Zorg

Zorgmedewerkers vervullen een vitale functie in onze samenleving. Er waren al stevige uitdagingen om te zorgen dat er voldoende, geschikte zorgmedewerkers zijn. De acute vraag vanwege Corona komt hier boven op. Met het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten RAAT+DAAD en de impuls daar op via het Leerwerkakkoord Zorg worden belangrijke stappen gezet. Dat meldt wethouder De Langen in een brief aan de raad en in de media.

Wethouder De Langen spreekt in deze wethoudersbrief van een ‘stap in de goede richting’, gezien de ontwikkelingen in de regio in het afgelopen jaar rond opleidingen (met een ogenschijnlijk verbeterd imago) en tekort (lijkt te worden ingelopen). Hij geeft mee dat volgens hem oplossingen nadrukkelijk ook moeten worden gezocht in technologische en sociale innovaties.

Bekijk het complete nieuwsoverzicht