De nieuwe monitor van Rijnmond Werkt Door mei-juni 2020 is uit

Monitor Rijnmond Werkt Door mei-juni 2020:

De monitor van Rijnmond Werkt Door* wordt periodiek opgesteld om een beeld te geven van 1. de regionale arbeidsmarkt (trends en ontwikkelingen in de regio Rijnmond), 2. de preventie en prognoses (kansen en bedreigingen om werkloosheid te beperken bij voorkeur te voorkomen) en 3. de mobiliteit (kengetallen en resultaten). Deze monitor informeert belanghebbenden in de arbeidsmarktregio Rijnmond ter ondersteuning in deze crisis. Dit zijn naast werkgevers en samenwerkingspartners nadrukkelijk ook de potentiele nieuwe partners en ondernemers die de ondersteuning kunnen gebruiken van Rijnmond Werkt Door. Het perspectief is om regiobreed, (cross)sectoraal en op bedrijfsniveau kansen te signaleren om mensen te begeleiden ‘van werk naar werk’ en ‘weer aan het werk’. Lees er alles over in deze nieuwe monitor:

Monitor Rijnmond Werkt Door uitgave 2

* Rijnmond Werkt Door is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werkzaamheden of opdrachten meer hebben voor hun medewerkers, matcht met onderneming die juist hard mensen nodig hebben. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dit gebeurt via een netwerkstructuur, die bestaat uit het samenbrengen van signaleringen van overschot en tekort aan personeel vanuit de verschillende bronnen.