Experiences LWA matchen op competenties

Foto: Gerhard van Roon
In samenwerking met het Leerwerkloket Rijnmond worden vanuit diverse Leerwerkakkoorden dit najaar Experiences georganiseerd. Via de Experiences vinden de werkgeverpartners van de Leerwerkakkoorden enthousiaste nieuwe werknemers voor openstaande vacatures en vinden werkzoekenden een kans om een switch naar een andere sector te maken. 
Deze Experiences zijn opgezet naar voorbeeld van de eerdere bootcamps voor het Leerwerkakkoord Haven. Zo’n 68 kandidaten hebben tijdens deze ‘Havenexperience’ kennis gemaakt met acht bedrijven en kansrijke beroepen in de haven. Daarvan zijn 47 jongeren met een opleiding gestart om vervolgens stage te gaan lopen bij de diverse bedrijven.
 Het succes van de werkwijze van deze bootcamp, onder de nieuwe naam Experience, willen we graag herhalen met de partners van de Leerwerkakkoorden in de andere kansrijke sectoren. We weten allemaal hoe moeilijk het is om nieuwe medewerkers aan te trekken. Met behulp van de Experience worden mensen die op basis van alleen een CV niet door de selectie zouden komen, opeens interessante en goede medewerkers. Tijdens de Experience worden ze gematcht op competenties en motivatie. En dankzij een kortdurende opleiding die de kandidaten volgen tijdens het traject, worden zij versneld klaargestoomd tot geschikte nieuwe medewerkers. 
Dit najaar staan er twee Experiences gepland, voor de Haven en de Bouw. Bij deze Experiences wordt uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen vanuit het RIVM en de gemeente Rotterdam. Voor deze Experiences in de bouw worden kandidaten uitgenodigd uit alle drie de pijlers van het LWA (van school naar werk, van werk naar werk en weer aan het werk). Dit betekent dat tijdens de Experience werkgevers kennis kunnen maken met jongeren en met baanveranderaars, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die al wat langer werkloos zijn. Voor de haven is de Experience dit najaar gericht op jongeren (18 tot 27 jaar) die nog op school zitten en jongeren zonder werk.