Leerwerkakkoord stopt: tot ziens, maar zeker geen vaarwel!

*Het label Leerwerkakkoord verdwijnt met ingang van 1 juli 2023. De samenwerking, netwerken en de succesvolle activiteiten en interventies worden binnen andere samenwerkingsverbanden voortgezet. Lees er meer over in dit bericht én in het speciale e-zine dat we hebben afgemaakt ter afronding van het Leerwerkakkoord. *

In enkele jaren is de context rondom het Leerwerkakkoord compleet veranderd. Het overschot op de arbeidsmarkt bij de oprichting in 2019 is inmiddels omgeslagen in een enorme krapte. Ook het nieuwe regeerakkoord, het Rotterdamse coalitieakkoord en de ontwikkelingen rondom het Regionaal Werk Centrum stellen nieuwe prioriteiten en reiken nieuwe instrumenten aan. Daarom komt er nu – eerder dan verwacht – een einde aan het label Leerwerkakkoord in de huidige vorm.

Geen doel, maar middel

Vanaf het begin was duidelijk: het Leerwerkakkoord is geen doel op zich. Het was altijd een middel om de triple helix samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven slimmer en effectiever vorm te geven. Sinds de start was er sprake van een gedeeld en gelijkwaardig eigenaarschap bij deze bijzondere samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Samen stonden we voor datgene waarvoor het Leerwerkakkoord was bedoeld: een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen meetelt en zijn of haar talenten kan laten zien. Ook waren we een soort laboratorium, waarin interventies uitgeprobeerd werden. Wanneer deze succesvol bleken, werden ze ondergebracht binnen bestaande initiatieven.

Lees ons speciale E-zine

Datzelfde gebeurt nu. De succesvolle activiteiten van het Leerwerkakkoord zijn inmiddels geborgd en ook de geleerde lessen nemen we mee in die nieuwe ontwikkelingen. In een speciaal ontwikkeld e-zine leest u meer over de manier waarop per deelakkoord de transitie wordt vormgegeven en hoe succesvolle activiteiten worden geborgd. Ook kijken we terug op de successen van de afgelopen jaren en komen alle projectleiders aan het woord in een interview. Bekijk het e-zine via onderstaande link.

https://rotterdam.foleon.com/leerwerkakkoord/ezine/

Vanuit het Leerwerkakkoord zeggen we nu: tot ziens, maar zeker geen vaarwel. Want we gaan elkaar zeker nog tegenkomen om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.