Jij bent nu nodig!: extra handen voor de zorg

In deze coronacrisis wordt een groot beroep gedaan op de zorg. Mensen – bij voorkeur met zorgdiploma – worden via Extra handen voor de zorg opgeroepen een bijdrage te leveren. Met de tweede golf neemt de druk op de zorg opnieuw toe. Daarom heeft deRotterdamseZorg – partner in het LWA Zorg – in samenwerking ROAZ en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 november de campagne www.jijbentnunodig.nl gelanceerd. 
Werkgevers in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen het verschil maken door medewerkers met een professionele zorgachtergrond de ruimte te geven om te gaan helpen in de zorg. Bekijk hier de campagnevideo met medewerking van onder meer burgemeester Aboutaleb, Diederik Gommers en Ernst Kuipers hoe u als werkgever een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. 
De tweede coronagolf komt keihard aan bij de zorgorganisaties in onze regio. Ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen de zorg nauwelijks aan. Reguliere behandelingen worden uitgesteld en het personeel in alle zorgsectoren draait overuren, terwijl ze nog maar net bekomen zijn van de eerste golf. Er is met name een tekort gediplomeerd zorgpersoneel in de ziekenhuizen en ouderenzorg. Met extra hulp houden we de zorg overeind en kan iedereen de zorg krijgen die nodig is. 
Onder het motto ‘duty calls!’ worden werkgevers opgeroepen personeel – met een zorgachtergrond – uit te lenen om ze tijdelijk bij te laten springen daar waar het ’t hardst nodig is: bij een zorgorganisatie zoals een verpleeg- of verzorgings- of ziekenhuis. Aan medewerkers met diploma’s verpleegkunde of verzorging is de grootste behoefte. Inmiddels werken onder anderen Zilveren Kruis, Pfizer, Feyenoord, Vopak, Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam al mee aan dit initiatief.  
De campagne Jij bent nu nodig! sluit aan op de lopende landelijke campagne ‘Extra handen voor de zorg’ waarin Nederlanders worden opgeroepen om te helpen in de zorg en is ook een regionale vertaling van de landelijke campagne Duty Calls. Het blijft nodig om nieuwe bronnen aan te boren voor de vele extra handen die nodig zijn om zorg in de regio te kunnen bieden.