Achtergrond

De Rotterdamse Leerwerkakkoorden zorgen dat meer mensen in de regio Rijnmond aan de slag gaan én blijven werken. Sociale innovatie – oftewel anders organiseren en slimmer innoveren – draagt daaraan bij. Een samenwerking met de Sociale Innovatie Academie van de Erasmus Universiteit ligt dus voor de hand.

Samen met de vertegenwoordigers van de aangesloten sectoren wordt vijf lesprogramma’s ontwikkeld. Met als doel uitvoerende medewerkers op te leiden tot aanjagers van vernieuwing. Want vernieuwen met medewerkers gaat veel opleveren: betere benutting van talenten, duurzame inzetbaarheid, lager verzuim, aantrekkelijke werkgevers, het zijn voordelen van sociale innovatie die zich in de praktijk hebben bewezen.

In de lesprogramma’s worden nieuwe inzichten over organiseren en (samen) innoveren gedeeld én toegepast. Thematiek en niveau en worden in samenspraak met de sectoren op maat gemaakt. Deelnemers gaan in kleine groepen met hun peers aan de slag met het onderwerp. Niet alleen kennisontwikkeling, maar ook persoonlijke vaardigheden krijgen aandacht. Een belangrijk onderdeel van alle programma’s is het eigen project van de deelnemers. Begeleid door ervaren innovatiecoaches verkennen deelnemers een probleem, ontwikkelen oplossingen en werken die uit in prototypes en experimenten die ook daadwerkelijk worden uitgeprobeerd.

Met de bij het leerwerkakkoord aangesloten sectoren wordt een maatwerkprogramma ontwikkeld. Werkgevers kunnen één of meerdere deelnemers per jaar financieren. De ervaring leert dat uitvoerende medewerkers het beste leren van branchegenoten. Programma’s zijn dus in principe sectorspecifiek. Dat neemt niet weg dat er ook ruimte en gelegenheid zal zijn om juist buiten de eigen sector te kijken en ervaringen uit te wisselen. Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie van het LWA en de Sociale Innovatie Academie zijn daar uitermate geschikt voor.

Een eerste programma voor zorgprofessionals zal reeds in april van start gaan. Eerst nog als landelijke variant, maar al snel volgt een programma specifiek met en voor de Rotterdamse zorg. Ook met de havengemeenschap worden nu concrete stappen gezet om op korte termijn met een eerste programma te starten. Lesprogramma’s voor bouw en techniek, facilitaire dienstverlening, transport en logistiek en ook het MKB als bijzondere doelgroep worden momenteel voorbereid.

Meer informatie over de verschillende programma’s is te vinden op de website van de Sociale Innovatie Academie.

Of neem contact op met Niels van der Weerdt, oprichter van Sianiels@socialeinnovatieacademie.nl.

Bekijk het complete nieuwsoverzicht