Over ons

Samenwerking

Het Leerwerkakkoord is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Het akkoord heeft een looptijd van 6 jaar (2019-2024) en de partners investeren met geld en personele inzet in deze aanpak.

Open samenwerking

Nieuwe partners, zoals werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden, willen we van harte uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten. Het is belangrijk dat partners openstaan voor innovatieve invullingen van arbeid en dat zij tijd willen investeren in de Leerwerkakkoorden door mee te denken en te doen.

Binnen het Leerwerkakkoord kennen we verschillende deelakkoorden, met elk hun eigen initiatieven. Heeft u hierover een vraag? Neemt u dan contact op met de verantwoordelijke vanuit de programma organisatie.

Programma organisatie

Programma secretaris: Nancy Jonkers

Coördinator gemeente Rotterdam: Christl van Gerven

LWA Haven, LWA MKB

Peter Nagelkerke (Projectleider)

LWA Transport, Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

Agnes Bartels (Projectleider)

LWA Facilitaire Dienstverlening

Natascha Sleeking (Projectleider)

LWA Zorg

Sam Ruesink (Projectleider)

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Emilie Loo (Projectleider)

LWA Energietransitie (gebouwde omgeving), Bouw en Techniek

Simone van Wilgen

shape_detailpage