Nieuwsbrief september 2020

Door de coronapandemie is de situatie op de arbeidsmarkt in een korte periode compleet gekanteld. Vooral veel zzp’ers, flexwerkers en jongeren zijn hun baan kwijtgeraakt. De gemeente Rotterdam zet alles op alles om ervoor te zorgen dat het bijstandsbestand in Rotterdam relatief minder hard groeit dan in andere steden. En dat bij herstel uit de crisis het aantal uitkeringen weer daalt. Daarom is eind juni door het college van B&W van de gemeente Rotterdam de aanpak Sterker door Mensenwerk vastgesteld.

Sterker door Mensenwerk betreft een Rotterdams scholingsfonds voor kansrijke- en krapteberoepen, een loopbaanwinkel waar werkzoekenden loopbaanadvies en een loopbaan-APK kunnen krijgen, het benutten van investeringen in de stad om meer werkgelegenheid te creëren en een kleinschalig experiment met wijkbasisbanen. Klik hier voor de pdf van Sterker door Mensenwerk: Infographic-Mensenwerk

Dit zijn enkele maatregelen uit de aanpak:

Het doel van deze aanpak is om werkzoekenden die nu in de bijstand instromen en kansrijk zijn, zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Maar ook dat alle werkzoekenden actief blijven en investeren in hun ontwikkeling. Zo vergroten ze hun kansen op werk als de economie weer aantrekt. En zorgt de gemeente ervoor dat kwetsbare Rotterdammers meedoen aan onze samenleving. Voor jongeren geldt dat een slechte start op de arbeidsmarkt langdurig kan doorwerken in inkomen, schulden en huisvesting. Zij krijgen daarom extra aandacht.

De basis voor de dienstverlening blijft vooral inkomenszekerheid. Daarnaast wordt nog steeds ingezet op maatwerk, wijkgericht werken, digitale innovatie en aansluiten op de motivatie en vaardigheden van werkzoekenden. Aanvullend hierop zijn er drie nieuwe maatregelen:

1.
Tijdelijke Overbrugging Participatiewet (TOP); deze aanpak richt zich op werkzoekenden met recente werkervaring en waarvan we verwachten dat zij zelfstandig weer snel een baan kunnen vinden. De gemeente ondersteunt deze werkzoekenden met een digitaal zelfservice-pakket met verschillende voorzieningen en trainingen, waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Het digitale matchingsplatform HalloWerk en het arbeidsmobiliteitscentrum Rijnmond Werkt Door maken deel uit van dit pakket. Met het Leerwerkloket en het UWV wordt een (digitale) loopbaanwinkel gestart. Hier kunnen Rotterdammers terecht voor een loopbaan-APK en advies. De loopbaanwinkel is in eerste instantie alleen digitaal, maar komt in het najaar ook op een1 á twee fysieke locaties in de stad.

2.
Rotterdams scholingsfonds; via dit fonds investeert de gemeente meerjarig in om-, her- en bijscholing van Rotterdamse werkzoekenden en werkenden die zelf onvoldoende mogelijkheden hebben om dit te financieren. Op 4 september jl. zijn de eerste scholingsvouchers uitgereikt.

Bekijk het complete nieuwsoverzicht