Nieuwsbrief september 2020

Diverse mensen beschikken over tal van competenties, werkervaring en motivatie, maar hebben geen benodigde zorgopleiding die vaak lang duurt. Dat is de huidige situatie voor mensen die graag van baan willen wisselen en in de zorg willen werken. Dankzij SwitchtoCare kan dit gelukkig anders.

In de wereld van nu hebben we te maken met een traditionele manier van opleiden. Iedereen heeft hetzelfde standaard opleidingstraject te volgen. Dit vormt voor zij-instromers, die we juist hard nodig hebben in de zorg, vaak een grote drempel. Zij beschikken veelal over bredere competenties, het opleiden gaat sneller en ze zijn intrinsiek gemotiveerd. Maar zij zijn niet meer bereid of in de mogelijkheid een langdurige opleiding te volgen in combinatie met een leerling salaris, ondanks dat ze heel graag in de zorg willen werken.

Onder de noemer SwitchtoCare ontwikkelde de stichting Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen hier gezamenlijk een verkort opleidingstraject HBO Verpleegkunde voor, gefaciliteerd door deRotterdamseZorg. Inmiddels gaan de eerste zij-instromers in oktober 2020 al aan de slag bij een van de deelnemende ziekenhuizen.

Tekort aan zorgmedewerkers voorkomen met SwitchtotCare:

Als we niets doen, dan komen we in 2022 zo’n 1300 zorgmedewerkers in de regio Rotterdam Rijnmond te kort. Om dit tekort te verkleinen, hebben de deelnemende ziekenhuizen van deRotterdamseZorg het systeem van opleiden onder de loep genomen, zodat ze efficiënter kunnen opleiden en meer mensen kunnen kiezen voor een opleidingstraject in de zorg. Eén van de uitgangspunten hierbij is, dat deze carrière switchers een meerwaarde zijn voor de ziekenhuizen omdat ze levens- en werkervaring meenemen. Ze zijn uitermate intrinsiek gemotiveerd en bieden een verfrissende kijk op het werk. Daarnaast hebben ze eerder al minimaal een HBO opleiding afgerond en werkervaring opgedaan. Het is daarbij wel belangrijk om aandacht te hebben voor een andere manier van leren, verantwoordelijkheidsgevoel en de combinatie van werken, leren en de situatie thuis.

Gezamenlijk hebben ze een aantal doelen gesteld:

1.
Het gezamenlijk realiseren van een regionaal verkort opleidingstraject op maat voor zij-instromers voor de functie van HBO Verpleegkunde.

2.
In samenwerking met een Hogeschool is, rekening houdend met alle kwaliteitseisen, een verkort opleidingstraject vorm gegeven dat door zij-instromers in twee jaar en acht maanden afgerond kan worden.

3.
Begin dit jaar is gestart met het uitrollen van de pilot SwitchtoCare. Tijdens een voorbereidende fase van twee maanden, waarin geselecteerde deelnemers alvast twee modules van de opleiding volgden (zes lesdagen), twee dagen in de praktijk meedraaiden en gesprekken met een coach hebben gehad, werd van beide kanten getoetst of het beroep en het leer/werktraject passend is.

Eerste resultaten

De eerste zeven deelnemers hebben inmiddels de voorbereidende fase met een individuele presentatie succesvol afgerond. Drie andere deelnemers doen dit begin september. Per 1 oktober 2020 komen zij met een leer/arbeidsovereenkomst in dienst bij eeéén van de deelnemende ziekenhuizen. In twee2 jaar en acht 8 maanden zullen deze zij-instromers worden klaargestoomd tot volleerde HBO Verpleegkundigen, met ondersteuning door coaches en speciaal voor deze doelgroep getrainde werkbegeleiders.

Nieuwsgierig geworden naar deze kans? Neem contact op met deRotterdamseZorg en/of kijk meer informatie op de website

Bekijk het complete nieuwsoverzicht