Nieuwsbrief juni 2020

Rijnmond Werkt Door (RWD) is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werkzaamheden meer hebben voor hun medewerkers, in contact brengt met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Amar Bissumbhar, manager van RWD, neemt ons mee in de huidige stand van zaken.

Rijnmond Werkt Door (RWD) is een dienstverleningsconcept dat wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dit gebeurt via een netwerkstructuur, die bestaat uit het samenbrengen van signaleringen van overschot en tekort aan personeel vanuit de verschillende bronnen.

  • We zien een stijging in het aantal werkgevers dat ons benadert via de website (www.rijnmondwerktdoor.nl)
  • Op het moment dat werkgevers daadwerkelijk personeel willen uitlenen aan een andere werkgever, komen er juridische vraagstukken bij kijken. De juristen betrokken bij Rijnmond Werkt Door hebben juridische scenario’s uitgewerkt waarmee we werkgevers kunnen adviseren. Het daadwerkelijk rondmaken van de juridische stukken ligt wel bij de werkgevers zelf;
  • Bij veel werkgevers die momenteel te maken hebben met overcapaciteit, zien we terughoudendheid om daadwerkelijk (tijdelijk) af te schalen met personeel. Wetgeving en impact vanuit de NOW 2.0 regeling spelen hierbij een grote rol, maar ook de onzekerheid over de workload binnen hun eigen organisatie. Met deze werkgevers blijven wij in contact.
  • Naast de leads die we vanuit onze (keten)partners hebben gehad, zijn we vanuit het RWD ook proactief werkgevers gaan benaderen in sectoren die op basis van data de grootste impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan de evenementenbranche en sportscholen.
  • Vanuit de verbindingen die gerealiseerd zijn, willen we andere werkgevers inspireren. Hiervoor zetten we gericht ‘best practices’ in. Er wordt gewerkt aan een filmpje zodat één van de ‘best practices’ tot leven komt en ter inspiratie voor andere werkgevers kan dienen. Deze delen wij uiteraard zodra het klaar is. Daarnaast is over RWD een artikel verschenen bij Alliantie Samen Werken Voor Werk.

In Rijnmond Werkt Door werken de regiogemeenten in Rijnmond, UWV, Randstad (vanuit de gezamenlijke flexpartners van de gemeente en WSPR) en sociale partners die zich verenigd hebben in het Werkbedrijf samen. Het WSP Rijnmond neemt samen met Randstad en UWV in deze fase de uitvoering op zich. Zij streven er naar dat andere regionale partners en ook de ABU-partners toetreden.

Meer weten? Neem contact op met Amar Bissumbhar van Rijnmond Werkt Door via 06 52 42 15 00 of email naar amar.bissumbhar@nl.randstad.com

Bekijk het complete nieuwsoverzicht