Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Kennis sessies - schrijf je in

Samen toewerken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is op 23 september 2020 gelanceerd. Het Platform is onderdeel van het Leerwerkakkoord.

Aanleiding voor de opzet van het Platform LLO SI is de wens de kwaliteit en de weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. Er is sprake van een overgang naar een nieuwe economie, door o.a. technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. De kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s.

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond wil, vanuit het Leerwerkakkoord en de diverse deelakkoorden in kansrijke sectoren, met ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid, een regionale aanpak opzetten en een effectief arbeidsmarktbeleid realiseren, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast. We willen hierdoor taken (bij organisaties) en talenten (van mensen) te allen tijde optimaal matchen.

Met elkaar wordt gewerkt naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Dit houdt in een arbeidsmarkt met voldoende beschikbare medewerkers passend bij de vraag van werkgevers (dus met de juiste skills), een arbeidsmarkt die de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers bevordert, gericht op ontwikkelen en (blijven) leren; en een arbeidsmarkt met een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Met het Platform Kennisdeling wordt beoogd mensen en organisaties, in de regio Rotterdam-Rijnmond, beter op elkaar te laten aansluiten, door o.a. te focussen op leven lang (skills) ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Strategie

We bereiken die toekomstbestendige arbeidsmarkt door in te zetten op:

  • Een duurzame infrastructuur voor de ontwikkeling, scholing en groei van werkenden en werkzoekenden
  • Werkenden die gemakkelijk en snel kunnen overstappen van beroepen die in aantal krimpen naar beroepen die in aantallen groeien, ondersteund door passende scholing
  • Werkzoekenden die duurzaam aan het werk kunnen gaan en blijven
  • Studenten en leerlingen die toekomstbestendig worden opgeleid
  • Werkgevers die volop inzetten op Leven Lang Ontwikkelen, Sociale Innovatie en inclusiviteit.

Kennissessies en werksessies

Het Platform is gericht op kennisdeling over de thema’s Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van kennissessies en werksessies. In het vierde kwartaal van 2020 wordt er nog één kennissessie georganiseerd en in 2021 is een eerste kennissessie gepland. Binnenkort maken wij de data voor de eerste werksessies van 2021 ook bekend.

Kennissessies

Doelgroepen kennissessies:
Ondernemers, werkgevers, opleidingen, overheid en introducés uit de regio Rotterdam-Rijnmond.

Doel van de kennissessies is om mensen te inspireren met de laatste stand van kennis m.b.t. de thema’s uit het Leerwerkakkoord en de deelakkoorden. Met name gefocust op Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Deze laatste stand van zaken komt voort uit de trajecten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, die worden uitgevoerd, uit relevante studies, rapporten e.d.

 

3 december 2020 van 14.00– 16.00 uur. (digitaal)

Onderwerp: Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Bekijk sessie

Hoe zorg je dat mensen nu en straks goed, gemotiveerd en gezond kunnen werken, in een baan die bij hen past, waarin hun talent tot zijn recht komt? Welke hulp hebben mensen daarbij nodig, en van wie? Vragen als deze betreffen het thema duurzame inzetbaarheid ofwel het vermogen om werk te krijgen en te houden, dankzij vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. In deze kennissessie gaat Cristel van de Ven van Factor Vijf dieper in op het waarom, wat en hoe van duurzame inzetbaarheid, inclusief de vijf factoren die duurzame inzetbaarheid bewezen versterken.

Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden laat ze zien hoe duurzame inzetbaarheid succesvol gestalte krijgt. Bovendien gaat u zelf aan de slag met een praktisch instrument (de dialoogkaart ‘in vijf stappen naar inzetbaarheid’) waarmee u het gesprek over vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen binnen uw organisatie kunt stimuleren.

 

4 februari 2021 van 14.00– 16.00 uur. (digitaal)

Onderwerp: Sociale Innovatie

Bekijk sessie

Sociale Innovatie is een van de voornaamste manieren om als bedrijf succesvol te zijn in een veranderende markt en maatschappij. Het kan bedrijven efficiënter, innovatiever en aantrekkelijker maken rondom de factor arbeid. De vraag is hoe we dit slimmer kunnen organiseren, en meer ruimte kunnen geven aan de ontwikkeling, wend- en weerbaarheid van de werknemer. Door hierover met andere partijen te spreken en informatie te geven die onderbouwd is door onderzoek, zorgen we voor meer betrokkenheid bij de lokale sectorale en intersectorale arbeidsmarkt en laten we zien dat samenwerking kansen biedt voor sociale innovatie. Tijdens deze kennissessie gaan we verder in op sociale innovatie en leren we van elkaars activiteiten op het gebied van sociale innovatie.

 

Aanmelding kennissessies:


  • Selecteer hieronder welke sessies u wilt bijwonen. (Meer dan 1 toegestaan).
  • Wij gebruiken je gegevens voor de organisatie van en communicatie over de sessies van het Platform Kennisdeling LLO & SI.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.