Foto door: Annelies van 't Hul Fotografie

Leeroverzicht.nl biedt overzicht in het land der opleidingen en financiële regelingen

Op 10 oktober 2022 werd Leeroverzicht.nl gelanceerd. De website biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van DE beschikbare opleidingen en financiële regelingen in Nederland. Leontien den Ouden, Relatiemanager bij Leerwerkloket Rijnmond, vertelt meer over dit nieuwe platform.

‘Nee hè, niet nóg een platform…’ Dat was het eerste dat Leontien den Ouden (op de foto rechts) dacht toen ze eerder dit jaar voor het eerst hoorde over Leeroverzicht. Maar toen ze in juni een workshop volgde over dit platform concludeerde ze dat de nieuwe website juist een probleem oplost. ‘Veel mensen zien op het gebied van opleidingen en financiële regelingen door de bomen het bos niet meer,’ vertelt Leontien. ‘Ik dacht dat dit weer een extra boom in dat bos was. Maar Leeroverzicht.nl bleek juist overzicht te bieden. Het is hét centrale platform waar meer dan 85.000 opleidingen en 300 financiële regelingen samenkomen, die bovendien ontzettend goed te filteren zijn. Dat is uniek en gaat heel veel mensen helpen.’

Leren, Geld, Advies

De website Leeroverzicht is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW in samenwerking met het ministerie van SZW, werkgevers- en werknemersorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, VCP, FNV, CNV) en de onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Meerdere Leerwerkloketten in Nederland dachten mee over de invulling van het platform. Naast de kopjes ‘Leren’ en ‘Geld’ is er dan ook een kopje ‘Advies’. Hier worden mensen doorverwezen naar de regionale leerwerkloketten.

Leven lang ontwikkelen

Leeroverzicht is bedoeld voor iedereen die zich een leven lang wil blijven ontwikkelen. Mensen die al werken en zich willen ontwikkelen in hun vak. Maar ook mensen die werk zoeken en eerst een opleiding willen doen. Het platform is er ook voor werkgevers, die willen investeren in personeel, bijvoorbeeld met bijscholing, omscholing of een leerwerktraject. Dat zijn ook de doelgroepen van Leerwerkloket Rijnmond. Maar dat betekent niet dat deze organisatie overbodig wordt.

Grotere slagingskans en zelfredzaamheid

Leontien: ‘Wij zijn er nog steeds voor loopbaanadvies en -ontwikkeling, arbeidsmarkinformatie, het inzichtelijk maken van skills en nog veel meer. Alleen kunnen mensen voorafgaand aan een gesprek met onze adviseurs meer zelf uitzoeken. Dankzij Leeroverzicht.nl kunnen ze kijken welke opleidingen beschikbaar zijn in de buurt en welke financiële regelingen mogelijk zijn. Daardoor hebben ze meer regie over hun eigen loopbaan en zijn ze meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Tijdens een eerste gesprek met onze loopbaanadviseurs kunnen ze dan meteen de diepte in. Dat vergroot de slagingskans, maar ook de zelfredzaamheid van de kandidaat.’

Kansen voor werkgevers

Ook voor werkgevers biedt Leeroverzicht.nl kansen. Leontien: ‘Dit platform biedt werkgevers meer inzicht in de mogelijkheden rondom opleidingen en financiële regelingen en kan hen op ideeën brengen. Ook kunnen ze werknemers op Leeroverzicht.nl zelf laten uitzoeken welke opleiding bij hen zou passen. Dat vergroot de zelfredzaamheid en het enthousiasme bij werknemers voor leven lang ontwikkelen. En het helpt werkgevers om invulling te geven aan een leven lang ontwikkelen. Want hoewel dit ontzettend belangrijk is, zijn nog lang niet alle werkgevers hier mee bezig.’

Foto door: Annelies van ’t Hul Fotografie