Nieuwsbrief juni 2020

In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis willen helpen in de zorg. Hoe mooi is dat? Om dit zo effectief mogelijk te organiseren, heeft een aantal partijen de krachten gebundeld in het landelijke platform extrahandenvoordezorg.nl, een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Als een van de regionale contactpunten inventariseert deRotterdamseZorg vraag en aanbod en koppelt deze versneld aan elkaar. In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben bijna 1500 mensen zich opgegeven om (extra) te helpen in de zorg. Het enthousiasme en de betrokkenheid is overweldigend!

Ook medisch studenten deden via extrahandenvoordezorg.nl extra kennis en vaardigheden op doordat zij konden bijspringen in bijvoorbeeld de verpleging, verzorging of thuiszorg. Op die manier konden zij toch verder leren terwijl hun co-schappen tijdelijk stilgezet waren.

Tessa, vierdejaars geneeskunde student licht toe: “Het is een win-win situatie. Niet alleen kan ik hierbij mijn steentje bijdragen maar ik doe ook kennis en vaardigheden op die ik later in mijn studie goed zal kunnen gebruiken. Denk aan verpleegkundige vaardigheden maar ook het echt goed leren kennen van deze tak van de zorgsector die we zelf in onze eigen studie niet zo vaak tegenkomen.”

Zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen dat aangeven op Extrahandenvoordezorg.nl. deRotterdamseZorg haalt bij de regionale zorgorganisaties op welke tijdelijke capaciteit zij precies nodig hebben en aan welke kwaliteitseisen deze moet voldoen. Ook bellen ze alle aanmeldingen voor de regio Rijnmond na, om deze zorgvuldig te kwalificeren. Vervolgens matchen ze de vraag van de organisatie met de profielen van de vrijwillige zorgprofessionals en
onderzoeken ze de mogelijkheden om deze mensen langdurig in te zetten in de zorg.

Even voorstellen

Sam Ruesink is de nieuwe programma manager bij deRotterdamseZorg: de werkgeversorganisatie voor de zorg- en welzijn in de regio Rotterdam Rijnmond. Ze werkt samen met alle partners aan de RAAT+DAAD en is projectleider van het Leerwerkakkoord Zorg. Even kennis maken? Dan kan via een email naar sam.ruesink@derotterdamsezorg.nl of via of 0614408686.

“Na jaren met veel plezier voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te hebben gewerkt, wil ik nu graag een bijdrage leveren aan de zorg in de stad waar ik al jaren met onwijs veel plezier woon en leef. Met mijn positieve energie, een frisse blik, een analytische en resultaatgericht instelling werk ik aan strategische beleids- en managementvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Ik verbind graag in- en buiten organisaties om samen met diverse betrokkenen tot oplossingen voor de zorg te komen nu, straks en later”.

Met het LWA Zorg verbindt de sector – zorg en onderwijs, verenigd in deRotterdamseZorg – zich aan de brede maatschappelijke beweging van het Rotterdams Leerwerkakkoord en geeft met aanvullende leerwerkafspraken een impuls op RAAT+DAAD.

Bekijk het complete nieuwsoverzicht