Leerwerkakkoorden pakken mismatch arbeidsmarkt aan

Het Leerwerkakkoord (LWA) is een samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid in de regio Rotterdam-Rijnmond. De akkoorden zijn bedoeld om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken, onder andere door scholing te bieden aan werkzoekenden die daarmee aan de slag kunnen in een sector waar een groot tekort is aan personeel. Maar het Leerwerkakkoord zet ook in op stages of werkervaringsplaatsen. Sinds 2019 zijn duizenden mensen aan een nieuwe of andere baan, een opleiding- of stageplek of een werkervaringsplaats in de regio geholpen. En dit aantal neemt nog steeds toe.

Tussenevaluatie

Het LWA is inmiddels halverwege de looptijd (2019-2024) en maakt in een Tussenevaluatie de balans op. Belangrijkste punten uit deze tussenevaluatie is dat de Leerwerkakkoorden nog meer aan de weg kunnen timmeren als het gaat om hun bekendheid. Nog niet iedereen weet wat deze akkoorden kunnen betekenen voor mensen die op zoek zijn naar een baan of voor bedrijven die medewerkers zoeken. Ook zouden de leerwerkakkoorden meer gebruik kunnen maken van elkaars ideeën en initiatieven, zoals succesvolle projecten waarbij mensen opgeleid zijn voor een baan in een sector waar dringend behoefte is aan medewerkers. Een aantal van de aanbevelingen is al in gang gezet. Zo komt eind dit jaar via het online dashboard RijnmondInzicht een portal beschikbaar waarin per deel LWA de actuele informatie snel beschikbaar is. En zijn de contacten met hoger onderwijs gelegd om ook aan te sluiten.

Zes akkoorden

Er zijn inmiddels zes Leerwerkakkoorden voor kansrijke sectoren in de regio: Haven, Zorg, Energietransitie, Bouw en Techniek, Transport, Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart, Facilitaire Dienstverlening; en MKB. Het Leerwerkakkoord heeft meer dan 100 partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Al deze partners zijn actief betrokken bij diverse activiteiten van de LWA aan de hand van de drie pijlers ‘van school naar werk’, ‘van werk naar werk’, en ‘(weer) aan het werk’. Verder heeft het LWA ook aandacht voor overkoepelende initiatieven waaronder het onlangs gehouden congres Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Hiermee draagt het LWA niet alleen bij aan duurzame werkgelegenheid maar ook aan de regionale economie en bedrijvigheid.