Leerwerkakkoord

Ondertekening in oktober 2020; binnenkort meer hierover.

Vanwege de coronacrisis heeft de ondertekening van dit Leerwerkakkoord enige vertraging opgelopen. Voor de zomervakantie heeft de laatste werksessie van de werkgroep plaatsgevonden. De ondertekening vindt nu plaats in oktober 2020. Er zal nauw worden samengewerkt met het LeerWerkakkoord Haven, er komt één werkgroep die gaat starten met de projecten.

Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met de Binnenvaart en de intentie is om in 2020 te starten met een project om mensen op te leiden tot matroos.

(foto: Edumar Vaaropleidingen)

Bekijk het complete nieuwsoverzicht