Een leven lang ontwikkelen: meer dan af en toe een cursus

Ja, een BBL-opleiding van 3 jaar past binnen een leven lang ontwikkelen. Maar die uitleg van je collega over een nieuwe machine óók. Als iets duidelijk werd tijdens het congres Leven Lang Ontwikkelen, was het dat er geen standaard aanpakken zijn. Een Leven Lang Ontwikkelen vraagt om maatwerk, om in gesprek gaan met elkaar. En dat gebeurde 3 november in De Doelen. Het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) organiseerde het congres om ondernemers en werkgevers, onderwijs en overheid uit de zogeheten ‘triple helix’ bij elkaar te brengen. Er waren diverse sprekers, er was een ‘leermarkt’ met stands van ondernemers, onderwijsorganisaties en de stichting Lezen en Schrijven. Ook waren er inspiratiesessies. Op het hoofdpodium konden de deelnemers presentaties bijwonen van professor Jan Rotmans en Verstegen Spices en Sauces.

Leven Lang Ontwikkelen: persoonlijk en professioneel

Tussen en na de programmaonderdelen konden de 137 fysieke deelnemers met elkaar in gesprek in de foyer, de 58 online deelnemers vonden elkaar in de chat. De middag werd afgetrapt door Peter Smit namens het Leerwerkakkoord en Marita Dogterom namens het platform kennisdeling LL O en SI. Zij gaven uitleg over de aanleiding van het Platform kennisdeling LLO en SI vanuit het Leerwerkakkoord en over de activiteiten die het platform organiseert, gebaseerd op drie hoofdthema’s: verbinding tussen praktijk en onderwijs, eigen regie en (arbeids)mobiliteit. Onderdeel van de activiteiten zijn kennis- en werksessies. 

 

Geen diploma’s maar een vak

Tijdens het congres gingen vertegenwoordigers vanuit de drie o’s uit de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers en werkgevers) met elkaar in discussie over de successen en knelpunten van Leven Lang Ontwikkelen. In het panel werd de ‘o’ van onderwijs vertegenwoordigd door Frits Gronsveld (STC-Group), de ‘o’ van overheid door wethouder Werk & Inkomen Richard Moti van de gemeente Rotterdam en de ‘o’ van ondernemers door Ron Kooren (namens VNO-NCW West) en Pieter van Klaveren (MKB Rotterdam-Rijnmond).

 

Maak gebruik van de chaos

Keynote-speaker professor Jan Rotmans greep de aandacht van de aanwezigen met een presentatie over de tijd waarin we volgens hem nu zitten. Een tussentijd op weg naar een samenleving 3.0 met een economie 3.0. Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. De chaos die daarbij hoort levert volgens Rotmans nieuwe kansen op om de wereld anders in te richten. Een leven lang ontwikkelen is daarbij onmisbaar. In de nieuwe economie hebben we nieuwe kennis nodig. We zoeken windmolenreparateurs en zonnepaneleninstallateurs. Rotmans ziet in de jongeren een arbeidspotentieel dat prima op te leiden is voor die nieuwe technieken. Het liefst op een campus 3.0, zoals de RDM Campus in Rotterdam, met veel leren in de praktijk. Dat leidt uiteindelijk tot een arbeidsmarkt 3.0, waar vaardigheden belangrijker zijn dan diploma’s.

 

In gesprek

De belangrijkste conclusie van het congres is dat er meer aansluiting moet komen tussen de verschillende partners van LLO. Het kennisplatform kan een deel van die aansluiting op gang helpen, door te zorgen dat alle betrokken partijen hun kennis en ervaringen kunnen delen. Ook helpt het platform de deelnemers met praktische tips en het organiseren van bijeenkomsten. Maar wat echt helpt, is elkaar opzoeken. Met die dringende oproep werd het congres afgesloten en het gesprek, bij de afsluitende netwerkborrel, voortgezet. We moeten het ongewoon gaan doen.