De Leermarkt

Ontmoet en ontdek wat andere bedrijven en (onderwijs-) instellingen uit de regio Rotterdam-Rijnmond voor jou kunnen betekenen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

De Leermarkt is open vanaf 12.30u tot start van het congres in de plenaire zaal 13.30u. Ook is de Leermarkt open tijdens de pauze, de inspiratiesessies en aan het einde tijdens de netwerkborrel tussen 17.00u en 18.00u.

De volgende bedrijven zijn aanwezig op de Leermarkt:

MatchcareMatchcare is jouw partner op de arbeidsmarkt. Onze missie is dat iedereen prettig werkt, zich ontwikkelt en tijdig een volgende stap zet. We doen dit door talent, traditionele vakvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden en arbeidsmarktdata samen te brengen.
Fast ForwardFast Forward is een creatieve energieke organisatie op het gebied van mens en werk in beweging. We leveren altijd een aanpak op maat voor alle vragen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, reorganiseren en loopbaanontwikkeling.
NehemNehem helpt onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven en andere kennisintensieve organisaties met het oplossen van maatschappelijke opgaven. Onderwijsinnovatie, onderzoeksprojecten, (inter)nationale samenwerking en arbeidsmarktproblematiek.
Rijnmond In ZichtRijnmondInZicht.nl is hét innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
AlbedaAls Albeda willen we jou als werkende, werkzoekende of als student begeleiden om je talent te ontdekken, te ontwikkelen en toe te passen, zodat je uitgroeit tot een gewilde en bekwame professional die een betekenisvolle bijdrage levert aan de samenleving.
Job SurfingBij JobSurfing realiseren wij met onze matchingsmethode voor elke stduent, gegarandeerd, een passende stageplaats. Wij realiseren voor elk leerbedrijf een passende stagiair.
Leerwerkloket

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij ons terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Rijnmond Werkt Door

Rijnmond Werkt Door is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB, werknemersorganisaties FNV/CNV, gemeenten, UWV, het beroepsonderwijs en sociale partners in de regio Rijnmond. Samen zetten we de schouders eronder. Want juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Alles is erop gericht om werknemers zo snel mogelijk aan een baan te helpen, waar nodig met om- en bijscholing. En om werkgevers bij te staan in hun capaciteitsbehoefte, ook als die behoefte in de toekomst verandert. We gaan op zoek naar oplossingen zodat ieder bedrijf kan blijven ondernemen.

Zadkine

Zadkine is een regionaal opleidingscentrum (ROC) in Groot Rijnmond. Vanuit twaalf verschillende colleges wordt een divers palet aan (praktijk)opleidingen op middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau aangeboden. Zadkine kent een gedifferentieerde doelgroep met onder andere doorstromers, herintreders, werkenden en werkzoekenden. Een speerpunt voor Zadkine is een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en daarop wordt een programma ontwikkeld. Centraal binnen het programma LLO van Zadkine staan thema’s zoals flexibel onderwijs, maatwerk, loopbaanontwikkeling en innovatie op onderwijs.

Stichting Lezen & SchrijvenStichting Lezen & Schrijven wil dat iedereen in Nederland kan lezen, schrijven, rekenen en om kan gaan met een computer (basisvaardigheden). De arbeidsmarkt vraagt dat mensen blijven leren en zich blijven ontwikkelen. Het hebben van goede basisvaardigheden zijn daarbij noodzakelijk. Wilt u hiermee aan de slag? Kom bij ons langs voor de organisatiescan ‘Taal met sterren’, advies om taalvriendelijke werkgever te worden of een verwijzing naar aanbod bij u in de buurt. 
Hogeschool Rotterdam

Een belangrijk thema binnen bedrijven is leiderschap, met name de vraag hoe organisaties en management leiding geven aan verandering. Dit is in de praktijk een groot vraagstuk, want door allerlei oorzaken hebben veel organisaties, zeker mkb-bedrijven, moeite met toekomstgericht veranderen. Het versterken van het verandervermogen zien we als een onderdeel van leven lang ontwikkelen. In het kader van een aanstaand onderzoek willen wij tijdens de leermarkt graag in contact komen met ondernemers en een aantal vragen over dit onderwerp afnemen bij de bezoekers.

Kenniscentrum Business Innovation – Hogeschool Rotterdam

Techniek College Rotterdam

Wat zijn veranderingen op de arbeidsmarkt? Welke impact hebben deze op het duurzaam inzetbaar blijven/houden van medewerkers? En welke actie is er dan nu nodig? Vanuit deze mooie publiek-private samenwerken staan we hierover dagelijks in contact met werkgevers en werknemers en dit vertalen we naar jou in deze inspiratiesessie.

Techniek College Rotterdam

STC Logo

STC Training & Consultancy (T&C) is dé verticale onderwijs-, en kennisinstelling binnen scheepvaart, transport en havenindustrie voor vak volwassenen. Vanuit het thema een leven lang ontwikkelen biedt STC T&C op innovatieve wijze diverse mogelijkheden in om- en bijscholing aan.

shape_detailpage