Nieuwsbrief september 2020

Sterker naar Werk

Door de coronapandemie is de situatie op de arbeidsmarkt in een korte periode compleet gekanteld. Vooral veel zzp’ers, flexwerkers en jongeren zijn hun baan kwijtgeraakt. De gemeente Rotterdam zet alles op alles om ervoor te zorgen dat het bijstandsbestand in Rotterdam relatief minder hard groeit dan in andere steden. En dat bij herstel uit de […]

lees meer
Nieuwsbrieven

Korte update voortgang Leerwerkakkoord (na de zomervakantie)

Komende maanden staat er veel te gebeuren. We zijn bijvoorbeeld live met het Rotterdamse Scholingsfonds, waarover het nodige is gecommuniceerd in de media en op de socials. Er is van de zomer veel werk verzet om dit te regelen en er wordt nu gestart met drie groepen. Schoolverlaters op mbo-niveau die geen baan kunnen vinden, […]

lees meer

Kansrijke Beroepen

UWV brengt voor het eerst sinds de coronacrisis in kaart welke beroepen nog goede baankansen bieden en in welke beroepen de kansen sterk zijn afgenomen. Dat geeft richting aan van-werk-naar-werkactiviteiten en scholing van werkzoekenden. Meest kansrijke beroepen: zorg, onderwijs, ICT, techniek In de meest kansrijke beroepen is een tekort aan personeel. Deze beroepen boden ook […]

lees meer

Interview met economiewethouder Kathmann over ‘ Sterker door’

Duurzame inzet nodig voor duurzame werkgelegenheid. Ook via de Leerwerkakkoorden zetten we hier volop op in. Lees hieronder het hele interview met wethouder Kathmann over Sterker door. In het AD gaat zij in op de door de crisis veranderende rol van het college (‘van hoogstens bijsturend naar leidend’), op de door haar verwachte duur van de […]

lees meer
nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Leerwerkakkoord

Elke twee maanden brengen we een nieuwsbrief uit over de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes van alle deel-leerwerkakkoorden. De items uit deze nieuwsbrief kun je ook altijd op je gemak nog eens nalezen op deze pagina. Nieuwsbrief september 2020 Nieuwsbrief juni 2020 Zelf interessante info en artikelen te delen? Schroom niet en stuur deze door via […]

lees meer
Midden- en Kleinbedrijf

SLIM(me) Regeling

Midden- en kleinbedrijven kunnen met de SLIM-regeling subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten of de kennis van hun werknemers up to date houden. Maar ook grotere bedrijven kunnen recht hebben op deze subsidie. Hier heeft het kabinet maar liefst 48 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. Ieder midden- en een subsidieaanvraag indienen. Binnen […]

lees meer
Facilitaire Dienstverlening

Medewerkers laten groeien en de sector versterken

Zo veel mogelijk mensen duurzaam aan werk helpen binnen de facilitaire sector en hun ontwikkeling stimuleren, binnen en buiten de sector. Dat zijn een paar doelen van het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening (LWA Facilitair). Projectleider Natascha Sleeking-de Rooij vertelt over de resultaten tot nu toe. En wat de coronacrisis betekent voor de branche. Medewerkers laten groeien […]

lees meer
Nieuwsbrief juni 2020

Extra handen voor de zorg

In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis willen helpen in de zorg. Hoe mooi is dat? Om dit zo effectief mogelijk te organiseren, heeft een aantal partijen de krachten gebundeld in het landelijke platform extrahandenvoordezorg.nl, een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en […]

lees meer