Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Kennis sessies - schrijf je in

Samen toewerken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is op 23 september 2020 gelanceerd. Het Platform is onderdeel van het Leerwerkakkoord.

Aanleiding voor de opzet van het Platform LLO SI is de wens de kwaliteit en de weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. Er is sprake van een overgang naar een nieuwe economie, door o.a. technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. De kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s.

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond wil, vanuit het Leerwerkakkoord en de diverse deelakkoorden in kansrijke sectoren, met ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid, een regionale aanpak opzetten en een effectief arbeidsmarktbeleid realiseren, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast. We willen hierdoor taken (bij organisaties) en talenten (van mensen) te allen tijde optimaal matchen.

Met elkaar wordt gewerkt naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Dit houdt in een arbeidsmarkt met voldoende beschikbare medewerkers passend bij de vraag van werkgevers (dus met de juiste skills), een arbeidsmarkt die de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers bevordert, gericht op ontwikkelen en (blijven) leren; en een arbeidsmarkt met een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Met het Platform Kennisdeling wordt beoogd mensen en organisaties, in de regio Rotterdam-Rijnmond, beter op elkaar te laten aansluiten, door o.a. te focussen op leven lang (skills) ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Strategie

We bereiken die toekomstbestendige arbeidsmarkt door in te zetten op:

  • Een duurzame infrastructuur voor de ontwikkeling, scholing en groei van werkenden en werkzoekenden
  • Werkenden die gemakkelijk en snel kunnen overstappen van beroepen die in aantal krimpen naar beroepen die in aantallen groeien, ondersteund door passende scholing
  • Werkzoekenden die duurzaam aan het werk kunnen gaan en blijven
  • Studenten en leerlingen die toekomstbestendig worden opgeleid
  • Werkgevers die volop inzetten op Leven Lang Ontwikkelen, Sociale Innovatie en inclusiviteit.

Kennissessies en werksessies

Het Platform is gericht op kennisdeling over de thema’s Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van kennissessies en werksessies. In 2021 zijn de eerste twee kennissessies gepland en ook een werksessie. Zie hieronder. Binnenkort maken wij ook andere data bekend voor 2021.

Kennissessies

Doelgroepen kennissessies:
Ondernemers, werkgevers, opleidingen, overheid en introducés uit de regio Rotterdam-Rijnmond.

Doel van de kennissessies is om mensen te inspireren met de laatste stand van kennis m.b.t. de thema’s uit het Leerwerkakkoord en de deelakkoorden. Met name gefocust op Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Deze laatste stand van zaken komt voort uit de trajecten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, die worden uitgevoerd, uit relevante studies, rapporten e.d.

Werksessies

In de werksessie delen de deelnemers hun ideeën, inzichten en mogelijk al opgedane ervaringen met Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie; we leren van elkaar en inspireren elkaar. Experimenten worden besproken en voor eventuele “hobbels” zoeken we samen naar oplossingen.

Aanmelding kennissessies en werksessies:


  • Selecteer hieronder welke sessies u wilt bijwonen. (Meer dan 1 toegestaan).
  • Wij gebruiken je gegevens voor de organisatie van en communicatie over de sessies van het Platform Kennisdeling LLO & SI.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

februari 2021
maart 2021
Geen evenementen gevonden!