Coronanieuws

Met de Human Capital Agenda Zuid-Holland werken werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden samen aan dezelfde doelen: koploper worden op Leven Lang Ontwikkelen, de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. Door de coronacrisis ligt de focus volgens Ferrie Förster, projectleider Human Capital Zuid-Holland bij de Economic Board Zuid-Holland, nu niet primair op werkenden, maar ook op niet-werkenden.

“Het doel van de Human Capital Agenda Zuid-Holland is dat in 2024 zo’n 85.000 werknemers zich hebben kunnen ontwikkelen en dat er zo’n 55.000 werknemers begeleid zijn van werk naar werk. Een mooi voorbeeld van begeleiding van werk naar werk is het project Van Bank naar Bouw. In de bouw zijn er volop vacatures, terwijl er binnen de bankensector juist veel banen verdwijnen. Het is zonde als deze mensen in de WW terecht komen. Daarom bieden we hen omscholing aan naar kantoorbanen in de bouw, bijvoorbeeld als calculator. Qua ontwikkeling kun je denken aan het leren van digitale skills, havenmedewerkers die een cursus Robotica volgen of lassers die hun MBO 4-diploma halen.”

Groepsfoto Human Capital Akkoord Zuid-Holland

 

IT en digitale marketing

“Ook bij- en omscholing in de IT is een belangrijke, want er is in de haven, de tuinbouw en in de high-tech industrie een enorme behoefte aan IT’ers. Hiervoor komen niet alleen werknemers in aanmerking, maar ook statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren die zijn uitgevallen tijdens hun studie. Op Rotterdam Zuid start in november TechGrounds, een programma dat jongeren, migranten en vrouwen in drie maanden opleidt tot webdeveloper. The Young Digitals is een scholingstraject voor jongeren die iets met digitale marketing willen doen en dat start in Rotterdam in september.”

 

Impact coronacrisis
“Ruim anderhalf jaar werk ik nu aan deze mooie maatschappelijke opdracht. Ik haal veel plezier en voldoening uit de samenwerking met zoveel verschillende partners, die allemaal vanuit hun eigen kracht werken. De coronacrisis waar we nu middenin zitten, vraagt om nog meer flexibiliteit en creativiteit. Je ziet nu dat veel jonge mensen hun baan kwijtraken. We moeten een zogenoemde ‘coronageneratie’ zien te voorkomen en deze groep dus weer snel aan het werk krijgen. Daarom ligt de focus nu ook heel erg op de niet-werkenden. En dat is best een uitdaging!”

Iconisch project: terugdringing jeugdwerkeloosheid

“Samen met het UWV, de gemeente Rotterdam, het Leerwerkakkoord, het Rotterdamse Scholingsfonds en de onderwijsinstellingen onderzoeken we de mogelijkheid voor een iconisch project voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid. We bieden jongeren voor een jaar een baan aan bij Zuid-Hollandse bedrijven. Deze bedrijven krijgen dan een tegemoetkoming in de loonkosten. Ook lanceren we binnenkort de website Zuid-Hollandleert.nl. Hierop vind je het complete opleidingsaanbod van Zuid-Holland; van het reguliere onderwijs tot private opleidingen. Het is een laagdrempelige, handige tool met een ‘zoek-en-boek-systeem waarmee je je direct kunt inschrijven voor een opleiding of cursus.  Vanuit het LWA is inhoudelijk bijgedragen aan de inventarisatie van geschikte opleidingen in kansrijke sectoren Verder vind je er straks ook informatie over het Rotterdamse Scholingsfonds en het STAP-budget van de Rijksoverheid. Bij- en omscholing is essentieel om een mismatch te voorkomen. Ik weet zeker dat deze website in deze behoefte voorziet.”

Bekijk het complete nieuwsoverzicht