Hallo werk

HalloWerk is het online platform dat werkgevers met vacatures en werkzoekenden bij elkaar brengt. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig (online en offline). Het unieke van dit online platform is het zoeken en vinden van duurzame matches op basis van talenten en motivatie; er wordt verder gekeken dan alleen het cv!

 

HalloWerk is ontwikkeld met partners uit de arbeidsmarkt, om bij te dragen aan meer transparantie op deze arbeidsmarkt. Ze komen daarmee tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven om de bestanden van werkzoekenden zichtbaarder te maken. Via HalloWerk komen werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact in een beschermde omgeving. HalloWerk levert als onderdeel van de plannen in Rotterdam en Den Haag een bijdrage aan de ambities van de gemeenten: ontsluiting van het bestand, het vinden van werk en uitstroom uit de uitkering. Het draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt en sluit aan bij het overheidsdoel om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

 

Meer over HalloWerk

shape_detailpage