Leven lang ontwikkelen

De komende jaren zullen de kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking beslissende factoren worden voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s. Regio Rotterdam/Rijnmond staat daarin op een kantelpunt.

Onze regio kent een economische structuur die leunt op sectoren waarin de werkgelegenheid onder druk staat. De transitie naar een nieuwe economie, met aansluiting van bedrijvigheid en ons opleidings- en arbeidspotentieel, is een opgave waar we samen voor staan. Leren, een leven lang (skills) ontwikkelen en sociale innovatie kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Om dit leren van en met elkaar vorm te geven, starten we een platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen, Sociale innovatie en Leerwerkakkoord.

Samen met al onze partners werken we toe naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Hieronder verstaan wij een arbeidsmarkt met voldoende beschikbare werknemers, passend bij de vraag van werkgevers. Dus met de juiste skills, een arbeidsmarkt die de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers bevordert, gericht op ontwikkelen en blijven leren. Inzet op Leven Lang Ontwikkelen (LLO)en Sociale Innovatie (SI) is noodzakelijk.

We ontwikkelen samen al doende veel kennis dankzij actie en onderzoek. Hierdoor is er ruimte om te experimenteren en te reflecteren met elkaar. Het platform om deze kennisdeling te organiseren landt binnen het Leerwerkakkoord. Dit is de plek waar we samen innovatie en de samenwerking voor die toekomstbestendige arbeidsmarkt realiseren, door te doen. De digitale start bijeenkomst is op woensdag 23 september a.s. van 9 tot 12 uur. Interesse en nog geen uitnodiging ontvangen? Mail naar llo.si@leerwerkakkoord.nl

De kunst is om taken (bij organisaties) en talenten (van mensen) te allen tijde optimaal te matchen. Door de continue ontwikkelingen en veranderingen aan beide zijden, is deze match per definitie dynamisch (zie figuur Samenhang tussen verschillende thema’s hieronder).

Bekijk het complete nieuwsoverzicht