stc praktijk havenoperaties 1

‘Gouwe en trouwe handen zijn altijd nodig in de haven’

Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) is één van de partners van het Leerwerkakkoord Haven. Met hun mbo 1 opleiding ‘Entree tot de haven’ leiden ze jongeren zonder startkwalificatie op voor een baan in de haven of de logistiek. Maar ze kunnen natuurlijk ook doorstromen naar een vervolgopleiding.
De meeste jongens en meiden die aan de opleiding ‘Entree tot de haven’ beginnen, hebben om allerlei redenen nog geen diploma behaald. De één moet zorgtaken van de ouders overnemen en bij de ander spelen er financiële- of leerproblemen. ‘Deze jongeren hebben geen optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten of de hun geboden kansen’, legt STC-directeur Begeleiding Manon Olde Monnikhof uit. ‘Wij zien dat het meestal hele praktische jongeren zijn, die graag iets met hun handen doen, maar die niet drie uur lang naar een docent kunnen luisteren. Hier kunnen ze leren door te doen. Veel studenten kiezen specifiek voor deze opleiding omdat ze trots zijn op de Rotterdamse haven. Ze weten vaak niet eens wat ze er precies willen doen, maar ze kennen het beeld van de grote containerschepen, overslagterminals, sjorders en laders en vinden het supercool om daar aan de slag te gaan.’
Handjes nodig
Met een diploma op zak hebben de jongeren als assistent logistiek medewerkers letterlijk entree tot de haven. Ze kunnen er bijvoorbeeld laden en lossen op de heftruck, orders verzendklaar maken of de werkvloer opruimen. Klussen waarbij ze dus hun handen laten wapperen en die, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet door robots worden overgenomen. ‘Gouwe en trouwe handen zijn altijd nodig in de haven’, aldus Manon. ‘Er blijven altijd handelingen waar robots niet geschikt voor zijn. En er zijn ook altijd mensenhanden nodig om de robots te onderhouden. We zien overigens dat meer dan 80 procent hierna nog kiest voor een mbo 2 opleiding.’
Corona
Vanwege corona hebben veel havenbedrijven hun werkprocessen aangepast. Dat heeft ook gevolgen voor de stages en leerwerkplekken van de studenten. Opeens is het veel lastiger om iets te vinden. Het STC is zich bewust van dit probleem. ‘Zo’n stageplaats is essentieel voor onze studenten’, benadrukt Manon. ‘Natuurlijk begrijpen we ook dat het voor bedrijven in deze tijd wat ingewikkelder is om te werken met studenten die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. We zijn deze opleiding nog volop aan het ontwikkelen en corona gooit daar een flinke schep complicaties bij. Daarom blijven we hierover ook in gesprek met bedrijven en de mensen van het Leerwerkakkoord.’
Stapje extra
Manon is ervan overtuigd dat bedrijven die willen investeren in de werkrelatie met deze studenten er hardwerkende, trotse en loyale werknemers voor terugkrijgen. ‘Maar om als werkgever dat stapje extra te kunnen doen, moet je wel goed geïnformeerd worden over de problemen van een student. Daar stoppen we samen met onze docenten en werkbegeleiders dan ook veel energie in. Want uiteindelijk is het streven voor al onze studenten natuurlijk een duurzame loopbaan.’ 

