Leerwerkakkoord Midden- en kleinbedrijf

Eind 2022 zijn we gestopt met het “construct” deel LWA MKB conform de einddatum, maar continueren de samenwerking met MKB Rotterdam Rijnmond en zetten diverse relevante activiteiten door onder een andere vlag, zoals o.a. de inzet op Leven Lang Ontwikkelen via SLIM (Subsidie Leven Lang Ontwikkelen in het MKB), het MKB Werkoffensief (wervingsinstrument voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de MKB-deal Hallo Werk.

shape_detailpage