Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Kennis sessies - schrijf je in

Samen toewerken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is op 23 september 2020 gelanceerd. Het Platform is onderdeel van het Leerwerkakkoord.

Aanleiding voor de opzet van het Platform LLO SI is de wens de kwaliteit en de weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. Er is sprake van een overgang naar een nieuwe economie, door o.a. technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. De kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s.

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond wil, vanuit het Leerwerkakkoord en de diverse deelakkoorden in kansrijke sectoren, met ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid, een regionale aanpak opzetten en een effectief arbeidsmarktbeleid realiseren, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast. We willen hierdoor taken (bij organisaties) en talenten (van mensen) te allen tijde optimaal matchen.

Met elkaar wordt gewerkt naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Dit houdt in een arbeidsmarkt met voldoende beschikbare medewerkers passend bij de vraag van werkgevers (dus met de juiste skills), een arbeidsmarkt die de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers bevordert, gericht op ontwikkelen en (blijven) leren; en een arbeidsmarkt met een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Met het Platform Kennisdeling wordt beoogd mensen en organisaties, in de regio Rotterdam-Rijnmond, beter op elkaar te laten aansluiten, door o.a. te focussen op leven lang (skills) ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

. 

Strategie

We bereiken die toekomstbestendige arbeidsmarkt door in te zetten op:

  • Een duurzame infrastructuur voor de ontwikkeling, scholing en groei van werkenden en werkzoekenden
  • Werkenden die gemakkelijk en snel kunnen overstappen van beroepen die in aantal krimpen naar beroepen die in aantallen groeien, ondersteund door passende scholing
  • Werkzoekenden die duurzaam aan het werk kunnen gaan en blijven
  • Studenten en leerlingen die toekomstbestendig worden opgeleid
  • Werkgevers die volop inzetten op Leven Lang Ontwikkelen, Sociale Innovatie en inclusiviteit.

Kennissessies en werksessies

Het Platform is gericht op kennisdeling over de thema’s Leven Lang Ontwikkeling en Sociale Innovatie. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van kennissessies en werksessies. In het vierde kwartaal van 2020 worden er nog twee kennissessies georganiseerd. Daarnaast wordt er een werksessie georganiseerd, voor deelnemers die niet deelnamen aan de eerste werksessie van 15 oktober 2020.

Kennissessies

Doelgroepen kennissessies:
Ondernemers, werkgevers, opleidingen, overheid en introducés uit de regio Rotterdam-Rijnmond.

Doel van de kennissessies is om mensen te inspireren met de laatste stand van kennis m.b.t. de thema’s uit het Leerwerkakkoord en de deelakkoorden. Met name gefocust op Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Deze laatste stand van zaken komt voort uit de trajecten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, die worden uitgevoerd, uit relevante studies, rapporten e.d.

5 november 2020 van 14.00 – 16.00 uur. (digitaal)

Onderwerp: Loopbaanoriëntatie en scholing.

Momenteel werkt bijna iedereen thuis. Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar schept ook kansen. Juist nu wordt het nog duidelijker dat werk en de arbeidsmarkt veranderen. Dat betekent ook dat werkenden en niet werkenden stil zullen staan bij hun eigen ontwikkeling. Veel mensen hebben daar moeite mee of missen competenties op het gebied van reflecteren, ontdekken, netwerken en keuzen maken. Doordat werkzaamheden veranderen is de noodzaak er om medewerkers te ontwikkelen. Waar kan je als werkgever met al je vragen terecht? Wie kan je werknemers helpen om een stap verder te komen?

In deze kennissessie neemt het Leerwerkloket Rijnmond je mee in de mogelijkheden in Rotterdam-Rijnmond die er voor werkgevers en hun werknemers zijn. Daarbij gaan we dieper in op een loopbaanadviesgesprek, om- en bijscholing en subsidies.  De diverse actuele regelingen rondom scholingsgelden worden behandeld en er wordt duidelijk gemaakt hoe de regelingen door werkgevers en hun medewerkers kunnen worden ingezet. Behandeld worden onder meer: NL leert Door, het Rotterdam Scholingsfonds en de uitvoering van regelingen door het Leerwerkloket.

3 december 2020 van 14.00– 16.00 uur. (digitaal)

Onderwerp: Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Hoe zorg je dat mensen nu en straks goed, gemotiveerd en gezond kunnen werken, in een baan die bij hen past, waarin hun talent tot zijn recht komt? Welke hulp hebben mensen daarbij nodig, en van wie? Vragen als deze betreffen het thema duurzame inzetbaarheid ofwel het vermogen om werk te krijgen en te houden, dankzij vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. In deze kennissessie gaat Cristel van de Ven van Factor Vijf dieper in op het waarom, wat en hoe van duurzame inzetbaarheid, inclusief de vijf factoren die duurzame inzetbaarheid bewezen versterken.

Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden laat ze zien hoe duurzame inzetbaarheid succesvol gestalte krijgt. Bovendien gaat u zelf aan de slag met een praktisch instrument (de dialoogkaart ‘in vijf stappen naar inzetbaarheid’) waarmee u het gesprek over vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen binnen uw organisatie kunt stimuleren.

Werksessies

19 november 2020 van 09.00 – 11.00 uur. (digitaal)

Doelgroepen werksessies:
De ondernemers, organisaties uit de regio Rotterdam-Rijnmond, die experimenteren met Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie of hiermee aan de slag willen gaan. Met elkaar bespreken we de ingebrachte trajecten. Het zijn doe-sessies; iedere deelnemer brengt een vraagstuk in en gaat actief aan de slag.

Doel van de werksessies is om samen met de deelnemers kennis en ervaringen uit te wisselen over trajecten met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. En om samen handvatten te bedenken om over “hobbels” heen te komen en leer- en ontwikkelgedrag duurzaam te borgen. Een tweede doel is om via de werksessies informatie te verzamelen over wat wel en niet goed werkt op regionaal niveau.

Aanmelding kennissessies en werksessie:


  • Selecteer hieronder welke sessies u wilt bijwonen. (Meer dan 1 toegestaan).
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.