Iedereen blijft altijd leren

Schrijf je in voor de kennissessie op 3 juni!
 

In september 2020 is, voortvloeiend uit het Leerwerkakkoord, het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) gestart. Met input van inspirerende sprekers zijn de afgelopen periode zes online kennissessies georganiseerd. Marita Dogterom, de projectleider van het platform, licht toe.

 
We hoorden verhalen van andere regio’s, die actief bezig zijn Leven Lang Ontwikkelen te faciliteren. Nieuwe (financiële) regelingen rondom LLO en SI zijn behandeld. Daarnaast kwamen de thema’s duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, toekomstgericht beroepsonderwijs en de gevolgen van schuldenproblematiek en verminderde taalvaardigheid in de verschillende kennissessies aan de orde. Een aantal lessons learned en best practices van deze kennissessies hieronder op een rijtje.
 
Samenwerking loont
Samenwerking tussen partijen loont; dit blijkt uit voorbeelden elders in het land, zoals Upgrade jezelf. Samenwerking tussen werkgevers en opleiders leidt tot verbetering, in dit geval van het scholingsaanbod voor organisaties en hun medewerkers. Werkgevers en opleiders onderzoeken welke ontwikkelingen er zijn in de branche (denk aan digitalisering, robotisering, verduurzaming) en ontwikkelen hiervoor scholing op maat. Deze moderne, innovatieve opleidingsmethoden worden in samenspraak ontwikkeld.
 
Gezond, enthousiast en flexibel door de loopbaan
Om met plezier te kunnen (blijven) werken, is het belangrijk aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. De medewerkers hebben hierin zelf de verantwoordelijkheid. Werkgevers hebben een rol om hun medewerkers te stimuleren om na te denken over het werk nu en in de toekomst en wat er nodig is om gezond met pensioen te gaan. Organisaties kunnen ook inzetten op sociale innovatie. Denk aan flexibel organiseren en slimmer werken. De productiviteit en omzet groeien en medewerkers worden meer tevreden en enthousiaster. De Sociale Innovatie Academie ontwikkelt met het LWA leergangen, om in de diverse sectoren een actieve basis op de werkvloer te krijgen voor sociale innovatie.
 
Steun medewerkers persoonlijk en professioneel ontwikkelen
Medewerkers kunnen door schuldenproblematiek en verminderde taalvaardigheid in de professionele ontwikkeling belemmerd worden. Het kost immers veel energie, omdat het stress en onzekerheid oplevert. Werkgevers wordt geadviseerd een actieve rol op te pakken, door bij signalen in gesprek te gaan en door de betrokken medewerkers te informeren over de aanbieders van gratis taalcursussen en de ondersteuning door onder meer de gemeente Rotterdam bij schuldenproblematiek.
 
Blijf deelnemen aan de kennissessies.
We hopen je als lezer te hebben geprikkeld om deel te (blijven) nemen aan deze sessies.
De volgende digitale kennissessie vindt plaats op 3 juni, van 14.00 – 16.00 uur. Het thema is arbeidsmobiliteit, toegespitst op de regio. Een actueel onderwerp in deze crisistijd.
 
Aanmelden voor de komende sessies kan eenvoudig via de volgende link: leerwerkakkoord.nl
Marita Dogterom (projectleider Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie)