Leven lang ontwikkelen

Naast de Rotterdamse inzet op scholing is ook de landelijke regeling NL Leert Door gestart. Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen sinds 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt.

Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek? Dat zijn vragen waar de loopbaanadviseur mee kan helpen. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk.

Door de coronacrisis verandert de economie fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit. In het ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die iemand kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kon gebruikmaken van deze mogelijkheid.

Het Leerwerkloket Rotterdam- Rijnmond maakt onderdeel uit van deze regeling, mensen kunnen daar gratis naartoe voor een ontwikkeladvies. Ook voor werkgevers is deze regeling relevant, om hun medewerkers te wijzen op gratis ontwikkelmogelijkheden. Voor de toekomst van hun bedrijf is het belangrijk om bij de tijd te blijven en werknemers up-to-date te houden. Qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven medewerkers wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar.

“Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Dat heeft te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees: “De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen… ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn. Ik hoop dat zij via andere kanalen in aanraking kunnen komen met een adviestraject. Bovendien stelt het kabinet extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar.”

Bekijk het complete nieuwsoverzicht