Nieuwsbrief juni 2020

De HavenLeerWerkPlaats heeft een thuis gevonden aan de Soerweg in Rotterdam met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van het Leerwerk Akkoord Haven en STC Training & Consultancy (STC T&C). Via de HavenLeerWerkPlaats ontstaat een multifunctionele en -disciplinaire locatie om ontmoetingen tussen havenwerkgevers en werkzoekenden te faciliteren. Een community waar alles samenkomt. Welke vraag je als werkzoekende of havenwerkgever ook hebt.

Community waar alles samenkomt

Welke vraag je als werkzoekende of havenwerkgever ook hebt, je kunt er terecht. Bedrijven en werkzoekenden worden gescout en waar mogelijk vindt er matching plaats. Het is de plek waar alles samenkomt; werken, werk zoeken, leren, opleiden, bijscholen, omscholen, enzovoort. De HavenLeerWerkPlaats gaat uit van de community gedachte: betrokken partners kunnen vanuit deze locatie werken en hebben inspraak over de te organiseren activiteiten en over de wijze van profilering.

Simonette Kraaij van STC Training & Consultancy: “Een arbeidsmarkt creëren met goed opgeleid en wendbaar personeel dat optimaal kan inspelen op de kansen die de economische transitie in de haven biedt. Trots dat de STC-locatie aan de Soerweg de komende jaren dé ontmoetingsplaats is voor iedereen die aan de slag wil gaan én blijven in onze mooie haven!“

Op locatie oefenen

Deze locatie is al jaren in gebruik ten behoeve van het onderwijs voor de sectoren Scheepvaart, Transport en Logistiek. Bij uitstek geschikt als uitvalsbasis voor de initiatieven die vanuit het Leerwerk Akkoord Haven worden ontplooid. Zo is hier de STC Campus Waalhaven gevestigd waar o.a. geoefend wordt met vorkheftrucks en andere (interne) transportmiddelen. En nu is deze locatie de komende jaren dus ook formeel het ‘clubhuis’ van en voor de Rotterdamse haven.

“Mooi om op deze constructieve manier te kunnen samenwerken met STC T&C om de HavenLeerWerkPlaats een gezicht te geven in de Rotterdamse haven. Op naar een mooie samenwerking en dito invulling!” aldus Peter Nagelkerke, Projectleider LWA Haven en Kwartiermaker HavenLeerWerkPlaats.

Waarom een HavenLeerWerkPlaats?

In de haven waren de afgelopen jaren aanhoudende personeelstekorten. Of dit zal blijven of niet, in deze tijd van economische onzekerheid is het goed een stabiele uitvalsbasis te hebben. Waar we werkgevers met elkaar verbinden om de vraag naar en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn, om zodoende personele capaciteitsvraagstukken op te lossen.

Onder de extra nieuwe werknemers voor het HIC worden velen opgeleid bij het Scheepvaart en Transport College (STC) en Techniek College Rotterdam (TCR) in Rotterdam. Ze worden bijgeschoold vanuit bestaand werk, zodat ze nieuwe mogelijkheden kregen. Vele werkzoekenden worden vanuit Rijnmond-gemeenten geworven en in de HavenLeerWerkPlaats klaargestoomd voor een baan in de haven.

Samengevat: Met de HavenLeerWerkplaats wordt een door de aangesloten partners gedeelde en gezamenlijk beheerde voorziening gecreëerd waarmee gericht kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van werkzoekenden vanuit de drie pijlers (van school naar werk, van werk naar werk, aan het werk), zodat zij beter in staat zijn om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van arbeidsmarkt en economie.

Samenwerking

Deze aanpak in de HavenLeerWerkPlaats is in meerdere opzichten vernieuwend. Het is voor het eerst dat Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, STC-Group en gemeente Rotterdam zo concreet rondom Arbeidsmarkt & Onderwijs samenwerken. Ook het werkgeversservicepunt (WSP) Rijnmond is hier nauw bij betrokkenen.

“Een geweldige stap voor iedereen die de haven veel toekomst wenst. Zeker nu is het hard nodig om een gezamenlijke ontmoetingsplaats te hebben voor jong en oud!” (Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam)

“Blij dat we nu een locatie hebben waar je de samenwerking ook echt kunt zien! Mooie stap en laten er nog veel volgen.” (Cees Alderliesten, Deltalinqs)

Bekijk het complete nieuwsoverzicht