De Rijksoverheid heeft een Actieprogramma opgesteld om de tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen: Actieprogramma Werken in de Zorg. Onderdeel van dit actieprogramma is de commissie Werken in de Zorg. Zij heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. In 2020 lag de focus op de coronacrisis en welke lessen daaruit geleerd konden worden. De commissie heeft in 2020 vier adviezen uitgebracht op de deelthema’s. Niet alleen interessant voor de zorg en welzijn, wellicht ook voor de andere sectoren/ branches om lessen uit te leren.
Actie Leer Netwerk
Het actieleernetwerk is ook een onderdeel van het actieprogramma. Ze faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk andere betrokken partijen om initiatieven te starten en om succesvolle initiatieven van anderen over te nemen. Wil je hier meer over weten of dit ook interessante initiatieven kunnen zijn voor jouw sector/ branche? Kijk op: https://www.actieleernetwerk.nl/.
Mentale steun voor zorgprofessionals door extra coaching voor de zorg
De afgelopen tien maanden hebben meer dan tweehonderd professionals in zorg en welzijn mentale ondersteuning ontvangen. Er werd met name hulp gevraagd bij het omgaan met (angst) gevoelens en stress. De werknemers die zich dagelijks inzetten voor een ander, hebben de ruimte ervaren om hun verhaal te kunnen doen. Ondanks de goede respons is gekozen om de individuele en onafhankelijke coaching elders onder te brengen. Veel zorg- en welzijnsorganisaties pakken mentale vragen goed zelf op, waarbij ook teamcoaching steeds meer wordt ingezet. Voor individuele en onafhankelijke coaching buiten de organisatie kunnen zij vanaf nu terecht bij ‘Samen sta je sterker’. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht https://lnkd.in/gzpaW5r
Onboarding Toolbox
De uitstroom onder startende zorgprofessionals is hoog. Dat is zorgwekkend en een knelpunt in vrijwel alle zorgorganisaties. Er is een toolbox ontwikkeld boordevol praktische instrumenten die bijdragen aan een betere onboarding en zachtere landing van de startende zorgprofessional in de sector zorg en welzijn. Wil je meer weten over de toolbox voor jouw sector/ branche? Laat het ons weten. We delen onze ervaringen graag. Wellicht kunnen we bij voldoende animo een kennissessie/ werksessie met elkaar organiseren.

MKB Werkoffensief #10 Interview WerkXL-Brigitte1

Werkoffensief, Slagvaardig naar Werk! Ook in 2021!

Met het MKB-Werkoffensief zet MKB Rotterdam-Rijnmond zich samen met de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Nissewaard, actief in om MKB ondernemers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Door jobcoaching, omscholing en bijscholing een fundamenteel onderdeel te laten zijn binnen dit MKB Werkoffensief, wordt de kans op een duurzame plaatsing vergroot en wordt de mismatch op de arbeidsmarkt aangepakt.
Succesvolle aanpak
Sinds de start op 14 mei 2019 hebben zich inmiddels meer dan 50 partners aangesloten bij het MKB Werkoffensief en gaan we gestaag richting de 200 werkzoekenden die dankzij het MKB Werkoffensief een plaats hebben gevonden op de arbeidsmarkt.
Het succes van het MKB Werkoffensief ligt besloten in gekozen nauwe samenwerking tussen de (regio)gemeente(n), de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. En natuurlijk het feit dat wij echt met de MKB-ondernemers in gesprek gaan. En dat gaat verder dan het alleen in kaart brengen of het invullen van de vacatures.” aldus Peter Nagelkerke, projectleider LWA MKB , “Wat we ook willen horen is welke ondersteuning of begeleiding de ondernemer verder nodig heeft om de vacatures duurzaam in te vullen, maar ook welke groeimogelijkheden ze voor zichzelf als ondernemer zien in de regio en hoe we hen daarbij kunnen assisteren. En dit continueren we ook in 2021, want de coronacrisis en de huidige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een structurele en gecoördineerde aanpak om werkloosheid te bestrijden.”

