Over ons

Waarom Leerwerkakkoorden in de regio Rotterdam?

Ons doel van de Leerwerkakkoorden is om meer mensen in de regio Rijnmond aan de slag krijgen én houden. En zo de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te doorbreken. We verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rijnmond de komende jaren verder toeneemt; aan de andere kant zijn er nog veel mensen die nu nog niet aan de slag zijn. Ook ontstaan nieuwe beroepen en banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden. Dankzij onze samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente kunnen we een verschil maken in een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is. Samen willen we ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Nu en in de toekomst.

Dit komt concreet neer op:

  • Werkgevers vinden geschikt personeel.
  • Zoveel mogelijk Rotterdammers en mensen uit de regio zijn aan het werk.
  • Werknemers blijven zich ontwikkelen.
  • Scholieren en studenten kunnen direct aan de slag.


Van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk

Ieder Leerwerkakkoord is uitgewerkt aan de hand van drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere met diploma zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal, daarbij zetten werkgevers in op om- en bijscholing ‘on the job’. De pijler (weer) aan het werk gaat over nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te laten en zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden. De gezamenlijke aanpak maken we concreet via specifieke en bindende afspraken per deel Leerwerkakkoord die voor (clusters van) sectoren zijn worden opgezet.

Samenwerking

Het Leerwerkakkoord is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente Rotterdam en heeft een looptijd van 6 jaar. De partners investeren met geld en personele inzet in deze aanpak. De partners van het koepel Leerwerkakkoord zijn:  Zadkine, Albeda, STC Group, MKB Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs,  VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV, de Economic Board Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Inmiddels zijn vele andere partners aangesloten, per deel Leerwerkakkoord

Het Leerwerkakkoord is een open samenwerking. Nieuwe partners, zoals werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden, willen we van harte uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten. Het is k belangrijk dat partners openstaan voor innovatieve invullingen van arbeid en tijd willen investeren in de Leerwerkakkoorden door mee te denken en doen.

Doe mee!

Wilt u meer weten over hoe u als partner kunt bijdragen aan de uitvoering van de Leerwerkakkoorden in Rotterdam? Of heeft u concrete initiatieven die aansluiten op de leerwerkakkoorden? Neem contact met ons op! leerwerkakkoord@rotterdam.nl

shape_detailpage