Interview_-Ger-Wolfs_portretfoto-thumbnail

Nieuwe energie voor de bouw succesvol

Ger Wolfs (Techniek College Rotterdam) helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de bouw en techniek in combinatie met een opleiding. ‘Het geeft een kick te zien dat het lukt.’ Het project ‘Nieuwe energie voor de bouw’ is succesvol, met een flink hoger resultaat dan gepland.
‘Er is een schreeuwend tekort aan mensen in de bouw en techniek én we willen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen,’ aldus Ger Wolfs. Het Techniek College Rotterdam, de Rabobank, Woonstad en gemeente Rotterdam sloten in september 2019 een overeenkomst af. Dit project is onderdeel van het LWA Bouw en Techniek en slaan twee vliegen in één klap. 
53 jongeren
Het doel: minimaal 40 jongeren begeleiden naar werk en als het lukt in combinatie met scholing. Ger: ‘De teller staat nu op 53 jongeren, waarvan het merendeel bij een bedrijf aan het werk is én bij het Techniek College Rotterdam een bijpassende opleiding volgt.’ De bijvangst is dat 10 jongeren voltijd terug naar school en 2 jongeren voltijd aan het werk zijn. 
Tomeloze energie
Met ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs weet Ger precies welke paden de jongeren kunnen bewandelen. Behalve veel kennis en een groot netwerk beschikt hij over tomeloze energie. Aan het begin van het project vroeg hij zich alleen af: Waar haal ik de jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt vandaan? ‘Dat bleek bij het Jongerenloket te zijn, waar de mensen me ongelofelijk hebben gesteund.’
VertrouwenBedrijven van het eerste uur die jongeren aan het werk zetten, zijn Willems VGO en Breman woningonderhoud; anderen volgden. Ger blijft zich inzetten om meer bedrijven te betrekken. De coronacrisis leek niet voor problemen te zorgen, maar het plaatsen van jongeren gaat inmiddels wel iets moeilijker. ‘Dat is vooral het geval als een bedrijf mij nog niet goed kent. Daarom steek ik tijd in het opbouwen van een band en vertrouwen.’
Onderliggende problemenSinds augustus 2020 heeft Ger er een collega (Patty de Vries) bij die kennis en ervaring heeft in de zorgstructuur. ‘We doen alles 100% samen, zij ziet beter wat onderliggende problemen zijn waar de jongeren mee te maken hebben. Zij kent de wegen om hen daarbij te helpen. Zoals het zorgen voor hun kinderen tot een dak boven hun hoofd en het omgaan met schulden.’
VervolgGer wil in 2021 graag door met Nieuwe energie voor de bouw. Het is nog wel een uitdaging om de financiën rond te krijgen, maar hij heeft het volste vertrouwen dat het gaat lukken. 
Bedrijven waar jongeren vanuit Nieuwe Energie aan het werk zijn of binnenkort aan het werk gaan: Willems VGO, Breman woningonderhoud, Beers elektrotechniek, Mudde bouw, BAM, Haagbouw, Techniek Nederland, Woonbron, Croon Wolter & Dros, Schildersvakschool, Profeperty, Haagbouw en Rijnmondbouw.

LWL Loopbaan-centrum

“Never waste a good crisis”

De quote ‘Never Waste a Good Crisis’ van Winston Churchill heeft al velen geïnspireerd om in kansen en mogelijkheden te denken in zware tijden. Tijdens een crisis worden wij R-mensen extra vindingrijk en zien we kansen die we anders misschien hadden gemist. Zo ook bij het Leerwerkloket Rijnmond.
Leren en ontwikkelen worden als gevolg van de coronacrisis nog belangrijker en daar mogen wij een mooie rol in spelen. In een sneltreinvaart heeft het Leerwerkloket de diensten en instrumenten ontwikkeld naar online varianten en zijn we meer de samenwerking op gaan zoeken met partners in het onderwijs en binnen de private en publieke sector.
Vanuit de gemeente Rotterdam worden kansen extra gestimuleerd. Zo is in september de kick-off geweest van de Rotterdamse scholingsvoucher. Een subsidieregeling waarbij Rotterdammers in de bijstand of laatste fase van de WW (Werkloosheidswet) en in de max WW, de PW en mbo’ers, die dit jaar een diploma hebben behaald in een door corona getroffen sector, worden gestimuleerd om zich te laten om- of bijscholen en zo meer kans hebben op betaald werk. In drie maanden tijd heeft de gemeente in samenwerking met het Leerwerkloket Rijnmond de organisatie opgezet en zijn we klaar voor de verlenging en uitbreiding van de subsidieregeling in 2021. 
In de ontwikkeling van onze overige diensten en instrumenten heeft het Leerwerkloket ook niet stil gezeten tijdens de coronacrisis. Onze seminars zijn webinars geworden, de bekende experiences komen begin 2021 in combinatie van online en offline en we zijn betrokken bij het opzetten van een online beursmet interactieve exposanten.
Met ons online ontwikkelplatform ‘Mijn Leerwerkloket’ hebben we ook flinke stappen gemaakt. Hierin kan de kandidaat op basis van het invullen van een profiel en de aanvulling vanuit een aantal testen een ‘Skillpas’ samenstellen. Dit is een overzichtelijk profiel waarmee elke werknemer, student of werkzoekende zijn/haar talenten en vaardigheden kan ontdekken en bijhouden. 
Op basis van de ‘Skillpas’ kan met de beroepenmatch-technologie ook een vertaalslag gemaakt worden naar wat de ‘Skillgap’ is, als iemand wil overstappen naar een andere branche of vakgebied. Vanuit deze Skillgap wil Leren en Werken Rijnmond in de toekomst direct het aanbod van passende opleidingen inzichtelijk maken, die weer met een scholingsvoucher bekostigd kan worden. Kortom; we bruisen van inspiratie en staan open voor alle mooie kansen!

