“Never waste a good crisis”

De quote ‘Never Waste a Good Crisis’ van Winston Churchill heeft al velen geïnspireerd om in kansen en mogelijkheden te denken in zware tijden. Tijdens een crisis worden wij R-mensen extra vindingrijk en zien we kansen die we anders misschien hadden gemist. Zo ook bij het Leerwerkloket Rijnmond.
Leren en ontwikkelen worden als gevolg van de coronacrisis nog belangrijker en daar mogen wij een mooie rol in spelen. In een sneltreinvaart heeft het Leerwerkloket de diensten en instrumenten ontwikkeld naar online varianten en zijn we meer de samenwerking op gaan zoeken met partners in het onderwijs en binnen de private en publieke sector.
Vanuit de gemeente Rotterdam worden kansen extra gestimuleerd. Zo is in september de kick-off geweest van de Rotterdamse scholingsvoucher. Een subsidieregeling waarbij Rotterdammers in de bijstand of laatste fase van de WW (Werkloosheidswet) en in de max WW, de PW en mbo’ers, die dit jaar een diploma hebben behaald in een door corona getroffen sector, worden gestimuleerd om zich te laten om- of bijscholen en zo meer kans hebben op betaald werk. In drie maanden tijd heeft de gemeente in samenwerking met het Leerwerkloket Rijnmond de organisatie opgezet en zijn we klaar voor de verlenging en uitbreiding van de subsidieregeling in 2021. 
In de ontwikkeling van onze overige diensten en instrumenten heeft het Leerwerkloket ook niet stil gezeten tijdens de coronacrisis. Onze seminars zijn webinars geworden, de bekende experiences komen begin 2021 in combinatie van online en offline en we zijn betrokken bij het opzetten van een online beursmet interactieve exposanten.
Met ons online ontwikkelplatform ‘Mijn Leerwerkloket’ hebben we ook flinke stappen gemaakt. Hierin kan de kandidaat op basis van het invullen van een profiel en de aanvulling vanuit een aantal testen een ‘Skillpas’ samenstellen. Dit is een overzichtelijk profiel waarmee elke werknemer, student of werkzoekende zijn/haar talenten en vaardigheden kan ontdekken en bijhouden. 
Op basis van de ‘Skillpas’ kan met de beroepenmatch-technologie ook een vertaalslag gemaakt worden naar wat de ‘Skillgap’ is, als iemand wil overstappen naar een andere branche of vakgebied. Vanuit deze Skillgap wil Leren en Werken Rijnmond in de toekomst direct het aanbod van passende opleidingen inzichtelijk maken, die weer met een scholingsvoucher bekostigd kan worden. Kortom; we bruisen van inspiratie en staan open voor alle mooie kansen!