Facilitaire Dienstverlening

Zo veel mogelijk mensen duurzaam aan werk helpen binnen de facilitaire sector en hun ontwikkeling stimuleren, binnen en buiten de sector. Dat zijn een paar doelen van het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening (LWA Facilitair).

Projectleider Natascha Sleeking-de Rooij vertelt over de resultaten tot nu toe. En wat de coronacrisis betekent voor de branche.

Medewerkers laten groeien en de sector versterken

Zo veel mogelijk mensen duurzaam aan werk helpen binnen de facilitaire sector en hun ontwikkeling stimuleren, binnen en buiten de sector. Dat zijn een paar doelen van het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening (LWA Facilitair).

Negen partijen, waaronder vier  grote werkgevers in de facilitaire branche, twee onderwijsinstellingen, UWV en de gemeente Rotterdam, ondertekenden dat akkoord in oktober 2019. Projectleider Natascha Sleeking-de Rooij vertelt over de resultaten tot nu toe. En wat de coronacrisis betekent voor de branche.

‘Studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de facilitaire dienstverlening bieden en elk jaar 50 nieuwe jongeren voor een opleiding in facilitaire sector te laten kiezen. Daar sturen we onder andere op’, vertelt Natascha. ‘We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden van stapelbanen en loopbaanpaden, zodat werknemers zich kunnen ontwikkelen en meer uren kunnen werken. Dat maakt het werk aantrekkelijker.’

Wat hebben medewerkers nodig?

Natascha is drie dagen per week projectleider van het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening. De schoonmaakbranche ligt haar na aan het hart. ‘Sinds mijn studie heb ik 12 jaar gewerkt als onder andere teamleider, vestigingsmanager en projectleider bij twee grote schoonmaakpartijen. Met veel plezier. In deze sector werken veel gemotiveerde mensen die niet altijd overtuigd zijn van hun eigen waarde. Ik wil medewerkers graag laten groeien en de sector versterken. Een van mijn rode draden is: wat hebben medewerkers nodig om dat te doen wat met de klant afgesproken is? En welke stijl van leidinggeven past daarbij? Mijn ervaringen daarmee kan ik goed inzetten in mijn rol binnen het LWA Facilitaire Dienstverlening.’

Waardering is 180 graden gedraaid

‘In de schoonmaakbranche kampen we al jaren met veel vacatures en het werk wordt niet altijd genoeg gewaardeerd. De schoonmakers zelf hebben vaak ook de neiging om zichzelf nogal onzichtbaar te maken. Met het LWA Facilitaire Dienstverlening willen we die problemen aanpakken. De coronacrisis speelt daar nu al een positieve rol in. De waardering van dit vak is 180 graden gedraaid. Iedereen ziet de noodzaak in van hygiënisch werken en van schoonmaken. We krijgen waardering in reclamefilmpjes, maar ook in uitspraken van de minister. Dat doet ons goed.’

Elkaar helpen en van elkaar leren

‘Maar de coronacrisis beïnvloedt ons Leerwerkakkoord natuurlijk flink. We onderzoeken nu met alle partners welke consequenties de maatregelen voor ons hebben. In hoeverre is ons actieplan voor de komende twee jaar nog actueel en relevant en hoe kunnen we inhoud van het akkoord zo aanpassen dat het ook tijdens en na de crisis van toegevoegde waarde blijft voor alle partners?

Een belangrijk pluspunt van het LWA Facilitaire Dienstverlening is dat we gemakkelijk contact kunnen leggen met partijen van andere relevante leerwerkakkoorden, bijvoorbeeld in de zorg.

We kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. De collega die namens Albeda met ons akkoord meedoet, is bijvoorbeeld ook aangesloten bij het LWA Zorg. Samen met haar onderzoek ik of er mogelijkheden zijn om mensen die nu tijdelijk niet in de schoonmaakbranche aan de slag kunnen, in de zorg in te zetten. Zo kunnen we via ons leerwerkakkoord voor meer kruisbestuiving zorgen.’

Bekijk het complete nieuwsoverzicht