Jij bent nu nodig!: extra handen voor de zorg

In deze coronacrisis wordt een groot beroep gedaan op de zorg. Mensen – bij voorkeur met zorgdiploma – worden via Extra handen voor de zorg opgeroepen een bijdrage te leveren. Met de tweede golf neemt de druk op de zorg opnieuw toe. Daarom heeft deRotterdamseZorg – partner in het LWA Zorg – in samenwerking ROAZ en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 november de campagne www.jijbentnunodig.nl gelanceerd. 
Werkgevers in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen het verschil maken door medewerkers met een professionele zorgachtergrond de ruimte te geven om te gaan helpen in de zorg. Bekijk hier de campagnevideo met medewerking van onder meer burgemeester Aboutaleb, Diederik Gommers en Ernst Kuipers hoe u als werkgever een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. 
De tweede coronagolf komt keihard aan bij de zorgorganisaties in onze regio. Ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen de zorg nauwelijks aan. Reguliere behandelingen worden uitgesteld en het personeel in alle zorgsectoren draait overuren, terwijl ze nog maar net bekomen zijn van de eerste golf. Er is met name een tekort gediplomeerd zorgpersoneel in de ziekenhuizen en ouderenzorg. Met extra hulp houden we de zorg overeind en kan iedereen de zorg krijgen die nodig is. 
Onder het motto ‘duty calls!’ worden werkgevers opgeroepen personeel – met een zorgachtergrond – uit te lenen om ze tijdelijk bij te laten springen daar waar het ’t hardst nodig is: bij een zorgorganisatie zoals een verpleeg- of verzorgings- of ziekenhuis. Aan medewerkers met diploma’s verpleegkunde of verzorging is de grootste behoefte. Inmiddels werken onder anderen Zilveren Kruis, Pfizer, Feyenoord, Vopak, Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam al mee aan dit initiatief.  
De campagne Jij bent nu nodig! sluit aan op de lopende landelijke campagne ‘Extra handen voor de zorg’ waarin Nederlanders worden opgeroepen om te helpen in de zorg en is ook een regionale vertaling van de landelijke campagne Duty Calls. Het blijft nodig om nieuwe bronnen aan te boren voor de vele extra handen die nodig zijn om zorg in de regio te kunnen bieden.

Regionaal Actieplan stages en leerbanen

Samen sterk voor stages, Regionaal Actieplan Stages Rotterdam-Rijnmond

Door corona dreigt er in de regio Rotterdam-Rijnmond een enorm tekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten. Vooral in de luchtvaart, de horeca, het personenvervoer, de traditionele retail en de cultuur- en evenementenbranche is het stageprobleem urgent. Veel leerbedrijven kunnen minder of geen stageplekken bieden door sluiting, personeelsdruk en onvoldoende begeleidingstijd. Het vervullen van beroepspraktijkvorming is echter cruciaal. Studenten kunnen niet of later gediplomeerd worden als ze onvoldoende praktijkervaring opdoen terwijl bedrijven deze beginnende beroepsbeoefenaren hard nodig hebben! 
Er gebeurt al veel om dit probleem op te lossen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) monitort de (tekorten van) stageplaatsen en is een campagne gestart, SBB Helpt, voor het behoud van stages en leerbanen. Scholen zoeken creatieve oplossingen. Desondanks loopt het stagetekort in onze regio hard op, zonder extra inzet zijn er in februari 2021 meer dan 1.500 stageplekken te weinig.  
Albeda, Zadkine, SBB, werkgeversorganisaties MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW en de gemeente Rotterdam als ook het Leerwerkakkoord hebben daarom in november 2020 de handen ineengeslagen. Samen werken ze aan het Regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond om te zorgen dat alle studenten van mbo-niveau 1 tot en met 4 in februari een stageplek hebben. Dat gebeurt via drie actielijnen:
Continue monitoring tekorten en het aanbod aan stages
SBB, Albeda en Zadkine pakken gezamenlijk de regie op het ophalen en matchen van data. Tweewekelijks wordt het tekort aan stageplekken, en de oorzaken ervan, gemonitord. Deze cijfers worden vervolgens gematcht met de gegevens van nog onbenutte leerbedrijven in de regio.
Maximaal en creatief benutten van beschikbare stageplaatsen
Albeda, Zadkine en de gemeente Rotterdam – een grote werkgever in de stad en regio – zetten in op het maximaal en creatief benutten van beschikbare stages en leerbanen binnen de eigen organisaties. Bijvoorbeeld: twee studenten die één stageplek delen, het benutten van stagemogelijkheden in weekenden, avonden en vakanties.  
Gerichte werving van nieuwe stages en leerbanen
Wanneer lijn 1 en 2 onvoldoende perspectief bieden, zetten Albeda, Zadkine en SBB hun teams in om stageplekken te werven bij bedrijven die nu nog niet erkend zijn. Ook bekijken ze mogelijkheden in aanpalende sectoren onderzocht en of de student daar een deel van de werkprocessen kan uitvoeren. Als er onvoldoende alternatieven zijn, is het voor roc’s mogelijk om studenten in de begeleide onderwijstijd praktijklessen te geven. Denk aan leerwerkplaatsen, praktijkruimten en andere leer/werksituaties. 
Tegelijkertijd lanceren de werkgeversorganisaties MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW samen met SBB en de partners een gerichte campagne onder hun leden voor mbo-stages in de tekortsectoren. Ook de gemeente Rotterdam en het Leerwerkakkoord zullen de campagneacties uitzetten via hun netwerken van werkgevers in de stad. 
Samen maken we ons er hard voor dat iedere mbo-student die in februari 2021 op stage moet een plek heeft die kwalificerend is voor de opleiding. Een win-win voor studenten en bedrijven, want de Rotterdamse economie heeft het beroepsonderwijs keihard nodig om concurrerend en succesvol te blijven! 