Werk XL
Een van de aangesloten werkgevers bij het MKB Werkoffensief is Werk XL uit Rotterdam. Werk XL is de werving-, selectie- en opleidingsspecialist voor verkeer en veiligheid in Rotterdam. Van verkeersregelaars tot beveiligers. Hun doel is om zoveel mogelijk mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt. En als het nodig is, geven zij mensen ook graag een tweede kans en bieden maatwerkoplossing voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt eventueel via het invullen van SROI of de banen-afspraak. Dankzij de beste opleiders, een uitgebreid zakelijk netwerk en een eigen opleidingsruimte, kunnen zij het hele jaar door kandidaten opleiden en een arbeidscontract bieden. Werk XL is sinds juli 2019 aangesloten bij het MKB Werkoffensief en maakt daarbij gebruik van het matchingsplatform HalloWerk. Reden voor Peter Nagelkerke om weer eens langs te gaan bij Frank van Haren, directeur Werk XL, om de ervaringen tot nu toe te peilen.
Wij bemiddelen en leiden zelf werkzoekenden op voor vacatures in de regio Rijnmond. Dat doen we al ruim 15 jaar. Jaarlijks bemiddelen we 60 mensen naar werk. In dit corona jaar – waar alles even stil lag – toch ook nog 40 werkzoekenden. We hebben ons gespecialiseerd in “100% invullen van SROI” voor werkgevers in de regio. Daarnaast heb ik dit jaar ook een deelname genomen in een eigen uitzendbureau “Mijn Uitzendpartner” met een SNA erkenning. Hierdoor kunnen we werkgevers nog beter en flexibel bedienen” aldus Frank, ”De aanpak van het MKB Werkoffensief spreekt ons erg aan. Een eigen contactpersoon, korte communicatielijnen, duidelijkheid vooraf en het gebruik van het matchingsplatform HalloWerk zijn voor ons erg belangrijk geweest in onze keuze voor het MKB Werkoffensief.”
Sinds deelname aan het MKB Werkoffensief heeft Werk XL meer dan 10 kandidaten kunnen opleiden als verkeersregelaar. Voor 2021 hopelijk nog meer kandidaten omdat Werk XL ook zal uitbreiden naar andere branches en weer twee opleidingsgroepen verkeersregelaars per maand op zal leiden!
Brigitte Mers is een goed voorbeeld van iemand die de kans heeft gekregen én gegrepen om opgeleid te worden als verkeersregelaar. Werk dat ze nooit eerder had gedaan, maar uitstekend bevalt. “Leuke collega’s, afwisselend werk en zorgen dat bestuurders mijn bevelen opvolgen “ grapt de goedlachse Brigitte.
Brigitte is alleenstaande moeder en heeft lang voor haar zoontje gezorgd en vrijwilligerswerk gedaan voordat ze bij Werk XL kwam. Veertien jaar zonder betaald werk maar nu een opleiding met een baangarantie. Ze is nu al meer dan 1 jaar in dienst bij Mijn Uitzendpartner en ze gaat voorlopig niet meer weg. Elke dag gaat ze met plezier aan de slag en heeft door haar werk al heel veel plaatsen in Nederland gezien. Ze is ervan overtuigd dat veel meer vrouwen dit werk kunnen doen. Dat is ook haar drijfveer: om dit dagelijks te laten zien.
Reactie kandidaat
“Meer vrouwen kunnen dit werk ook!”
Brigitte haar ambitie is om nog verder te groeien en meer certificaten te halen om nog beter in haar werk te worden. Gelukkig kan dat bij Mijn Uitzendpartner / Werk XL. “Ze helpen mij ook met van alles. Bij mijn schulden of als ik even krap zit. Dat is fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat.”
Meer weten over Werk XL? Neem dan contact op met Frank van Haren van Werk XL op 010 420 66 22 of via fvh@werkxl.nl
Ook geïnteresseerd in het MKB Werkoffensief en HalloWerk? Neem gerust contact met ons op! Kijk voor meer informatie op mkbwerkoffensief.nl en hallo-werk.nl

Peter-Smit-voorwoord

Voorwoord Peter Smit

Welkom bij de 1e post van het Leerwerkakkoord in 2021. Vorige week was de wereld nog mooi wit. Een welkome afwisseling in deze coronatijd mag ik wel zeggen. Alhoewel ik erg van sneeuw houd, ben ik ook blij dat het voorjaar zich nu aankondigt. 
Ook in deze post weer mooie verhalen waar we mee bezig zijn. Jammer genoeg is er in de post altijd te weinig plek om te laten zien wat we allemaal doen. Ons jaarplan laat een grote diversiteit aan projecten en acties zien en we willen jullie meer meenemen in de voortgang van een aantal mooie samenwerkingsverbanden. We werken daarom aan een betere communicatie naar de partners en andere geïnteresseerden. Het blijft belangrijk dat we blijven delen waarom we dit doen en andere organisaties en mensen inspireren.
Laatst was ik bij weer een bijeenkomst van ons platform kennisdeling LLO en SI (Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie) vanuit de studio bij Watertalent in Spijkenisse. Mooi om te zien hoe we werken aan verdere professionalisering van onze kennisdeling. Deze opzet is erg bevallen en we gaan hier meer mee doen. De eerstvolgende kennis sessie staat gepland op donderdag 4 maart van 14 tot 16 uur en heeft als thema de inzet van sociaal maatschappelijke instrumenten: ”Als persoonlijke problematiek professionele ontwikkeling in de weg staat”. Reserveer dit alvast in je agenda en meld je aan via Kennis-Sessies.
Er wordt ook hard gewerkt aan een betere monitoring van de voortgang van alle acties. De monitoring zal voortaan in drie delen zijn, met een sectoraal arbeidsmarktdashboard en een kwalitatieve en kwantitatieve rapportage van de stand van zaken van alle acties binnen de verschillende clusters. Zo hebben we met z’n allen meer beeld en geluid hoe we ervoor staan en wat we leren.
We hebben vanaf dit jaar een kleinere stuurgroep van zes leden met een goede vertegenwoordiging van ondernemers, onderwijs en overheid. Daarnaast zijn alle partnergroepen bemenst en hebben we ook per (clustering van de) deel LWA de governance op orde voor een betere sturing op alle activiteiten. We werken nog aan het inrichten van een expertplatform voor een betere verbinding tussen alle deelnemende partijen en de thema’s van het Leerwerkakkoord.
Veel leesplezier maar vooral veel succes en plezier in de samenwerking die we hebben. Op naar een meer duurzame arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Corona zorgt voor veel arbeidsmarkthobbels, maar de kansen zijn er ook! Laten we ons daar vol voor blijven inzetten.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
Groet,
Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord