Mijlpaal! Maar liefst 75 Hybride Techniek Opleiders in de regio

Op donderdag 27 januari vond de diploma-uitreiking plaats aan een vijfde groep Hybride Techniek Opleiders. Daarmee komt het aantal gediplomeerde HTO’ers in Zuid-Holland op 75.

Wat zijn Hybride Techniek Opleiders?
Hybride Techniek Opleiders zijn mensen met een technische opleidingsachtergrond die werkzaam zijn in het (technische) bedrijfsleven. Ze hebben affiniteit met jeugd, onderwijs en uiteraard techniek. Zij helpen mee om nieuwe technisch specialisten op te leiden, vanuit de praktijk. Werkgevers zijn erg te spreken over deze brug naar het onderwijs, want jongeren maken meteen kennis met hun potentiële toekomstige collega’s.

Wat doet de Hybride Techniek Opleider?
De HTO’er wordt aan het onderwijs verbonden. Gedurende 240 uren per kalenderjaar kunnen zij actief zijn in het onderwijs, door bijvoorbeeld gastlessen, keuzedelen (vmbo) of een keuzevak (mbo) te geven. Ook assisteren ze bij praktijklessen. De HTO’er kan naadloos doorstromen naar een regulier opleidingstraject tot bevoegd docent.

Vooropleiding
Om HTO’er te worden, is een technische vooropleiding nodig op bij voorkeur mbo 4 niveau (of gelijkwaardig niveau verkregen door opleiding (bijvoorbeeld LTS) én werkervaring. Ook zij-instromers in het (v)mbo onderwijs die hun lesbevoegdheid willen gaan behalen, kunnen instromen. Zij krijgen tien maanden een passend en laagdrempelig opleidingstraject aangeboden bij de Hogeschool Rotterdam, waarbij zij tweewekelijks een middag of avond fysiek les krijgen én 80-100 uur stagelopen bij een vmbo- of mbo-school.

Meer informatie?
Mail naar Rian van Noord, projectleider HTO-traject: Rianvannoord@live.nl