Peter Smit voorwoord

Voorwoord Peter Smit

Beste allemaal,
Hierbij ontvangen jullie de laatste post van 2020. Sinterklaas heeft nog maar net het land verlaten en de kerstboom staat al mooi opgetuigd. Eigenlijk heb ik het gevoel dat we dit bizarre jaar net lekker zijn gestart en wil ik vol gas richting het nieuwe jaar. Tegelijkertijd zijn deze donkere dagen voor het eind van het jaar ook een mooi moment voor bezinning
Vrijdag 27 november hebben we het 7e Leerwerkakkoord (LWA) afgesloten met de sectoren Transport en Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart. Een mooi akkoord met een diversiteit aan partners en mooie ambities. Vanuit dit akkoord gaan we samenwerken in één organisatie met het LWA Haven, omdat hier veel overlap zit in projecten en aanpalende sectoren. Zo voorkomen we extra overleg en zorgen we voor een efficiëntere organisatie. Wat mij vooral opviel tijdens de tekening van dit akkoord, is dat iedereen erg positief is en dat er veel kansen liggen. Alle partners willen dat dit akkoord een groot succes wordt. Mooi om die energie, al was de ondertekening digitaal, te horen en te voelen.
We zijn nu druk bezig met het maken van een jaarplan. Het is een indrukwekkend geheel met mooie ambities voor 2021. Eigenlijk zou 2020 het oogstjaar worden met alles wat we in 2019 en begin 2020 neergezet hebben. Het liep even anders en de reden kennen we allemaal. Dat oogsten viel dus tegen, maar niettemin hebben we veel bereikt. We hebben een sterke organisatie met partners die samen vooruit willen. We hebben de organisatiestructuur kleiner en flexibeler gemaakt door meer in clustering van de deel LWA  te werken. Daarnaast hebben we binnen onze drie pijlers meer focus op centrale thema’s zoals Loopbaanorientatie en de aanpak Jeugdwerkgelegenheid en ik zie dat dat nu al zijn vruchten afwerpt. 
In deze post vinden jullie weer mooie projecten en acties waar we mee bezig zijn. Maar er is veel meer te delen. Wordt daarom lid van onze LinkedIn pagina waar alle updates geplaatst worden. Deze staan natuurlijk ook op onze website (leerwerkakkoord.nl). Volgend jaar hebben we meer oog voor kennisdeling tussen de verschillende LWA’s en alle partners en ik hoop zó dat dat ook fysiek kan ergens in het voorjaar. 
Speciale aandacht nog voor stagiaires. Veel mbo-leerlingen hebben voor het nieuwe jaar nog geen stageplaats. Ik snap dat het lastig is met alle richtlijnen en dat begeleiding extra moeilijk is, maar het mag niet gebeuren dat meer dan 2000 leerlingen uit onze regio geen praktijkervaring kunnen opdoen. Vanuit onderwijs, werkgeversvertegenwoordigers, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleidingen en Bedrijfsleven) en de gemeente Rotterdam is er nu een Regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond ontstaan. Als LWA ondersteunen we dit initiatief. Laten we hier allemaal een succes van maken!
Voor nu allemaal hele fijne feestdagen! Pas goed op elkaar en blijf gezond. Tot in het nieuwe jaar.
Groet, Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord