Bouw en Techniek

Leerwerkakkoord bouw en techniek van start gegaan

Net voor de maatregelen omtrent het coronavirus is op dinsdag 3 maart jl. op feestelijke wijze het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek ondertekend. De partners kwamen hiervoor bijeen op de locatie Little C aan de Coolhaven, waar mooie voorbeelden van initiatieven werden besproken. De ambitie van dit akkoord is de komende vijf jaar in gezamenlijkheid met werkgevers, […]

lees meer
Nieuwsbrief juni 2020

De havenleerwerkplaats het clubhuis van de rotterdamse haven

De HavenLeerWerkPlaats heeft een thuis gevonden aan de Soerweg in Rotterdam met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van het Leerwerk Akkoord Haven en STC Training & Consultancy (STC T&C). Via de HavenLeerWerkPlaats ontstaat een multifunctionele en -disciplinaire locatie om ontmoetingen tussen havenwerkgevers en werkzoekenden te faciliteren. Een community waar alles samenkomt. Welke […]

lees meer
Nieuwsbrief juni 2020

Update Rijnmond Werkt Door

Rijnmond Werkt Door (RWD) is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werkzaamheden meer hebben voor hun medewerkers, in contact brengt met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Amar Bissumbhar, manager van RWD, neemt ons mee in de huidige stand van […]

lees meer
Coronanieuws

Coronacrisis komt hard aan in Rotterdam, maar het had nóg harder gekund

Rabobank concludeert op basis van rekenmodellen en activiteit op de betaalrekeningen het afgelopen halfjaar dat de Randstad beter bestand is tegen een crisis dan de rest van het land. Econoom Rogier Aalbers (Rabobank) verwacht voor de regio ‘Groot-Rotterdam’ een krimp van tussen de 5,1 en 5,4 procent dit jaar. Aalbers verklaart deze relatief goede score […]

lees meer
Coronanieuws

Sterk naar Werk vergroot de kansen op een baan

Als gevolg van Corona wordt nu door verschillende partners volop ingezet op digitale ontwikkelmogelijkheden. Zo is door de gemeente Rotterdam een informatieblad “SterkNaarWerk” verspreid onder werkconsulenten en werkzoekenden met een eerste overzicht van gratis cursussen die mensen online kunnen doen. Ook is er een website: www.sterknaarwerk.nu. Vanuit het LWA is een denktank opgericht, die zich […]

lees meer
Coronanieuws

Onderwijs: Zadkine onderzoekt vergroting baankansen

Het Zadkine onderzoekt de mogelijkheden om opleidingen te combineren om zo, gezien de crisis, de uitstroommogelijkheden en baankansen te vergroten. Het Zadkine in Rotterdam wil combinatie-opleidingen aanbieden om baankansen te vergroten. Studenten aan de mbo-school zouden dan bijvoorbeeld een opleiding in de horeca én de zorg kunnen volgen. De onzekerheid die de coronacrisis met zich […]

lees meer
Zorg

Zorg: voortgang aanpak regionale arbeidsmarkttekorten

Zorgmedewerkers vervullen een vitale functie in onze samenleving. Er waren al stevige uitdagingen om te zorgen dat er voldoende, geschikte zorgmedewerkers zijn. De acute vraag vanwege Corona komt hier boven op. Met het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten RAAT+DAAD en de impuls daar op via het Leerwerkakkoord Zorg worden belangrijke stappen gezet. Dat meldt wethouder De […]

lees meer