Kennis delen om fris en fruitig te blijven

Marita Dogterom, projectleider Platform Kennisdeling
Loopbaanadvisering, her-, om- en bijscholing. Het zijn belangrijke onderwerpen voor werkgevers en werknemers in deze crisisperiode. En sowieso in een tijd waarin de arbeidsmarkt sterk in ontwikkeling is. Vooral werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen daarbij hulp gebruiken. Sinds kort is er in deze regio een platform dat de kennis en kunde over dit soort onderwerpen beter met elkaar wil delen. 
Het nieuwe initiatief heeft een lange naam: Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Projectleider Marita Dogterom kort het daarom vaak af tot de naam ‘Platform Kennisdeling’. Het is onderdeel van het Leerwerkakkoord. Eind september ging het platform van start met een digitale bijeenkomst. Zo’n 50 deelnemers namen eraan deel; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Ze spraken vooral over de nieuwe initiatieven die er zijn op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen en sociale innovatie’. Welke projecten werken goed en verdienen het om breed gedeeld te worden?
Midden- en kleinbedrijf
Het platform houdt zich vooral bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen de categorie ‘van werk naar werk’. Denk daarbij aan hoe je werknemers in ‘krimpberoepen of krimpsectoren’ de stap kan laten maken naar beroepen of sectoren waarin veel vraag is naar werknemers. Of hoe werknemers zich bewust worden van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om in de toekomst het werk te kunnen blijven doen. Hoe kunnen werkgevers hun personeel daarbij helpen? En op welke regelingen of fondsen kunnen ze daarvoor een beroep doen? Dogterom: ‘Het platform richt zich op alle ondernemers en werkgevers, maar we hebben aparte aandacht voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Veel van hen laten zich niet of weinig adviseren over bijvoorbeeld mogelijkheden voor bijscholing van zichzelf of hun medewerkers.’
Tot eind dit jaar zijn er nog twee digitale ‘kennissessies’ en ‘werksessies’ https://www.leerwerkakkoord.nl/kennis-sessies/ waar belangstellenden aan mee kunnen doen. Doel is om de deelnemers in twee uur tijd op de hoogte te brengen van interessante actuele ontwikkelingen op het gebied van leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Onderwerpen die op de planning staan zijn onder andere ‘Loopbaanoriëntatie en scholing’ (5 november) en ‘Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’ (3 december).
Eén diploma is niet genoeg 
Dogterom: ‘Er zijn al heel veel goede initiatieven om de kwaliteit en de weerbaarheid van de beroepsbevolking te vergroten. Dat heeft de startbijeenkomst van het platform ons duidelijk gemaakt. Het is goed dat we deze kennis meer met elkaar delen. Werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen moeten fris en fruitig blijven. Zo moeten ze goed blijven inspelen op de kansen die technische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering bieden. Werknemers kunnen niet volstaan met één diploma. Met het platform bouwen we voort op dat besef.’