Health Innovation School: de zorg van morgen begint vandaag

Zo’n 50 innovatiemanagers deden mee aan de Rotterdamse editie van de Health Innovation School (HIS). Tijdens de HIS Rotterdam leerden zij innoveren en impact te maken met zorginnovaties, de toekomst van de gezondheidzorg. Inmiddels is de HIS afgerond en zijn van de 10 problemen oplossingsrichtingen geformuleerd. De deelnemers nemen alle opgedane kennis en ervaringen mee naar hun (zorg)organisaties om daar innovatie te bewerkstelligen.
 
Bureau deRotterdamseZorg is een van de organisatoren van de Health Innovation School (HIS). Innovatie speelt immers een grote rol bij het behalen van onze ambitie een gezond zorglandschap met voldoende capabel zorgpersoneel. Er zijn veel ontwikkelingen en er is veel technologie beschikbaar die bij kunnen dragen aan verbetering en innovatie van zorg. Hiervoor is het van belang dat zorgmedewerkers en studenten nu, straks en later beschikken over de juiste skills. Passend bij de actielijn van werk-naar-werk is een programmatische aanpak opgezet om hen voor te bereiden op de toekomst. Zorgmedewerkers en studenten passend dit direct in de praktijk toe met de HIS een van de projecten onder deze actielijn.
 
In deze video hoor je hoe de deelnemers deze Rotterdamse editie van de HIS hebben ervaren, waarom de gemeente Rotterdam dit heeft gestimuleerd en vertelt Jacqueline Stuurstraat (directeur van deRotterdamseZorg) waarom het belangrijk is om met innovatie aan de slag te gaan in de zorg.